Tydzień Świadomości Niewydolności Serca

Profilaktyka niewydolności serca - element siódmy

Na zakończenie Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca polecamy artykuł dr n. med. Marty Kałużnej, członka zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK, poświęcony profilaktyce rozwoju niewydolności serca. WHO szacuje, że nawet niewielkie, ale dotyczące całej populacji równoczesne obniżenie ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i stopnia otyłości oraz zaprzestanie palenia tytoniu może zmniejszyć o ponad połowę zapadalność na choroby układu krążenia.
2020-06-07 10:51

Kontrola terapii i rehabilitacja jako opieka kompleksowa niewydolności serca - element szósty

W szóstym dniu Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca o skutecznej kontroli terapii niewydolności serca oraz zaleceniach dotyczących rehabilitacji pacjentów pisze prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności Serca i opieki paliatywnej.
2020-06-06 11:07

Hospitalizacja jako nawracający problem pacjenta z niewydolnością serca - element piąty

Wskaźniki hospitalizacji z powodu niewydolności serca w Polsce należą do najwyższych na świecie. Mimo postępu w leczeniu niewydolności serca wciąż odnotowuje się 2-krotnie wyższą średnią liczbę hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców od średniej wyliczonej dla 37 krajów organizacji OECD. W piątym dniu Tygodnia Niewydolności Serca polecamy artykuł prof. Małgorzaty Lelonek z Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2020-06-05 10:36

Leczenie niewydolności serca - element czwarty

W czwartym dniu Tygodnia Niewydolności Serca zapraszamy do lektury artykułu nt. leczenia niewydolności serca autorstwa prof. dr hab. n. med. Przemysława Leszka, Kierownika Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowego Instytutu Kardiologii, Przewodniczącego Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2020-06-04 10:33

Zabiegi interwencyjne – sposób na powstrzymanie niewydolności serca - element trzeci

W kolejnym dniu Tygodnia Świadomości Niewydolności Serca o zabiegach interwencyjnych służących powstrzymaniu rozwoju niewydolności serca pisze dr hab. Andrzej Gackowski, prof. UJ, z Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM.
2020-06-03 09:48

Incydent – początek niewydolności serca - element drugi

Trwa Tydzień Świadomości Niewydolności Serca. Dzisiejsza publikacja poświęcona jest objawom niewydolności serca i pierwszym incydentom wskazującym na chorobę. Zapraszamy do lektury artykułu dr hab. n. med. Pawła Rubisia z Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń, Collegium Medicum UJ, Sekcji Niewydolności Serca PTK.
2020-06-02 09:55

Geneza niewydolności serca – czynniki ryzyka - element pierwszy

Rozpoczął się Tydzień Świadomości Niewydolności Serca, z tej okazji Sekcja Niewydolności Serca PTK przygotowała 7 publikacji edukacyjnych - 7 Elementów Niewydolności Serca. Dziś publikujemy pierwszy z nich poświęcony czynnikom ryzyka rozwoju tej ciężkiej choroby kardiologicznej. NS jest chorobą o złym rokowaniu. Co roku zachorowuje na nią 220 tysięcy pacjentów i z jej powodu umiera ok. 60 tysięcy pacjentów. Dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie pacjenta z NS.
2020-06-01 09:39
Partnerzy: