Wydarzenia z

stycznia 2021

8 wyników

Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” 26.01.21

Bezpłatne warsztaty online „Health Technology in connected & integrated care”organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach międzyregionalnego projektu Regions4PerMed, który wspomaga wdrażanie medycyny personalizowanej, odbędą się 26 i 27 stycznia 2021 r.

W kalendarium międzynarodowego projektu Regions4PerMed, który obejmuje: Lombardię, Toskanię, Saksonię, Galicję i Dolny Śląsk, zaplanowano wydarzenie online mające na celu wspomaganie wdrażania technologii medycznych, które sprzyjają rozwojowi medycyny personalizowanej. Organizatorzy zakładają przegląd aktualnego stanu implementowania technologii personalizowanych, zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz celowanych inwestycji. Warsztaty są bezpłatne, obejmują sesje plenarne oraz równoległe sesje robocze. Są skierowane do osób decyzyjnych, przedstawicieli uniwersytetów medycznych i szpitali badawczych z europejskich krajów. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl

- Medycyna personalizowana jest przyszłością medycyny. Wymaga wymiany wiedzy, opracowania rozwiązań organizacyjnych i formalnych, rozwoju technologii medycznych, nakładów finansowych i szerokiego dialogu między badaczami, medykami, twórcami innowacyjnych rozwiązań i władzami, ale wyzwanie jest warte podjęcia ze względu na korzyść pacjentów, ulepszone i personalizowane plany leczenia, a przez to większą skuteczność leczenia i zmniejszenie efektów ubocznych w porównaniu z medycyną tradycyjną, a także na przejście z leczenia na profilaktykę i prognozowanie. Projekt Regions4PerMed jest tak potrzebną platformą wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązań personalizowanej opieki zdrowotnej, na styczniowych warsztatach zostaną przedstawione najlepsze europejskie praktyki w tego zakresu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego, do wzięcia udziału w warsztatach online na temat „Technologii medycznych w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” - mówi prof. Donata Kurpas, Kierownik Projektu Regions4PerMed po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie warsztatów Regions4PerMed zaplanowano:
26 stycznia 2021
       -       panel wprowadzający obejmujący tematy:
Medycyna personalizowana oparta na zmianach genotycznych. Nowe podejście do opieki zdrowotnej
Technologie medyczne w zintegrowanej opiece zdrowotnej
Zaspokojone i niezaspokojone potrzeby pacjenta

        -      panel regulacyjny, w ramach którego zostaną poruszone kwestie:
Telemonitoring jako źródło dużych zbiorów danych
Analiza oparta na udostępnianiu danych w erze RODO
panel integracji danych
panel innowacji zdrowotnych
panel zarządzania danymi osobowymi

27 stycznia 2021

sesje równolegle

Zintegrowana opieka zdrowotna, a integracja systemu - tematy do dyskusji:
• Normy i interoperacyjność;
• Integracja systemów i synergia
• 6C: Communication, Collaboration, Cooperation, Consensus, Commitments, and Celebration / komunikacja, kooperacja, współpraca, konsensus, zobowiązania i celebracja/

Wśród poruszanych na warsztatach zagadnień znajdą się najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania zintegrowanej opieki zdrowotnej. Podstawową strategią innowacyjnego procesu wdrażania medycyny personalizowanej jest połączenie opieki medycznej i społecznej, które pozwala na wprowadzenie indywidualnego planu opieki nad pacjentem. Takie podejście pomaga innowatorom znaleźć rozwiązania cyfrowe, wprowadzić leczenie nowej generacji i ma na celu poprawę jakości życia obywateli. Przy czym dostęp do personalizowanych danych zdrowotnych wymaga specjalnego podejścia obejmującego kwestie RODO na poziomie regionalnym, krajowym i transgranicznym. Musi obejmować zastosowanie dobrych praktyk, korzystanie z danych w bezpieczny sposób i z pełnym poszanowaniem zasad etycznych i prawnych. Co ważne w leczeniu osób w podeszłym wieku, technologia oparta na danych pacjenta może kontrolować jego parametry życiowe, a także motywować do aktywności ruchowej, a przez to przyczynić się do spowolnienia rozwoju chorób przewlekłych.

Wczesną wiosną 2021 są planowane kolejne warsztaty w ramach projektu Regions4PerMed na temat „Personalizacja branży zdrowotnej”, które organizuje Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki.

Więcej informacji na temat projektu i działań prowadzonych w jego ramach można znaleźć na stronie: www.regions4PerMed.eu

2021-01-26 09:00:00

SOWIM OKIEM - interdyscyplinarne warsztaty diagnostyki PET-CT w chłoniaku Hodgkina

W trakcie warsztatów prof. Bogdan Małkowski omówi trudności w interpretacji badania PET/CT w diagnostyce chłoniaka Hodgkina, a prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawi wykład pt. „Kluczowe momenty leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina uwzględniające wynik badania PET/TK”.

Wydarzenie jest skierowane do lekarzy. Udział w nim jest bezpłatny.
 
