Na Pomorzu rusza program wczesnego wykrywania raka płuca

Opublikowane 24 września 2020
Na Pomorzu rusza program wczesnego wykrywania raka płuca
Ruszył Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, którego głównym celem jest zmniejszenie śmiertelności wśród osób dotkniętych tą chorobą. W  makroregionie północnym koordynatorem programu jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.
Rak płuca to nowotwór złośliwy, w którym 85-90% zachorowań jest wywołanych ekspozycją na kilkadziesiąt substancji rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym. Problem dotyka zarówno aktywnych palaczy, jak również osoby biernie wdychające szkodliwy dym tytoniowy. Ryzyko zachorowania na raka płuca wzrasta wraz z wydłużającym się czasem palenia tytoniu i utrzymuje się do 15 lat po rzuceniu nałogu. Dlatego też do udziału w  Programie Wczesnego Wykrywania Raka Płuca kwalifikują się osoby długotrwale palące w wieku 55-74 lat lub 50 lat w przypadku występowania dodatkowego czynnika ryzyka.

Wczesne wykrycie nowotworu płuc możliwe jest dzięki niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) o dawce promieniowania stanowiącej około 10-30% dawki standardowego badania tomograficznego klatki piersiowej. Ta bezpieczna dla pacjenta metoda daje obraz stanu płuc i pozwala zauważyć nieprawidłowości już w początkowym stadium ich występowania.

- Nałogowi palacze tytoniu w ramach projektu będą co roku zapraszani na badanie NDTK. W makroregionie północnym z  programu skorzysta 2050 osób znajdujących się w grupie ryzyka. Dzięki tym działaniom możliwe będzie wykrycie nowotworu na wczesnym etapie i zastosowanie skutecznej terapii. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, że nowotwór ten zwykle jest wykrywany zbyt późno i w związku z tym rokowania najczęściej nie są korzystne - mówi prof. Witold Rzyman, ordynator Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej UCK.

- Oprócz działań diagnostycznych i  terapeutycznych program niesie ze sobą też wartość edukacyjną z zakresu profilaktyki raka płuca oraz poradnictwa antynikotynowego. Chcemy walczyć z  rakiem płuca na każdym możliwym poziomie. Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca daje nam do tego efektywne narzędzia - podkreśla prof. Edyta Szurowska, kierownik Zakładu Radiologii UCK, prorektor ds. klinicznych GUMed.
 
Program zaplanowany jest na lata 2020-2023 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W makroregionie północnym obejmuje województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz kujawsko-pomorskie.

Kto może skorzystać z programu?
  • osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat,
  • osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka:
- ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
 - ekspozycję na radon,
- indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i  szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
- występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
- choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Jak się zgłosić do programu?

Zgłosić się do programu można, dzwoniąc pod nr 58 349 36 86 lub wysyłając e-mail na adres zbadajswojepluca@uck.gda.pl. Następnie koordynator skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wstępnego wywiadu i umówienia pierwszej wizyty. Podczas tego spotkania zostanie ustalony termin badania NDTK. Dalsze postępowanie uzależnione jest od otrzymanego wyniku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://zbadajswojepluca.uck.pl/

Źródło: UCK w Gdańsku
Foto: freepik