Artykuły powiązane z hasłem

#cukrzyca

136 wyników

Wiedza to zdrowie – koalicja Serce dla Cukrzycy kontynuuje cykl warsztatów edukacyjnych

Jak wynika z raportu Serce dla Cukrzycy opublikowanego w lipcu b.r. wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań wśród pacjentów i ich opiekunów jest nadal niewystarczająca, co przekłada się na efekty leczenia i jakość życia chorych – wskazuje na to aż 85% respondentów badania. Dlatego wśród priorytetowych działań koalicji jest właśnie edukacja społeczeństwa i samych pacjentów, od zapobiegania, przez diagnostykę, skuteczne leczenie i zmianę nawyków oraz stylu życia.

 

Pacjenci i eksperci o roli edukacji diabetologicznej – prezentacja wyników ankiety

Edukacja diabetologiczna jest jednym z bardziej zaniedbanych obszarów terapeutycznych w cukrzycy. Nad jej rolą 17 lipca br. w trakcie posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy pochylali się wraz z parlamentarzystami eksperci, przedstawiciele pacjentów, edukatorzy diabetologiczni i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pacjenci z cukrzycą apelują do Ministerstwa Zdrowia o refundację nowych terapii

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polska Unia Organizacji Pacjentów oraz Fundacja Wygrajmy Zdrowie wystosowały wspólny apel do uczestników procesów refundacyjnych dla flozyn i inkretyn. Do apelu dołaczył się wydawca portalu Medical Press, który od lat wspiera pacjentów z cukrzycą i innymi chorobami cywilizacyjnymi oraz prowadzi kampanie społeczne dedykowane zdrowiu publicznemu. 

Powstała nowa inicjatywa środowisk pacjentów - Koalicja dla Cukrzycy

Prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do roku 2030 zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy nawet o 100% - to zatem prawdziwa epidemia XXI w. Najczęstszymi powikłaniami cukrzycy są problemy sercowo-naczyniowe. Pacjenci z takimi powikłaniami stanowią około 80% wszystkich chorych z cukrzycą. Koalicja Serce dla cukrzycy rozpoczęła więc działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi.