Profilaktyka reaktywacji CMV u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Opublikowane 12 lutego 2024
Profilaktyka reaktywacji CMV u dzieci i młodzieży po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Rada Przejrzystości opowiedziała się za możliwością refundacji leku letermowir poza wskazaniami rejestracyjnymi w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia, które były poddane zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych.  

Letermowir to lek przeciwwirusowy, który stosowany jest profilaktycznie, jako zapobieganie reaktywacji wirusa cytomegalii i wywoływanych przez niego niebezpiecznych chorób. CMV jest najczęstszym patogenem infekcyjnym u biorców przeszczepów narządowych i komórek krwiotwórczych oraz u osób z obniżoną odpornością. Chorzy po transplantacji przyjmują leki immunosupresyjne, które powodują osłabienie odporności, co umożliwia wirusowi CMV rozpoczęcie namnażania. To obecnie najbardziej niebezpieczne powikłanie powodujące wzrost śmiertelności w tej grupie chorych.

Wystąpienie infekcji CMV odnotowuje się u blisko 1 na 3 pacjentów pediatrycznych po allo-HSCT (allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych). W profilaktyce reaktywacji CMV podaje się leki pacjentom wysokiego ryzyka, nie posiadając dowodów na infekcję lub reaktywację choroby. Jej zastosowanie polepsza wyniki transplantacji, a także zmniejsza chorobowość oraz śmiertelność u pacjentów po transplantacji.

Lek jest obecnie refundowany w Polsce wyłącznie dla osób dorosłych w ramach programu lekowego B.132. O objęcie refundacją letermowiru we wskazaniu pozarejestracyjnym zawnioskował prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej:
- Prowadzone dotychczas obserwacje wskazują na doskonałą tolerancję letermowiru i brak istotnych działań niepożądanych. Biorąc pod uwagę potencjalne korzyści, podobne jak w populacji dorosłej, w postaci zwiększonej szansy powodzenia przeszczepienia i zmniejszonego ryzyka niepowodzenia, w tym zgonu pacjenta, wnioskowaną refundacją poza zarejestrowanymi wskazaniami powinna być objęta cała populacja poniżej 18 r.ż. – czytamy w załączonej do wniosku korespondencji z prof. Styczyńskim.

Dotychczasowe badania kliniczne wykazały skuteczność terapii w populacji pediatrycznej. Ponadto Rada Przejrzystości powołała się na niezaspokojoną potrzebę medyczną w zakresie profilaktyki reaktywacji zakażenia CMV oraz akceptowalne koszty dla płatnika publicznego.

Źródło: Public Policy PR