Nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK rozpoczyna działalność

Opublikowane 01 października 2021
Nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK rozpoczyna działalność
Ośmiu kardiologów elektrofizjologów z sześciu ośrodków w Polsce 3 października 2021 roku, w pierwszym dniu po zakończeniu XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, rozpocznie działalność w ramach nowej kadencji Zarządu Sekcji Rytmu Serca. Jedną z największych sekcji PTK pokieruje dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Licząca 929 członków Sekcja Rytmu Serca jest jedną z największych sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oficjalnie powstała w 1974 roku jako Sekcja Elektrostymulacji PTK. Pod obecną nazwą działa od 2004 roku.

Misją Sekcji jest upowszechnianie elektrofizjologii i elektroterapii w leczeniu zaburzeń rytmu serca poprzez działalność dydaktyczno-szkoleniową. Sekcja realizuje swoje cele poprzez organizację dorocznych konferencji naukowych POLSTIM, kolejnych edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej, kursów praktycznych dla kardiologów-elektrofizjologów na różnym poziomie zaawansowania oraz inicjatyw edukacyjnych skierowanych do opinii publicznej.

Eksperci Sekcji powoływani są do gremiów doradczych i współpracują na rzecz leczenia polskich pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną z: Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowy zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK wybrano podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji w czasie dorocznej konferencji POLSTIM 2021. W skład Zarządu w kadencji 2021-2023 wchodzą:

1.

Dr hab. n. med. Maciej Kempa

Przewodniczący

Gdańsk

2.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski

Ustępujący Przewodniczący

Rzeszów

3.

Dr hab. n. med. Adam Sokal

Przewodniczący Elekt

Zabrze

4.

Dr n. med. Szymon Budrejko

Członek Zarządu

Gdańsk

5.

Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski

Członek Zarządu

Kraków

6.

Dr n. med. Janusz Romanek

Członek Zarządu

Rzeszów

7.

Dr n. med. Marcin Witkowski

Członek Zarządu

Białystok

8.

Dr n. med. Paweł Życiński

Członek Zarządu

Łódź

 
Spośród członków Zarządu wyłoniony zostanie Sekretarz i Skarbnik Sekcji.

W ramach nowej kadencji Zarządu zaplanowane są kolejne Konferencje POLSTIM, nowa edycja Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej oraz wsparcie inicjatyw edukacyjnych, skierowanych do pacjentów - także najmłodszych - z arytmiami, w tym z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi. Zaplanowano także akcje świadomościowo-edukacyjne w obszarze profilaktyki, diagnostyki, terapii oraz opieki nad pacjentami z zaburzeniami rytmu serca. Planowany jest dalszy rozwój współpracy z Europejską Asocjacją Rytmu Serca (EHRA).

Sekcją Rytmu Serca PTK w kadencji 2021-2023 pokieruje dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowy Przewodniczący jest wieloletnim członkiem Sekcji i pracuje w jej Zarządzie od 2015 roku.
Dr hab. n. med. Maciej Kempa specjalizuje się w elektrostymulacji i leczeniu jej powikłań. Jest autorem wielu publikacji na ten temat, zagadnieniom tym poświęcił swoją pracę habilitacyjną. Do jego szczególnych zainteresowań naukowych należy problematyka stosowania kardiowerterów-defibrylatorów w profilaktyce nagłego zgonu sercowego.

źródło: Sekcja Rytmu Serca PTK