Światowy Dzień Osteoporozy 20 października - zaproszenie na konferencję

Opublikowane 11 października 2022
Światowy Dzień Osteoporozy 20 października - zaproszenie na konferencję
Z okazji Światowego Dnia Osteoporozy Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji organizuje 20 października 2022 konferencję mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy oraz wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań.
Światowy Dzień Osteoporozy obchodzony jest 20 października już od 1996 roku. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Nasza konferencja uzyskała Patronat Honorowy Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Celem naszych działań jest z jednej strony przedstawienie szerokim grupom społecznym narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy, z drugiej zaś wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań. Program konferencji przygotowany został przez zespół naszych najlepszych ekspertów, a konferencja przygotowana jest przez pracowników Biura Projektów POWER i Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR adresowana do wszystkich zainteresowanych, w tym pacjentów, profesjonalistów zdrowia, przedstawicieli mediów.

Patronat Merytoryczny: Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Patronat medialny: Medical Press, Głos Seniora

Program Światowego Dnia Osteoporozy
20.10.2022
940-1000   Poranny poczęstunek dla uczestników i gości  Konferencji
1000   Otwarcie Światowego Dnia Osteoporozy
 • dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska - Gorycka, prof. NIGRiR-
  Pełnomocnik Dyrektora ds. naukowych
 • dr n. ekon. Adam Niedzielski- Minister Zdrowia
Sesja edukacyjno - naukowa
Prowadzący: dr hab. med. Robert Olszewski, prof. NiGRiR
                        prof. dr hab. med. Piotr Głuszko
1010-1030   Osteoporoza – co wiemy o tej chorobie
 • dr hab. n. med. Piotr Głuszko
1030-1050   Rola witaminy D3 w osteoporozie
 • dr hab. n. med. Ewa Marcinowska - Suchowierska
1050-1110   Znaczenie rehabilitacji w prewencji upadków i złamań
 • Dr n. o zdr. Teresa Sadura - Sieklucka
1110-1130   Osteoporoza w chorobach nowotworowych
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, prof. NIO-PIB
1130-1150   Wystąpienie Prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie
 • Pan Szymon Chrostowski
1150   Podsumowanie oraz zamknięcie Konferencji
 • Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
1200-1230   Poczęstunek
1230-1300   Konferencja prasowa
 • dr hab. n. med Piotr Głuszko
 • dr hab. med. Ewa Marcinowska - Suchowierska
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, prof. NIO-PIB
 • Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR.
 • Pan Szymon Chrostowski- Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Więcej informacji na: 
https://www.dzienosteoporozy.pl/


źródło: NIGRR