Razem dla ochrony zdrowia Dolnoślązaków

Opublikowane 09 maja 2022
Razem dla ochrony zdrowia Dolnoślązaków
Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zacieśniają współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia. Porozumienie w tej sprawie podpisał na początku maja wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, reprezentujący Zarząd Województwa oraz prof. Piotr Ponikowski – rektor Uniwersytetu Medycznego. - Jednocząc siły jesteśmy w stanie zabezpieczyć kluczowe obszary opieki zdrowotnej i nie tylko zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę, ale także rozwijać usługi medyczne w naszym kraju. To gwarancja inwestycji w zdrową przyszłość nas wszystkich - podkreśla prof. Piotr Ponikowski.
W ramach Porozumienia na rzecz współpracy w ochronie zdrowia na terenie Dolnego Śląska ustalono najważniejsze inwestycje i projekty do realizacji w najbliższych latach 2022-26, które odgrywają kluczowe znaczenie dla rozwoju obu ośrodków oraz zapewnienia najlepszej opieki Pacjentom w regionie:
  • budowa Nowego Szpitala Onkologicznego, do którego przeniesione zostanie Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,
  • utworzenie zintegrowanego Instytutu Pediatrii USK,
  • utworzenie Instytutu Hematoonkologii na bazie USK,
  • powołanie w strukturach USK Centrum Nowoczesnych Technologii i Sztucznej Inteligencji w Ochronie Zdrowia,
  • rozwój medycyny robotycznej w oparciu o infrastrukturę USK oraz samorządu województwa.
 
Dzisiejsze podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii prof. Adama Maciejczyka oraz p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Jakuba Berezowskiego.

- Innowacyjność oraz nasza wspólna troska o zdrowie Dolnoślązaków pozwala nam realizować ważne projekty, do których należy zaliczyć rozpoczęcie programu transplantacji serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz start ogólnopolskiego pilotażu krajowej sieci onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Współpraca jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom naszego regionu jeszcze lepsze warunki leczenia oraz profilaktykę - zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Celem podpisanego porozumienia jest kontynuowanie wprowadzania pozytywnych rozwiązań w obszarze rozwoju opieki zdrowotnej.

- Dzięki współpracy możemy podejmować więcej kluczowych działań na rzecz rozwoju opieki medycznej na Dolnym Śląsku. Dziś zobowiązaliśmy do realizowania wspólnych inwestycji i programów, które są długo oczekiwane i niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców Dolnego Śląska – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

- Wszyscy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w oczywisty sposób czujemy się współodpowiedzialni za zdrowie mieszkańców Dolnego Śląska. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w wojnie z pandemią walczył na pierwszej linii frontu, a przecież w tym samym czasie oferowaliśmy pacjentom wysokospecjalistyczne usługi. Przypomnę, że to w tym trudnym czasie rozwinęliśmy program transplantacji serca - podkreśla rektor Uczelni prof. Piotr Ponikowski.

I dodaje, że zawarte porozumienie jest niezwykle dobrą wiadomością dla mieszkańców naszego regionu: - Jednocząc siły jesteśmy w stanie zabezpieczyć kluczowe obszary opieki zdrowotnej i nie tylko zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę, ale także rozwijać usługi medyczne w naszym kraju. To gwarancja inwestycji w zdrową przyszłość nas wszystkich - podkreśla prof. Piotr Ponikowski.

Obok rozwoju infrastruktury za równie ważną kwestię uznano inwestycje w kadry medyczne. Strony zobowiązały się do poszerzania bazy dydaktycznej i klinicznej Uniwersytetu Medycznego, uzyskania środków z Ministerstwa Zdrowia na zwiększenie liczby miejsc na kierunkach medycznych oraz rozwój programów szkoleniowych.


źródło: UM Woj. Dolnośląskiego