2021-01-21 19:00:00

Od eksperymentu do standardu w perspektywie ASH 2020 - 15.01.21

17.30 – 17.35
POWITANIE - Prof. Lidia Gil, Dr hab. Joanna Rupa-Matysek
17.35 – 18.35
PANEL I - ZESPOŁY MIELODYSPLATYCZNE
17.35 – 17.50
Standard postępowania w MDS - Prof. Lidia Gil
17.50 – 18.05
Zespoły mielodysplastyczne w badaniach klinicznych - Dr hab. Agnieszka Pluta
18.05 – 18.20
WYKŁAD SPONSOROWANY 
Problemy transfuzjozależności w zespołach mielodysplatycznych niższego ryzyka - Dr Krzysztof Mądry
18.20 – 18.35
Dyskusja
18.35 – 18.40
PRZERWA
18.40 – 19.40
PANEL II - NOCNA NAPADOWA HEMOGLOBINURIA
18.40 – 18.55
Standard postępowania w PNH - Dr hab. Anna Szmigielska-Kapłon
18.55 – 19.10
Badania kliniczne w PNH - Dr Agnieszka Piekarska
19.10 – 19.25
WYKŁAD SPONSOROWANY 
Co nowego w terapii nocnej napadowej hemoglobinurii - Prof. Marek Hus 
19.25 – 19.40
Dyskusja
19.40 – 19.45
PRZERWA
19.45 – 20.45
PANEL III - HEMOFILIA
19.45 – 20.00
Standard postępowania w hemofilii A - Dr hab. Andrzej Mital
20.00 – 20.15
Terapia eksperymentalna w hemofilii - Prof. Jerzy Windyga
20.15 – 20.30
WYKŁAD SPONSOROWANY 
Emizicumab - za i przeciw w zastosowaniu, nowe doniesienia na podstawie konferencji ASH 2020 - Dr hab.Joanna Rupa-Matysek 
20.30 – 20.45
Dyskusja
20.45
ZAKOŃCZENIE - Prof. Lidia Gil, Dr hab. Joanna Rupa-Matysek
2021-01-15 17:30:00

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021

Zdrowie publiczne w dobie pandemii, polityka lekowa, rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz kierunki w wybranych obszarach terapeutycznych - to wybrana tematyka tegorocznej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”. Tym razem z uwagi na pandemię koronawirusa, wydarzenie odbędzie się w formie internetowej.

Planowane debaty, wykłady i prezentacje zorganizowane i zarejestrowane zostaną w sposób zdalny w dniach 13,14,15 stycznia 2021 r.

Relacja live na stronie: bit.ly/PRIO_21

Udział potwierdzili: m.in. Konrad Rejdak - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; Tomasz Hryniewiecki - dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii; Przemysław Mitkowski - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Dominik Dytfeld - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego; Adam Maciejczyk - Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych; Filip Nowak - p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Andrzej Matyja - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Roman Topór-Mądry - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Maciej Miłkowski, Sławomir Gadomski - podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji ochrony zdrowia, wybrani konsultanci krajowi w dziedzinach medycyny oraz wielu znakomitych ekspertów z dziedzin medycyny, zdrowia i farmacji.

Podczas 21. sesji poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

- Covid-19. Czy mamy dobre scenariusze jak uporać się pandemią. Czego nauczyła nas pandemia?

- Foresight medyczny 2021. Jakie obszary są priorytetem na 2021 rok?

- Zarządzanie szpitalem – wyzwania,

- Fundusz medyczny a terapie przełomowe,

- Plan bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Rada Naukowa konferencji, redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” oraz Wydawnictwo Termedia zapraszają do merytorycznej współpracy i udziału w dyskusji nad przyszłą organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce i priorytetami na rok 2021.

2021-01-15 09:00:00

Od eksperymentu do standardu w perspektywie ASH 2020 - 14.01.21

17.30 – 17.35
POWITANIE - Prof. Lidia Gil, Prof. Joanna Góra-Tybor
17.35 – 18.35
PANEL I - OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
17.35 – 17.50
Standard postępowania – leczenie choroby de novo - Dr Magdalena Czemerska
17.50 – 18.05
Terapia celowana w badaniach klinicznych - Prof. Agnieszka Wierzbowska
18.05 – 18.20
WYKŁAD SPONSOROWANY 
Midostauryna w leczeniu ostrej białaczki szpikowej - doświadczenie Kliniki Hematologii w Poznaniu - Dr Andrzej Szczepaniak 
18.20 – 18.35
Dyskusja
18.35 – 18.40
PRZERWA
18.40 – 19.40
PANEL II - PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA
18.40 – 18.55
Standard postępowania – leczenie fazy przewlekłej - Prof. Joanna Góra-Tybor
18.55 – 19.10
Choroba oporna w badaniach klinicznych - Prof. Tomasz Sacha
19.10 – 19.25
Dyskusja
19.25 – 19.30
PRZERWA
19.30 – 20.30
PANEL III - NOWOTORY MIELOPROLIFERACYJNE PH-
19.30 – 19.45
Standard postępowania w MPN - Dr hab. Aleksandra Butrym prof. nadzw.
19.45 – 20.00
MPN w badaniach klinicznych - Prof. Krzysztof Lewandowski
20.00 – 20.15
WYKŁAD SPONSOROWANY 
Najnowsze doniesienia na temat możliwości zastosowania ruksolitynibu u pacjentów hematologicznych - Dr Marta Sobas
20.15 – 20.30
Dyskusja
20.30
ZAKOŃCZENIE - Prof. Lidia Gil, Prof. Joanna Góra-Tybor
2021-01-14 17:30:00

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021

Zdrowie publiczne w dobie pandemii, polityka lekowa, rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz kierunki w wybranych obszarach terapeutycznych - to wybrana tematyka tegorocznej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”. Tym razem z uwagi na pandemię koronawirusa, wydarzenie odbędzie się w formie internetowej.

