Nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK rozpoczyna działalność w kadencji 2023-2025

Opublikowane 02 października 2023
Nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK rozpoczyna działalność w kadencji 2023-2025
Podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działalność w kadencji 2023-2025 zainaugurował nowy Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SRS PTK). Przewodnictwo nad liczącą 1028 członków sekcją objął dr hab. n. med. Adam Sokal z Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W skład nowego zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK weszło dziewięcioro kardiologów z wiodących ośrodków elektrofizjologii i elektroterapii w Polsce.
Licząca 1028 członków Sekcja Rytmu Serca jest jedną z największych sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oficjalnie powstała w 1974 roku jako Sekcja Elektrostymulacji PTK. Pod obecną nazwą działa od 2004 roku.

Misją Sekcji jest upowszechnianie wiedzy o elektrofizjologii i elektroterapii w leczeniu zaburzeń rytmu serca poprzez działalność dydaktyczno-szkoleniową. Sekcja Rytmu Serca PTK realizuje swoje cele poprzez organizację dorocznych konferencji naukowych POLSTIM, kolejnych edycji Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej, kursów praktycznych dla kardiologów elektrofizjologów na różnym poziomie zaawansowania oraz inicjatyw edukacyjnych skierowanych do opinii publicznej.

Eksperci Sekcji Rytmu Serca PTK są powoływani do gremiów doradczych i współpracują na rzecz leczenia polskich pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Nowy zarząd Sekcji Rytmu Serca PTK wybrano podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sekcji w czasie dorocznej konferencji POLSTIM 2023.

Skład Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK w kadencji 2023-2025:
 1. Dr hab. n. med. Adam Sokal (przewodniczący) (Zabrze)
 2. Dr hab. n. med. Maciej Kempa (ustępujący przewodniczący) (Gdańsk)
 3. Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski (przewodniczący-elekt) (Kraków)
 4. Prof. dr hab. n. med. Paweł Balsam (Warszawa)
 5. Dr n. med. Jakub Baran (Warszawa)
 6. Dr n. med. Lidia Chmielewska-Michalak (Poznań)
 7. Dr hab. n. med. Michał Mazurek (Zabrze)
 8. Dr n. med. Paweł Moskal (Kraków)
 9. Dr n. med. Agnieszka Wojdyła-Hordyńska (Opole)
 
W skład Komisji Rewizyjnej SRS PTK w kadencji 2023-2025 weszli:
 1. Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
 2. Prof. dr hab. n. med. Artur Baszko (Poznań)
 3. Dr n. med. Agnieszka Kotalczyk (Zabrze)
 
Strona internetowa Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
 
źródło: SRS PTK