Artykuły powiązane z hasłem

#dializy

13 wyników

Prof. Ryszard Gellert: Przewlekła choroba nerek dotyka każdej komórki w organizmie - trzeba ją wykryć i leczyć

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest jedną z najczęściej występujących chorób w Polsce, dotyczy ona 4,7 mln. Polaków po 40 roku życia. Co istotne, PChN dotyka każdej komórki w organizmie - chorują nie tylko nerki, ale też serce, nerwy, kości, jelita, oczy, mózg, to choroba ogólnoustrojowa. Niestety nawet 93% osób nie wie, że ją ma. Tymczasem, aktualnie mamy ogromne możliwości zatrzymania postępu choroby i ograniczenia jej powikłań. - podkreśla prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Przewlekła choroba nerek – jak zapobiegać i leczyć - debata ekspercka 12.03.2024 (save the date)

Redakcja Medicalpress zaprasza na debatę ekspercką z cyklu "Zdrowie - Wspólna Sprawa" pt. "Przewlekła choroba nerek – jak zapobiegać i leczyć", która odbędzie się 12 marca 2024 r. o godz. 15:00.

DaVita: Raport AOTMiT to dobry pierwszy krok do ulepszenia opieki nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek

W grudniu 2022 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowała dla Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian w modelu organizacji opieki ambulatoryjnej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek (PChN), aby usprawnić i podnieść jakość leczenia na każdym etapie choroby. Zdaniem ekspertów DaVita zmiany zaproponowane przez AOTMiT są pierwszym i bardzo potrzebnym krokiem do lepszej koordynacji leczenia pacjentów nefrologicznych. Nadal usprawnienia wymaga etap opisujący dializoterapię.

Depresja – ukryta choroba pacjentów dializowanych

Według badań depresja dotyczy 23 proc. pacjentów dializowanych. Jej objawy niełatwo jest rozpoznać i różnicować z tymi występującymi podczas innych somatycznych chorób przewlekłych1. Pacjenci z chorobami nerek mają utrudniony dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Specjalistyczna opieka psychologiczna powinna być elementem nefrologicznej opieki koordynowanej.

Stacje dializ mogą zwiększyć liczbę pacjentów na Krajowej Liście Oczekujących na przeszczepienie nerki. Opieka koordynowana usprawni polski system transplantacji

Skomplikowana procedura przygotowania pacjenta do przeszczepienia nerki wymaga usprawnienia. Brak systemowego rozwiązania jest jedną z głównych przyczyn malejącej liczby pacjentów zgłoszonych do KLO (Krajowej Listy Oczekujących) w Polsce. Koordynacja działań może zwiększyć liczbę kandydatów do przeszczepienia nerki.

Leczenie dializami w Polsce przeżywa obecnie kryzys spowodowany głównie niedostatecznym finansowaniem

Konieczna jest dalsza pilna indeksacja stawki za leczenie dializami oraz wprowadzenie mechanizmu, który będzie ją regularnie aktualizował w zależności od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej – apeluje ogólnopolska sieć stacji dializ DaVita. Nie może dochodzić w Polsce do sytuacji, że stawka za dializy – zabieg ratujący życie – nie zmienia się od 10 lat. To podnosi bezpośrednio ryzyko zamykania stacji dializ w mniejszych miejscowościach.

Czy stacje dializ działające ambulatoryjnie zostaną bez dostaw leków po 20 maja?

Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska – Nefron ostrzega, że nowe regulacje, w związku z opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2022 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, są przy obecnych ograniczeniach prawnych, niemożliwe do zrealizowania ramach procedury ambulatoryjnej opieki. Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, jeśli podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, to nie ma obowiązku i prawdopodobnie nie może posiadać w swoich strukturach apteki/działu farmacji szpitalnej. 

Profilaktyka przedekspozycyjna przeciwko COVID-19 zarejestrowana w Unii Europejskiej

Jest dobra wiadomość dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na szczepienie przeciwko COVID-19 w wystarczający sposób – Europejska Agencja ds. Leków EMA (European Medicines Agency) zarejestrowała kombinację przeciwciał monoklonalnych o przedłużonym działaniu Evusheld w profilaktyce przedekspozycyjnej COVID-19. To gotowe przeciwciała, które zabezpieczają przed zakażeniem SARS-CoV-2 i ciężkim przebiegiem COVID 19. Korzyści z zastosowania leku mogą odnieść przede wszystkim osoby z deficytami odporności, które nie odpowiedziały na szczepienie przeciwko COVID-19 – zwłaszcza pacjenci około transplantacyjni, hematoonkologiczni i dializowani. Z rejestracji cieszą się zarówno lekarze, jak i sami pacjenci, którzy od kilku miesięcy mówili o konieczności dodatkowego zabezpieczenia pacjentów z grup ryzyka przed koronawirusem.

Gdzie po pomoc, kiedy uchodźca z Ukrainy zmaga się z poważną chorobą

Wśród uchodźców znajdują się osoby, które zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi, których zaniedbanie może kosztować życie. Warto pamiętać, że uchodźcom przysługują te same prawa do leczenia, na przykład w szpitalu, co ubezpieczonym obywatelom polskim. Uciekającym przed wojną w Ukrainie ofertę pomocy przygotowały też organizacje pacjenckie. Poniżej podstawowe informacje na ten temat.

Przewlekła Choroba Nerek: Cicha epidemia dotykająca też Polaków i Ukraińców. Potrzebne natychmiastowe działania

W drugi czwartek marca tradycyjnie na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Nerek (ŚDN). Tegoroczne obchody poświęcone są dobrostanowi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Jednak w obliczu wydarzeń w Ukrainie, jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych (OSOD) chcemy zwrócić uwagę na kilka bardziej podstawowych kwestii związanych z chorymi na PChN, które są naszym zdaniem palące.

Niewydolność nerek ma większy wpływ na długość życia kobiet niż mężczyzn

Nowe badania naukowców z Uniwersytetu w Sydney dotyczące pacjentów chorujących na niewydolność nerek wskazują, że kobiety żyją znacznie krócej niż mężczyźni. Są bardziej narażone na przedwczesną śmierć z powodu choroby nerek i tracą także więcej lat życia. Wyniki badań z Sydney obserwujemy w praktyce w Polsce – mówi Konsultant Krajowy ds. nefrologii prof. Ryszard Gellert.

Stacje dializ są gotowe koordynować proces leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

„W Polsce stacje dializ mogą z sukcesem – tak jak w innych krajach – koordynować proces leczenia pacjentów w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby nerek i dializowanych, by zabezpieczać ich złożone potrzeby. W tym modelu widzimy korzyści i dla pacjentów, i dla systemu” – apeluje dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska.