21 inicjatyw NGO’s otrzyma Dotację Fundacji DKMS

Opublikowane 09 kwietnia 2024
21 inicjatyw NGO’s otrzyma Dotację Fundacji DKMS
Blisko milion czterysta tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wsparcie psychologiczne dla chorych zmagających się z nowotworami krwi w ramach Dotacji Fundacji DKMS. To już trzecia edycja programu, który ma na celu wsparcie finansowe organizacji ubiegających się o środki finansowe na projekty skupiające się na pomocy psychologicznej dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich. Do tegorocznej edycji wpłynęło aż 49 wniosków, spośród których Jury wybrało 21 do realizacji.
Dotacja Fundacji DKMS realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów i ma na celu zapewnienie długofalowej pomocy pacjentom oraz ich bliskim, poprzez dostarczenie specjalistycznego wsparcia, edukacji oraz niezbędnych narzędzi, tak potrzebnych do radzenia sobie zwyzwaniami zdrowotnymi i emocjonalnymi.

Trzecia edycja Dotacji Fundacji DKMS spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji, które na co dzień działają dla pacjentów zmagających się z chorobami i nowotworami układu krwiotwórczego. Blisko 50 zgłoszonych projektów świadczy o rosnącym zaangażowaniu społecznym i potrzebie rozszerzania wsparcia dla osób dotkniętych chorobami hematologicznymi - mówi Ewa Nawrot, Starszy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów, Fundacja DKMS.  

To dla nas i Fundacji DKMS jest zachętą do dalszej pracy i inwestowania w projekty, które mogą realnie poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin. Wybrane przez Jury inicjatywy są dowodem na to, że wsparcie psychoonkologiczne może przybierać wiele form, od indywidualnej opieki na oddziałach szpitalnych po szersze programy edukacyjne. Holistyczne podejście do leczenia, obejmujące zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne, jest niezbędne dla efektywnej terapii i poprawy jakości życia pacjentów z chorobami krwi- dodaje Ewa Nawrot.

Laureaci 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS
W wyniku głosowania, Jury wybrało 21 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe o łącznej wartości 1.391.000 złotych. Lista beneficjentów Dotacji Fundacji DKMS obejmuje różnorodne inicjatywy, które będą miały duże znaczenie dla wsparcia pacjentów z chorobami hematologicznymi oraz ich rodzin. Proces wyboru był jasno zdefiniowany i opierał się na ocenie merytorycznej nadesłanych inicjatyw, zgodnie z celami i kryteriami określonymi w regulaminie.

Jestem pod wrażeniem jakości i różnorodności wniosków, które wpłynęły w ramach 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS. Każdy wniosek był świadectwem niezwykłego zaangażowania oraz znajomości problemów, z jakimi borykają się Pacjenci na każdym etapie choroby, ukazując wyraźnie, jak wielką wartość mają te inicjatywy dla poprawy życia pacjentów z chorobami hematologicznymi. To niezmiernie inspirujące i motywujące do dalszej pracy w tym kierunku – mówi prof. Marzena Samardakiewicz – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, członek Jury.

– Oprócz bezpośredniego wsparcia pacjentów, znalazły się również projekty kładące nacisk na potrzeby bliskich, co również jest niezwykle ważne. Rodzina jest kluczowym wsparciem dla pacjenta, a te inicjatywy rozpoznają i doceniają tę rolę, oferując zasoby, które pomagają im równie skutecznie radzić sobie w tych trudnych chwilach. W tych projektach widzimy połączenie troski, wiedzy i praktycznego podejścia, które łącznie tworzą potężną siłę na rzecz pozytywnej zmiany dodaje prof. Samardakiewicz.

