Artykuły powiązane z hasłem

#PTK

202 wyników

Pięć priorytetów pacjentów kardiologicznych

Pacjenci kardiologiczni przygotowali i przestawili 5 priorytetów dotyczących osób ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Zakładają one między innymi stworzenia idealnego modelu opieki dla rodzin obciążonych hipercholesterolemią rodzinną oraz prowadzenia badań przesiewowych w tym zakresie wśród sześciolatków. Postulaty zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kardiologii, które odbyło się w Senacie RP.

Kamizelka defibrylująca dla pacjentów po zawale serca – czasowe zabezpieczenie przed NZS

W świetle najnowszych badań i wytycznych incydenty związane z ostrą fazą zawału, jeszcze przed uzyskaniem miarodajnej oceny stopnia uszkodzenia serca, nie kwalifikują do automatycznego zastosowania u takich pacjentów urządzeń wszczepialnych. Jednocześnie jeśli pacjent na zawał serca zareagował nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) czy arytmią taką, jak częstoskurcz komorowy lub migotanie komór, zachodzi konieczność zabezpieczenia chorego, ponieważ ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego (NZS) jest wysokie. O aktualnych możliwościach czasowego zabezpieczenia chorych po zawale serca przed NZS za pomocą kamizelki defibrylującej mówi prof. Robert J. Gil, kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWIA w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rekordowa frekwencja na 87. Wiosennej Konferencji PTK i XVI Konferencji Kardiologii Polskiej! Kardiolodzy z nowymi wytycznymi

Ponad 800 zarejestrowanych uczestników z całej Polski oraz innych krajów europejskich, 30 sesji, 160 wykładowców i 158 wykładów – najwyższa w historii tego wydarzenia frekwencja to efekt dynamicznego rozwoju Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zasięgu jego działania. Program tegorocznej edycji przygotowali najwybitniejsci eksperci kardiologii i kardiochirurgii, a najciekawsze elementy zaprezentowano w formule warsztatów i sesji dyskusyjnych.

XXV Ogólnopolska Konferencja Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2024 już niebawem w Krakowie

PolEcho po raz pierwszy odbędzie się w Krakowie, w dniach 10-11 maja 2024 roku w centrum konferencyjnym EXPO. Wydarzenie jest corocznym spotkaniem naukowo-dydaktycznym kardiologów zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych oraz jedną z największych ogólnopolskich konferencji kardiologicznych.

Nierówna walka ze wstrząsem kardiogennym. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne pracuje nad innowacyjnym modelem leczenia pacjentów

Pomimo rozwoju metod terapeutycznych oraz technologii leczenia zabiegowego, wciąż ogromnym wyzwaniem dla specjalistów kardiologii inwazyjnej czy anestezjologii i intensywnej terapii, pozostaje wstrząs kardiogenny oraz nagłe pozaszpitalne zatrzymanie krążenia. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wychodzi temu naprzeciw, wdrażając całkowicie nowy model przygotowania potrzebnych rozwiązań.

Konferencja Asocjacji Niewydolności Serca PTK 7-8 czerwca 2024r.

Zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej Konferencji Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbywać się będzie w dniach 7-8 czerwca br. w Warszawie. Ostatni rok to prawdziwy wysyp kolejnych nowości w niewydolności serca, które zostaną przedstawione przez ekspertów z wiodących ośrodków nie tylko kardiologicznych, ale również innych specjalności.

Prewencja NZS u pacjentów po zawale serca – aktualne potrzeby i możliwości kliniczne

Nawet 80 proc. przypadków nagłego zgonu sercowego (NZS) może być związane z chorobą niedokrwienną serca i zawałem mięśnia sercowego. Znaczna część populacji pacjentów, którzy przeżyli zawał mięśnia sercowego, ma zatem istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego w porównaniu do populacji ogólnej. Jak zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i możliwościami technologicznymi chronić takich chorych przed kolejnymi incydentami wieńcowymi oraz zagrażającymi życiu szybkimi arytmiami komorowymi w okresie podwyższonego ryzyka, wyjaśniają eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Marek Gierlotka, dr hab. med. Marta Kałużna-Oleksy i dr hab. med. Michał Hawranek.

70 lat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - święto kardiologii i polskich pacjentów

70 lat działalności największego medycznego towarzystwa naukowego to doskonała okazja do podsumowania największych osiągnięć ekspertów kardiologii. Inauguracja jubileuszu działalności PTK to czas dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju kardiologii w Polsce, również z tymi, którzy tworzą krajowy system ochrony zdrowia. Eksperci Towarzystwa są zgodni - jubileusz PTK to przede wszystkim święto pacjentów. Goście zaproszeni do udziału konferencji natomiast nie mają wątpliwości - potrzeby dialog i współpraca.

Prof. Agnieszka Pawlak: 2023 to rok nowych możliwości dla pacjentów z niewydolnością serca

2023 to niewątpliwie rok nowych możliwości dla pacjentów z niewydolnością serca. Aktualizacja wytycznych niewydolności serca z 2021 ogłoszona na konferencji ESC w 2023 r. w Amsterdamie wskazuje na zasadność stosowania flozyn w populacji pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF). Obecnie chorzy z HFpEF mają terapię, która po raz pierwszy wykazała poprawę ich rokowania i redukcję liczby hospitalizacji. To jest dobra wiadomość dla tej grupy pacjentów. - podkreśla prof. Agnieszka Pawlak, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dapagliflozyna ponownie w refundacji dla pacjentów z niewydolnością serca od 1 stycznia 2024

- Już dziś mamy dla Państwa dobre wieści, potwierdzono bowiem, że dapagliflozyna stosowana w leczeniu niewydolności serca powróci na listę refundacyjną z dniem 1 stycznia 2024 roku, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami. Dlatego pragniemy Państwa uspokoić. - informuje prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, Przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca PTK.

Dekalog Polskiej Kardiologii na lata 2023-2025

W ciągu ostatnich lat polska kardiologia przeżywała dynamiczny rozwój, wprowadzając nowe technologie, procedury i standardy postępowania. W trosce o dalsze doskonalenie opieki kardiologicznej oraz podniesienie jakości życia pacjentów, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) przedstawia Dekalog Polskiej Kardiologii na lata 2023-2025. Ten zestaw dziesięciu kluczowych postulatów stanowi fundament dla planowanych działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w obszarze chorób układu krążenia.

Stymulacja bezelektrodowa bezcenna dla pacjentów z arytmiami

Technologia stymulacji bezelektrodowej jest istotna, perspektywiczna i wprost bezcenna dla wybranych grup chorych. Jest także solidna - na przestrzeni dekady nie zawiodła pokładanych w niej oczekiwań. Co więcej, okazuje się także efektywna kosztowo. To istotne, ponieważ na jej udostępnienie w ramach refundacji czekają pacjenci, dla których ta metoda terapii jest jedyną rozsądną opcją leczenia – w kontekście obchodów 10 lat stymulacji bezelektrodowej podkreśla prof. Przemysław Mitkowski, Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, Poprzedni Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.