Artykuły powiązane z hasłem

#ustawa

32 wyników

Jest nowy projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa

Po obszernych konsultacjach społecznych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowy projekt ustawy o modernizacji szpitali, który uwzględnił prawie jedną trzecią ze zgłoszonych ponad 1,7 tysiąca uwag. Większość zmian nie dotyczy jednakistoty planowanej reformy. 

NIL: Projekt ustawy o min. wynagrodzeniach nie realizuje postulatów środowiska medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projekt stawy zmieniającej ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak wskazuje, projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku. Projektowane współczynniki pracy określające poziom minimalnych wynagrodzeń dla poszczególnych grup zaszeregowania pracowników podmiotów leczniczych w istotny sposób odbiegają od oczekiwań środowisk medycznych wyrażonych w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Ustawa o badaniach klinicznych poprawi bezpieczeństwo pacjentów i przyspieszy proces uruchamiania nowych badań

Polski rynek komercyjnych badań klinicznych jest wart ponad 1,4 mld dol. To ok. 15 proc. wszystkich nakładów na badania i rozwój w naszym kraju. Trwają prace nad nową ustawą, która uszczegółowi unijne rozporządzenie dotyczące zasad i procedur prowadzenia badań. – Zależy nam na tym, aby rozwiązania przyjęte w tej ustawie sprawiły, że prowadzenie badań w Polsce będzie jeszcze bardziej atrakcyjne niż w innych krajach – mówi dr Anna Kacprzyk z INFARMY.

Kontynuacja nauki na studiach medycznych dla studentów z Ukrainy

Ministerstwo Zdrowia wydało komuniat w sprawie zasad kontynuacji nauki dla studentów z Ukrainy w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). Wprowadza ona szereg ważnych zmian do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, których celem jest umożliwienie kontynuowania nauki na studiach w Polsce dotychczasowym studentom – obywatelom Polski i Ukrainy – uczelni ukraińskich.

Federacja Przedsiębiorców Polskich o ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia kierunek proponowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, w szczególności otwarcie im dostępu do polskiego rynku pracy bez zbędnych wymogów formalnych. Każdy obywatel Ukrainy przebywający w Polsce będzie miał prawo do legalnego wykonywania pracy, a jedynym obowiązkiem ciążącym na pracodawcy będzie powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu takiej osoby w ciągu 7 dni od powierzenia pracy.

Jarosław Fedorowski: Projekt ustawy o modernizacji szpitali do poprawki

– Autorzy tego projektu wyszli z założenia, że głównym problemem szpitali jest dziś złe zarządzanie, więc jako receptę wskazują kontrolowanie, sprawdzanie, nadzór, egzaminowanie i ewentualnie wymianę dyrektorów i kadry menedżerskiej – mówi Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Jak ocenia, w projekcie nowej ustawy o poprawie efektywności szpitalnictwa nie ma żadnych mechanizmów, które sprzyjałyby modernizacji placówek, wprowadzaniu do nich nowych technologii czy pomocy finansowej. Zabrakło też narzędzi, które wspierałyby kompleksową reformę szpitalnictwa w kierunku opieki koordynowanej.

FPP: Dobra decyzja dla niepełnosprawnych

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) znając projekt ustawy podatkowej Polskiego Ładu już w październiku skorzystała z uprawnienia Rady Dialogu Społecznego do zgłaszania inicjatywy legislacyjnej i złożyła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzyskał on poparcie wszystkich partnerów społecznych, w wyniku czego w drodze uchwały RDS projekt trafił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy o modernizacji szpitalnictwa trafił do konsultacji publicznych

Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski - Uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Do konsultacji przekazujemy projekt ustawy, która będzie określała zasady modernizacji i rozwoju szpitalnictwa. Projekt zawiera regulacje, które z jednej strony zapewnią szpitalom lepszą kondycję finansową, z drugiej, pacjentom zagwarantują wysoką jakość świadczeń.

Polskie Towarzystwo Onkologicznie o Krajowej Sieci Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Onkologiczne przedłożyło stanowisko w sprawie projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, w którym podkreśla, że koncepcję uregulowania sieci onkologicznej na poziomie ustawowym należy ocenić pozytywnie jako niezwykle potrzebne oraz nakładające ramy dla poprawy diagnostyki i leczenia onkologicznego w Polsce. Jednocześnie towarzystwo wskazało szereg uwag, które pozwolą na zwiększenie skuteczności funkcjonowania sieci onkologicznej oraz pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. 

Wspólny apel branży w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zawiera zapisy, które będą miały negatywny wpływ na wiele grup uczestników systemu ochrony zdrowia, tj. pacjentów, szpitale, lekarzy, farmaceutów, techników dentystycznych, protetyków, podologów oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi. Podmioty z branży ochrony zdrowia wyrażają wobec tej sytuacji mocny sprzeciw – 26 listopada z inicjatywy Izby POLMED do Sejmu zostało przekazane wspólne stanowisko 15 organizacji, m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiej Federacji Szpitali, czy Pracodawców RP.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do konsultacji publicznych

29 października Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) nr UD303 do konsultacji publicznych. Projekt ustawy wprowadza nowy model organizacji i zarządzania opieką onkologiczną, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych.

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do wykazu prac rządu

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która wprowadza nową strukturę organizacyjną i nowy model zarządzania opieką onkologiczną, które usprawnią organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2021 r.