Sejm uchwalił ustawę o funduszu medycznym

Opublikowane 18 września 2020
Sejm uchwalił ustawę o funduszu medycznym
Sejm RP uchwalił w czwartek 17 września ustawę o Funduszu Medycznym, zakładającą przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę zdrowia, m.in. na profilaktykę, wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych i rzadkich.
Powołanie Funduszu Medycznego zapowiadał od marca tego roku prezydent Andrzej Duda, a w czwerwcu złożył projekt ustawy w Sejmie RP. Celem funduszu jest dofinansowanie działań służacych poprawoe zdrowia Polek i Polaków poprzez rozwój infrastruktury, profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz skutecznego leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych oraz chorób rzadkich.

Środki z funduszu medycznego mają być przeznaczone m.in. na dofinansowywanie przebudowy, modernizacji lub doposażenia strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, zwiększanie skuteczności programów profilaktycznych oraz sfinansowania innowacyjnych terapii lekowych, a także świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczony na te zadania w tym roku nie może być wyższy niż 2 mld zł, a w kolejnych latach (do 2029 r.) – nie wyższy niż 4 mld zł rocznie.

Za przyjęciem ustawy głosowało 440 posłów, przeciw było 12, 2 się wstrzymało. Odrzucono wniosek złożony przez Paulinę Henning-Kloskę (KO), aby w ustawie dodać zapis, że limit wydatków na fundusz będzie wynosił co najmniej 2 mld zł w tym roku i 4 mld zł w kolejnych latach. W związku z tym pozostał zapis, że limit wydatków na fundusz wyniesie nie więcej niż odpowiednio 2 i 4 mld zł. Posłowie odrzucili też poprawkę KO, by zmniejszyć koszty obsługi funduszu i zadań finansowanych z funduszu.

Źródło: Sejm.gov.pl, redakcja