XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Wspólnie dla serca – od poradni do kliniki”

Opublikowane 22 września 2023
XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Wspólnie dla serca – od poradni do kliniki”
W dniach 28-30 września 2023 r. w Poznaniu odbędzie się XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – najważniejsze wydarzenie naukowe i edukacyjne w dziedzinie kardiologii w naszym kraju. Hasło tegorocznej edycji to „Wspólnie dla serca”, a motto „Od poradni do kliniki” - i przede wszystkim o tym będą dyskutowali polscy i zagraniczni eksperci.
Jak co roku, Kongres PTK będzie wyjątkową okazją do wysłuchania wykładów wybitnych gości i wzięcia udziału w szeregu interesujących dyskusji. Podczas trzech dni zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. 
 
Z dumą możemy wskazać, że Kongres od lat jest wydarzeniem ważnym i cenionym nie tylko wśród kardiologów, ale także lekarzy specjalistów z innych obszarów terapeutycznych. Dowodem na to jest długoletnia tradycja, wysoka frekwencja uczestników oraz coraz większe zainteresowanie wystawców i mediów.
 
- Podczas tegorocznego Kongresu skupimy się na najnowszych możliwościach leczenia naszych pacjentów, na tym w jaki sposób powinniśmy rozpoznawać choroby układu sercowo-naczyniowego, jak je leczyć, zapewnić długotrwałą opiekę po leczeniu szpitalnym i następnie jak rehabilitować pacjentów dotkniętych chorobami serca i naczyń. Spotkanie to umożliwi również bezpośrednią wymianę poglądów i naszych doświadczeń – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK. 
 
Program naukowy Kongresu PTK 2023
 
Tegoroczny program naukowy Kongresu jest bardzo ciekawy i różnorodny. Pozwoli zdobyć wiedzę pomocną w codziennej praktyce klinicznej. Podczas wydarzenia eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jak również zaproszeni goście będą prezentować i omawiać wyniki najnowszych badań klinicznych, nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne oraz zostaną szeroko omówione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 
- Spotykamy się, aby porozmawiać o tym, jak najlepiej zdiagnozować naszych chorych i jak zapobiegać chorobom układu krążenia, jak z zastosowaniem najnowszych leków oraz innowacyjnych metod zabiegowych leczyć naszych pacjentów z chorobami układu krążenia. Szczególną uwagę poświęcimy optymalizacji współpracy pomiędzy lekarzami i jednostkami na różnych poziomach referencyjnych (od lekarza rodzinnego do wysokospecjalistycznego centrum kardiologiczno-kardiochirurgicznego), a także na współpracy kardiologów z lekarzami innych specjalności w aspekcie leczenia chorób współistniejących u pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz diagnostyki i leczenia powikłań kardiologicznych występujących w trakcie leczenia innych chorób (np. powikłania chemioterapii nowotworów). Program Kongresu będzie tak samo bogaty, jak ubiegłorocznej edycji w Katowicach – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko, Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PTK.
 
- W tym roku po raz pierwszy zostaną zaprezentowane i szeroko omówione najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 2023 r. oraz uaktualnione wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia niewydolności serca.
 
Będzie to również szczególny Kongres, ponieważ kończy się kadencja obecnego zarządu, czyli będzie to okazja do podsumowania tego co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch lat. Przedstawimy, co udało się osiągnąć dla polskiej kardiologii i polskich pacjentów oraz to, co należy jeszcze przeprowadzić – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Prezes PTK.
 
 
Sesja systemowa Prezesa PTK 
 
W programie znajdzie się również sesja systemowa Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów PTK pt. „Dwa lata polskiej kardiologii: sukcesy, niepowodzenia i wyzwania”, do której zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych oraz przedstawicieli pacjentów. 
 
- Dbamy o to, aby kardiologia była przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji. Zależy nam na wymianie doświadczeń ekspertów w zakresie podejmowania optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale również na ustaleniu priorytetów dla działań decydentów, pamiętając o tym, że choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów w Polsce nie tylko w całej populacji, ale także wśród osób w wieku produkcyjnym (przed 65. rokiem życia) – podkreśla prof. Przemysław Mitkowski
 
Nowy Zarząd PTK - kadencja 2023-2025
 
W trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu PTK w Poznaniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego wyłonione zostaną nowe władze Towarzystwa. Prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, Kierownik Kliniki Kardiologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie, dotychczasowy Prezes-elekt zostanie nowym Prezesem PTK. Zastąpi on kończącego kadencję prof. dr. hab. n. med. Przemysława Mitkowskiego, który będzie pełnił w nowym Zarządzie funkcję Poprzedniego Prezesa. 
 
O wybór na prezesa-elekta, którego kadencja przypadnie na lata 2025-2027, ubiegać się będą: prof. Marek Gierlotka, prof. Piotr Jankowski i prof. Jarosław Kaźmierczak.
 
 
Patroni honorowi i medialni
 
Tegoroczna edycja Kongresu PTK została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 
Patronami medialnymi tegorocznej edycji Kongresu PTK są: Kardiologia i Diabetologia, Co w Zdrowiu, Esculap, Fakty Medyczne, Konsylium24, Kurier Medyczny, Medexpress, Medicalpress, Medtube, Medycyna Praktyczna, Puls Medycyny, Rynek Zdrowia, Świat Medycyny i Farmacji, Terapia.
 
Zapraszamy do śledzenia strony Kongresu oraz social mediów PTK:
https://kongres2023.ptkardio.pl/


źródło: PTK