Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT nr 25/2022 w dniu 13 października 2022 r.

Opublikowane 06 października 2022
Posiedzenie Rady ds. Taryfikacji AOTMiT nr 25/2022 w dniu 13 października 2022 r.
Plan posiedzenia Rady ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 13 października 2022 r. zakłada prace nad taryfikacją świadczeń psychiatrycznych dla dzieci oraz leczenia szpitalnego stacjonarnego w zakresie chorób narządu wzroku.
Porządek obrad Rady Przejrzystości AOTMiT obejmuje:

1. Świadczenia psychiatryczne realizowane w warunkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży poza poziomami referencyjnymi – konsultacje z ekspertami dot. obszaru diagnostyki i terapii osób z autyzmem dziecięcym.
 
2. Wydanie stanowiska ws. taryf świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby narządu wzroku.
 
3. Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz. 4).


źródło: AOTMiT