Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - wkład 18 tysięcy diagnostów laboratoryjnych w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego

Opublikowane 26 maja 2023
Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - wkład 18 tysięcy diagnostów laboratoryjnych w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego
27 maja świętujemy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Tego dnia w 1961 r., Heinrich Matthaei i Marshall Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. To wydarzenie stanowiło fundament dla kolejnych odkryć i dokonań w dziedzinie diagnostyki molekularnej. - Celem naszego święta jest nie tylko upamiętnienie wydarzeń sprzed 62 lat, ale także zwrócenie uwagi na codzienny trud pracy i zaangażowanie blisko 18 tysięcy diagnostów laboratoryjnych w proces budowania bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków - podkreśla prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
List otwarty Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnmych:

Szanowni Diagności Laboratoryjni, Drodzy Przyjaciele,

jak każdego roku, 27 maja świętujemy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Tego dnia  w 1961 r., Heinrich Matthaei i Marshall Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. To  wydarzenie stanowiło fundament dla kolejnych odkryć i dokonań w dziedzinie diagnostyki  molekularnej. Celem naszego święta jest nie tylko upamiętnienie wydarzeń sprzed 62 lat, ale  także zwrócenie uwagi na codzienny trud pracy i zaangażowanie blisko 18 tysięcy diagnostów  laboratoryjnych w proces budowania bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków.

Pandemia koronawirusa utrwaliła w świadomości społecznej jak niezwykle ważna jest  rola diagnostów i analityków laboratoryjnych w systemie opieki zdrowotnej. W rozpoczętej  w grudniu 2022 roku VI kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w szczególny  sposób chcemy podkreślać jak ważne dla efektywności leczenia jest poszerzenie uprawnień  diagnosty laboratoryjnego m.in. poprzez umocnienie jego roli w interdyscyplinarnych  zespołach diagnostyczno-terapeutycznych, jak i w ramach indywidualnych usług  konsultacyjnych. Zgłaszając pomysł porady diagnostycznej kierujemy się troską o zwiększenie  efektywności systemu opieki zdrowotnej i finalnie bezpieczeństwa pacjentów. Diagności  laboratoryjni to dziś najlepiej przygotowana grupa zawodowa w ochronie zdrowia do  interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Wprost kształcona, by proponować schematy  postępowania diagnostycznego w oparciu o badania laboratoryjne i profesjonalnie  komunikować się z odbiorcami wyników - zarówno lekarzami, jak i pacjentami.

Ambitne cele, które sobie stawiamy, możemy zrealizować tylko we wzajemnej  współpracy, ale także w porozumieniu z przedstawicielami innych samorządów zawodów  medycznych i administracją publiczną.

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, dziękując Państwu za zaufanie  i pracę na rzecz rozwoju naszego zawodu, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,  pomyślności i satysfakcji z codziennej pracy, którą wykonują Państwo na rzecz milionów  polskich pacjentów.

Monika Pintal-Ślimak
Prezes KIDL


źródło: KIDL