Artykuły powiązane z hasłem

#ustawa

43 wyników

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych rozpoczyna swoją działalność

Dziś, przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczął swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych, który zapewni wsparcie finansowe uczestnikom badań klinicznych oraz ich rodzinom w przypadku doznania szkody w wyniku udziału w badaniach.

Prezydent podpisał Ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej

- Tworzymy wreszcie Krajową Sieć Onkologiczną – krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, walki z chorobami onkologicznymi w taki sposób, by w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi i aby ułatwić pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak, aby stworzyć dla każdego szansę – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda.

Krajowa Sieć Onkologiczna – stawia na jakość opieki nad pacjentem. Stan wiedzy w przeddzień reformy

19 marca 2023 r. Sejm przegłosował ustawę o KSO, która określa zasady funkcjonowania sieci, monitorowania jakości opieki oraz jej finansowania w oparciu o jakość. Krajowa Sieć Onkologiczna diametralnie zmienia model opieki onkologicznej w Polsce. Co wiemy o KSO w przeddzień wejścia w życie nowych przepisów? Eksperci Polskiego Towarzystwa Onkologicznego rozwiewają wątpliwości i krążące mity.

KRAJOWA SIEĆ ONKOLOGICZNA - jak zmieni się ścieżka pacjenta - debata16.03.23

Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz redakcja Medicalpress zaprasza na pierwszy odcinek rozmów eksperckich "Onkologia - Wspólna Sprawa" pt. "Krajowa Sieć Onkologiczna - jak zmieni się ścieżka pacjenta", którego transmisja zaplanowana jest na 16 marca 2023 r. na godz. 17:00.

Nawet milion zł kary za niezgodną z przepisami reklamę suplementu diety

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczą m.in. reklam suplementów diety. Nie będą mogli w nich występować prawdziwi i fikcyjni przedstawiciele zawodów medycznych, zakazane będzie także wykorzystywanie przedmiotów kojarzonych z zawodem lekarza. Za reklamę suplementu niezgodną z przepisami firma zapłaci karę od 10 tys. do miliona złotych - informuje Prawo.pl.

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologcznej (KSO) we wtorek 3 stycznia. Na jej wdrożenie trafi ponad 5 mld złotych. Nowy model kompleksowej opieki ma zapewnić lepszą jakość i koorynację diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory, między innymi dzięki współpracy między specjalistami z różnych dziedzin medycyny.

Wspólny apel o prezydenckie weto dla trwałego ograniczenia wydatków na zdrowie

Koalicja wielu środowisk skierowała do Andrzeja Dudy apel o skierowanie do ponownego rozpatrzenia ustawy zmieniającej zasady finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Pod listem skierowanym do Prezydenta RP podpisało się 26 organizacji, reprezentujących pracowników, pracodawców oraz pacjentów.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców protestują przeciwko trybowi procedowania zmian legislacyjnych przez ministra zdrowia

Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wszystkie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców przyjęły stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia. Zastrzeżenia przedstawicieli pracowników i pracodawców dotyczą projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Uznali tę pierwszą regulację za niekorzystną dla pacjentów i świadczeniodawców.

Pracodawcy RP krytycznie o projektowanych zmianach w funkcjonowaniu DPS-ów

Procedowany przez resort rodziny i polityki społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej w ocenie Pracodawców RP jest nie do przyjęcia, ponieważ poza samą koncepcją, która wzbudza olbrzymie kontrowersje w zakresie zamiany organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia, to dodatkowo projekt ten obarczony jest całą masą błędów legislacyjnych, redakcyjnych i formalnych.

Od lipca podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Od lipca wzrosną wynagrodzenia minimalne w ochronie zdrowia. Podwyżki są możliwe dzięki podniesieniu wyceny świadczeń - taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski – czytamy na łamach serwisu Prawo.pl.

Powstanie system szybkich rekompensat dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich

Usprawnienie dochodzenia rekompensat z tytułu różnego rodzaju błędów medycznych jest jednym z celów procedowanej w Ministerstwie Zdrowia ustawy o jakości w ochronie zdrowia. Z pierwszych, przedstawionych w ubiegłym roku propozycji resortu wynikało, że obecne wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ma zastąpić system obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta i specjalny fundusz kompensacyjny.

Jest nowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa

Po obszernych konsultacjach społecznych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt ustawy o modernizacji szpitali, który uwzględnił prawie jedną trzecią ze zgłoszonych ponad 1,7 tysiąca uwag. Większość zmian nie dotyczy jednakistoty planowanej reformy.