Prace Jury oraz kryteria Programu
Jury w składzie: prof. Marzena Samardakiewicz – Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Izabela Dembicka-Starska – Członkini Zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, koordynatorka projektów społecznych, Ewa Visan – Kierownik Zespołów Fundraisingu, PR i Programu Pacjenckiego Fundacji DKMS, Zuzanna Jastrzębska – Lider działu Follow up Fundacji DKMS oraz Małgorzata Paczyńska-Jędrycka – dr n. o kulturze fizycznej, była pacjentka, 17 miesięcy po przeszczepieniu szpiku, szczegółowo analizowało podczas obrad zgłoszone wnioski w oparciu o następujące kryteria:
 1. Podstawowe:
  • czy projekt rozwiązuje realne problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów i ich Bliskich oraz wsparciem psychologicznym,
  • jakie są oddziaływanie i skuteczność projektu tj. czy przyniosą długotrwałe i skuteczne efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
  • logika i spójność projektu.
 2. Kryteria uzupełniające:
  • wyjątkowość projektu tj. czy uwzględniono działania w nowym lub do tej pory nie zagospodarowanym obszarze, a ważnym dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
  • dobrze przemyślana rekrutacja beneficjentów do zaproponowanych we wniosku działań.
Oto laureaci 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS, którzy otrzymają wsparcie finansowe na realizację zgłoszonych projektów.
 1. Fundacja Odzyskaj Zdrowie w ramach projektu „Razem Mocniejsi” zorganizuje warsztaty, indywidualne, spotkania oraz sesje relaksacyjne dla pacjentów a także przeprowadzi szkolenia dla wolontariuszy, aby wsparcie było jak najbardziej efektywne.
 2. „Złap oddech z Naszpikowanymi” to projekt Fundacji Naszpikowani, w ramach którego udzielana będzie pomoc psychoonkologa i terapeuty oraz odbędą się zajęcia arteterapeutyczne. Fundacja zadba też o pokój wytchnieniowy, w którym będzie można bezpiecznie spędzać czas podczas choroby i rekonwalescencji.
 3. Fundacja Dzieciaki Chojraki ponownie przygotuje ale tym razem w języku angielskim i ukraińskim „Help Box” czyli bajki terapeutyczne w formie pisanej i audio, które będą pomagać młodym pacjentom zrozumieć i wyrażać emocje związane z chorobą. Ponadto zaplanowane zostały szkolenia z wykorzystania kart terapeutycznych dla rodziców i personelu medycznego oraz poradnik „Pierwsza pomoc emocjonalna” dla rodziców. W poprzedniej edycji Fundacja przygotowała polskojęzyczną wersję bajek terapeutycznych, a także poprowadziła szkolenia online i stacjonarne, skupiające się na zrozumieniu emocji dzieci i technikach relaksacyjnych dla rodziców/opiekunów, personelu i wolontariuszy.
 4. Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie zrealizuje projekt „PoMoc”, który ma na celu zapewnić wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i dietetyczne. Ponadto, skupią się na edukacji pacjentów w zakresie walki z nałogami, aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych oraz wsparciu w powrocie do pracy.
 5. Fundacja Active Recovery zorganizuje szkolenia z komunikacji empatycznej dla lekarzy i pacjentów mające na celu ułatwienie porozumienia w trudnych sytuacjach podczas prowadzonej terapii i lepsze radzenie sobie ze stresem.
 6. Fundacja Warszawskie Centrum Psychoonkologii będzie oferować konsultacje psychologiczne dla pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Zaplanowano 50-minutowe spotkania z psychoonkologami, które będą dostępne zarówno dla pacjentów przebywających w placówce oraz dla tych, którzy zakończyli leczenie, a także dla ich bliskich.
 7. Fundacja Dobre Znaki otrzymała dotację na projekt "TWÓJ (RAK) RUCH!", w ramach którego pacjenci będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, fizjoterapeuty oraz wziąć udział w warsztatach z onkokosmetologiem.
 8. Fundacja Dobre Znaki dzięki projektowi „Twój (Onko) Rozwój” zapewni opiekę psychologiczną, a także poprowadzi sesje rozwojowe, porady socjalno-prawne oraz program Onkojogii.
 9. Fundacja Dobrze Że Jesteś będzie kontynuować projekt z ub. roku tj. „Rozwój Ogólnopolskiej Sieci Onkowolontariatu", dzięki któremu powiększą zespół wolontariuszy onkologicznych. W tegorocznej odsłonie projektu zaplanowano także organizację grup wsparcia i terapię zajęciową dla pacjentów Gdyńskiego Centrum Onkologii.
 10. Fundacja Onkologiczna Życie z Rakiem zorganizuje dla dorosłych pacjentów i ich bliskich warsztaty z psychoonkologami, podczas których będą mogli zrozumieć emocje związane z chorobą, nauczyć się technik radzenia sobie ze stresem oraz uzyskać porady dietetyczne.
 11. Fundacja z Pompą wesprze personel medyczny kliniki w Gdańsku w pracy z trudnymi przypadkami chorób nowotworowych u dzieci, poprzez szkolenia specjalistyczne i wyjazdy integracyjne.
 12. Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu przygotuje webinaria dla rodziców i szkolenia dla personelu medycznego, mające na celu zastosowanie humoru jako wsparcia w budowaniu relacji z pacjentem.
 13. Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” zorganizuje serię warsztatów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli – ich celem jest wyposażenie kadry pedagogicznej w wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego wsparcia uczniów zmagających się z chorobą.
 14. Fundacja Równie Ważni będzie kontynuować ubiegłoroczny projekt „Razem dla równych szans”, oferujący pomoc psychologiczną i rozwojową dla rodzeństwa dzieci chorujących hematologicznie.
 15. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki wyremontuje i wyposaży gabinet psychologiczny na oddziale hematoonkologii i transplantacji szpiku w Lublinie, tym samym zapewni potrzebne zaplecze dla pacjentów, ich rodzin i personelu medycznego.
 16. Fundacja Rak'n'Roll będzie oferować wsparcie psychologiczne dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich po otrzymaniu diagnozy, w trakcie trwania choroby, jak również po jej zakończeniu. Projekt przewiduje organizację sesji terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowany personel medyczny.
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie zainicjuje projekt „Wakacje od choroby nowotworowej”, w ramach którego na szpitalnym tarasie będą organizowane różnorodne aktywności i zabawy animacyjne, dedykowane małym pacjentom. Celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, która umożliwi dzieciom chwilę zapomnienia o chorobie i radość z beztroskiej zabawy.
 18. Fundacja Unicorn będzie kontynuować projekt „ON_Konsultacje”, który przewiduje 320 godzin konsultacji online dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich.
 19. Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” zorganizuje turnus terapeutyczno-wypoczynkowy dla dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz ich bliskich, oferując opiekę psychologiczną i medyczną.
 20. Fundacja Pani Ani zaprosi młodych survivors do Akademii AYA, gdzie będą odbywać się warsztaty i spotkania online, integrujące, motywujące i wzmacniające więzi w grupach rówieśniczych.
 21. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne w projekcie „PoMoc psychologiczna. Wspólna sprawa” oferować będzie kompleksowe wsparcie i edukację pacjentów, w tym poradnictwo specjalistyczne i szkolenia dla personelu medycznego i wolontariuszy.
O Fundacji DKMS
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz jako niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowanych jest się ponad 1 900 000 dawców, spośród których 13 000 (dane na styczeń 2024 r.) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym dawcą, wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu.


źródło: DKMS