Jak innowacyjne technologie wspierają opiekę zdrowotną w Polsce?

Opublikowane 09 lipca 2024
Jak innowacyjne technologie wspierają opiekę zdrowotną w Polsce?

Standardy opieki medycznej stale się poprawiają dzięki innowacjom technologicznym, takim jak nowoczesne pompy infuzyjne czy procesy automatyzacji poboru krwi. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest zapewnienie lepszej opieki pacjentom oraz wsparcia dla personelu medycznego. Te i inne zaawansowane innowacje opracowała firma Fresenius Kabi, lider w dziedzinie technologii medycznej.

Firma Fresenius Kabi Polska nieustannie doskonali swoje procesy produkcyjne, aby zapewnić polskim pacjentom ciągłą dostępność niezbędnych leków. Każda zmiana we współczesnej medycynie podyktowana jest konkretną potrzebą, a nowe technologie są odpowiedzią na pojawiające się problemy. Dobrym przykładem jest jeden z udoskonalonych obszarów w firmie Fresenius Kabi, czyli automatyzacja procesu poboru krwi. Dotychczas operatorzy musieli ręcznie przełamywać około 200 króćców dziennie z pobranych materiałów od honorowych dawców krwi. Rozwiązaniem było stworzenie nowatorskiego systemu automatycznej obsługi pojemników do pobierania krwi, który zastąpił ręczne otwieranie króćców przez personel. To innowacyjne rozwiązanie, początkowo przyjmowane z dystansem, stało się obecnie standardem we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Automatyzacja zmniejszyła ilość ręcznej pracy, przyspieszyła cały proces oraz poprawiła jakość koncentratu krwinek czerwonych, co ma kluczowe znaczenie dla pacjentów poddawanych transfuzji.

 

Innowacje są postrzegane jako nowoczesne i przełomowe technologie, ale w rzeczywistości często polegają także na dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych. W kontekście krwiodawstwa wyzwaniem dla producentów jest spełnianie coraz bardziej wyśrubowanych regulacji. Za przykład może posłużyć materiał powszechnie wykorzystywany do produkcji zestawów, pojemników i filtrów do krwi, który należy zastąpić innymi surowcami z uwagi na obecność w składzie plastyfikatora DEHP. To prawdziwa rewolucja wymagająca zasobów umożliwiających elastyczne wdrażanie zmian.

 
Fresenius Kabi jako firma globalna jest w stanie reagować szybciej, czerpiąc wzorce z innych rynków. Od kilku lat firma systematycznie przygotowywała się do nadchodzących zmian i część dostarczanych przez nich produktów do regionalnych centrów krwiodawstwa zawierają plastyfikatory alternatywne do DEHP.

 

Elastyczne wykorzystywanie innowacji w oparciu o realne potrzeby

 

Współczesne wsparcie technologiczne w medycynie to coś więcej niż tylko standardowe rozwiązania. Kluczowe jest umiejętne wykorzystanie istniejących technologii do myślenia koncepcyjnego. Często możemy zastosować metodę z jednego obszaru do rozwiązania problemów w innym.

Na rynku szpitalnym firma Fresenius Kabi wspiera placówki dzięki zaawansowanemu portfolio urządzeń oraz jednorazowych wyrobów medycznych, takich jak zestawy infuzyjne z technologią AirBlock, która poprzez zastosowanie membrany w komorze kroplowej zapobiega całkowitemu opróżnieniu linii, eliminując   zapowietrzenie   co przekłada się na  zmniejszenie ilości alarmów, czynności manualnych a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo podaży. 

 

Innym znaczącym osiągnięciem jest pompa infuzyjna Agilia - wykorzystywana do regularnego dawkowania przepisanego leku. Firma Fresenius Kabi wprowadziła również innowacyjny system nadzoru pracy pomp infuzyjnych Exelia – „Therapy Manager”, który umożliwia kompleksowy monitoring i optymalizację pracy tych urządzeń, co znacząco poprawia jakość opieki nad pacjentem.

 

Dzięki swojej niezawodności wymienione innowacje zmieniają sposób obsługi urządzeń medycznych w placówkach zdrowia. Liczba błędów zostaje zredukowana, a uproszczone procedury zwiększają bezpieczeństwo pacjentów i skutecznie odciążają personel medyczny.

 

Automatyzacja pracy w medycynie jako klucz do efektywności i bezpieczeństwa

 

Firma Fresenius Kabi PL kładzie ogromny nacisk na automatyzację pracy personelu medycznego oraz rejestrację przebiegu procesów. Dzięki temu ich produkty zapewniają najwyższy poziom efektywności pracy i jej uproszczenia. To zasługa bieżącego monitoringu działań systemów oraz ich ciągłego udoskonalania.

 

Dotychczasowe osiągnięcia i dalszą ścieżkę rozwoju komentuje Marcin Iwańczuk – Dyrektor Działu MedTech Fresenius Kabi - którego doświadczenie i wkład w rozwój innowacji medycznych znacząco przyczyniły się do usprawnienia procesów w transfuzjologii.

 

"Naszym celem jest, aby produkowane urządzenia były skoncentrowane na pacjentach i dawcach krwi, automatyzując pracę personelu medycznego oraz zapewniając najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Cieszymy się, kiedy wprowadzone przez nas innowacje przekładają się na poprawę komfortu i zdrowia pacjentów" – podsumowuje.

 

Firma Fresenius Kabi Polska to przykład, jak innowacje technologiczne mogą realnie wspierać i ulepszać opiekę zdrowotną, przynosząc korzyści zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

źródło: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.