Z Sejmu do NIK

Opublikowane 29 listopada 2019
Z Sejmu do NIK
Tadeusz Dziuba, wieloletni członek Sejmowej Komisji Zdrowia w poprzednich latach, został Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli.
W środę 27 listopada marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania dla Tadeusza Dziuby oraz Marka Opioły na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o NIK wiceprezesów Izby powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa NIK. W uroczystości udział wzięła Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu oraz jej zastępca Dariusz Salamończyk.
Zgodnie z Regulaminem Sejmu wniosek w przedmiotowej sprawie został skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która 27 listopada zaopiniowała go pozytywnie.
Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba w latach 1993 - 2000 był wicedyrektorem delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, 2000 - 2001 wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, 2001 - 2005 ponownie wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu. Publikował na łamach czasopisma NIK „Kontrola Państwowa”. Jednocześnie był członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia.

Źródło: Sejm
Fot: Adrian Grycuk
Powiązane hasła: #NIK #dziuba