Planowane debaty, wykłady i prezentacje zorganizowane i zarejestrowane zostaną w sposób zdalny w dniach 13,14,15 stycznia 2021 r.

Relacja live na stronie: bit.ly/PRIO_21

Udział potwierdzili: m.in. Konrad Rejdak - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; Tomasz Hryniewiecki - dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii; Przemysław Mitkowski - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Dominik Dytfeld - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego; Adam Maciejczyk - Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych; Filip Nowak - p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Andrzej Matyja - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Roman Topór-Mądry - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Maciej Miłkowski, Sławomir Gadomski - podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji ochrony zdrowia, wybrani konsultanci krajowi w dziedzinach medycyny oraz wielu znakomitych ekspertów z dziedzin medycyny, zdrowia i farmacji.

Podczas 21. sesji poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

- Covid-19. Czy mamy dobre scenariusze jak uporać się pandemią. Czego nauczyła nas pandemia?

- Foresight medyczny 2021. Jakie obszary są priorytetem na 2021 rok?

- Zarządzanie szpitalem – wyzwania,

- Fundusz medyczny a terapie przełomowe,

- Plan bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Rada Naukowa konferencji, redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” oraz Wydawnictwo Termedia zapraszają do merytorycznej współpracy i udziału w dyskusji nad przyszłą organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce i priorytetami na rok 2021.

2021-01-14 09:00:00

Priorytety w Ochronie Zdrowia 2021

Zdrowie publiczne w dobie pandemii, polityka lekowa, rola sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia oraz kierunki w wybranych obszarach terapeutycznych - to wybrana tematyka tegorocznej konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia”. Tym razem z uwagi na pandemię koronawirusa, wydarzenie odbędzie się w formie internetowej.

Planowane debaty, wykłady i prezentacje zorganizowane i zarejestrowane zostaną w sposób zdalny w dniach 13,14,15 stycznia 2021 r.

Relacja live na stronie: bit.ly/PRIO_21

Udział potwierdzili: m.in. Konrad Rejdak - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; Tomasz Hryniewiecki - dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii; Przemysław Mitkowski - prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; Dominik Dytfeld - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego; Adam Maciejczyk - Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych; Filip Nowak - p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia; Andrzej Matyja - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; Roman Topór-Mądry - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Maciej Miłkowski, Sławomir Gadomski - podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz przedstawiciele najważniejszych organizacji ochrony zdrowia, wybrani konsultanci krajowi w dziedzinach medycyny oraz wielu znakomitych ekspertów z dziedzin medycyny, zdrowia i farmacji.

Podczas 21. sesji poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

- Covid-19. Czy mamy dobre scenariusze jak uporać się pandemią. Czego nauczyła nas pandemia?

- Foresight medyczny 2021. Jakie obszary są priorytetem na 2021 rok?

- Zarządzanie szpitalem – wyzwania,

- Fundusz medyczny a terapie przełomowe,

- Plan bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Rada Naukowa konferencji, redakcja „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” oraz Wydawnictwo Termedia zapraszają do merytorycznej współpracy i udziału w dyskusji nad przyszłą organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce i priorytetami na rok 2021.

2021-01-13 09:00:00

Konferencja prasowa online pt. „Nowe perspektywy leczenia raka jajnika”

O epidemiologii raka jajnika, diagnostyce, standardach terapeutycznych oraz nowych perspektywach leczenia inhibitorami PARP mówić będą:

• dr hab. n. med. Radosław Mądry, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz
• prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz, Klinika Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału poprzez formularz rejestracyjny: https://zoom.us/webinar/register/WN_KyevIEm0TXqzL1KAR2fPvQ

 ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Transmisja na żywo na stronach: https://pap-mediaroom.pl/ oraz debata.infostrefa.tv

UWAGA: Moderator wydarzenia – Centrum Prasowe PAP – prosi uczestników o możliwie jak najwcześniejszą rejestrację. Po rejestracji każdy uczestnik otrzyma zindywidualizowany link, poprzez który będzie możliwość dołączenia do wydarzenia. Do zarejestrowanych uczestników przesłane zostaną maile przypominające o wydarzeniu na 24 godziny, a następnie na 1 godzinę przed rozpoczęciem spotkania.

Akredytacje: 

RSVP: anna.czaplicka@webershandwick.pl 

2021-01-12 14:00:00