Nowa szansa dla polskich innowatorów w dziedzinie zdrowia na realizację projektów z wiodącymi w Europie firmami farmaceutycznymi

Opublikowane 11 czerwca 2024
Nowa szansa dla polskich innowatorów w dziedzinie zdrowia na realizację projektów z wiodącymi w Europie firmami farmaceutycznymi
EIT Health, część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, we współpracy z dwoma wiodącymi, europejskimi firmami farmaceutycznymi - Chiesi Group i SYNLAB Italia - uruchomił nowy program InnoStars Connect. Inicjatywa realizowana w modelu otwartej innowacji ma łączyć start-upy, naukowców, MŚP, uniwersytety i szpitale w Polsce, krajach określanych mianem wschodzących i umiarkowanych innowatorów oraz w najbardziej oddalonych regionach. Celem tej współpracy jest rozwój i wprowadzanie innowacji zmieniających życie.
  • EIT Health uruchamia program InnoStars Connect, nową inicjatywę w modelu otwartej innowacyjności, wspierającą współpracę transgraniczną w europejskim sektorze opieki zdrowotnej. Program zapewni innowatorom dostęp do rynku, dostosowane wsparcie i elastyczne finansowanie na rzecz pobudzania skalowania przełomowych rozwiązań.
  • W rundzie inauguracyjnej programu główni partnerzy InnoStars we Włoszech, Chiesi Group i SYNLAB Italia, poszukują przełomowych pomysłów w zakresie wczesnej diagnostyki, opieki nad pacjentami, dostarczania leków i terapii chorób rzadkich.
  • W ramach programu EIT Health oferuje nagrodę w wysokości 10 000 EUR na zespół. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca.
EIT Health, część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej, we współpracy z dwoma wiodącymi, europejskimi firmami farmaceutycznymi - Chiesi Group i SYNLAB Italia - uruchomił nowy program InnoStars Connect. Inicjatywa realizowana w modelu otwartej innowacji ma łączyć start-upy, naukowców, MŚP, uniwersytety i szpitale w Polsce, krajach określanych mianem wschodzących i umiarkowanych innowatorów oraz w najbardziej oddalonych regionach. Celem tej współpracy jest rozwój i wprowadzanie innowacji zmieniających życie.

Dzięki programowi 10 wybranych organizacji uzyska dostęp do największej sieci innowacji w dziedzinie zdrowia, finansowania i profesjonalnego doradztwa ze strony liderów branży farmaceutycznej w celu pilotażu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na pilne potrzeby w obszarze opieki zdrowotnej. Trzy najlepsze zespoły będą rywalizować o nagrodę pieniężną podczas Wielkiego Finału EIT Health InnoStars. EIT Health w ramach programu oferuje nagrodę w wysokości 10 000 EUR na zespół. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca.

Co czeka innowatorów?
„InnoStars Connect doskonale odzwierciedla nasze często powtarzane stwierdzenie, że nikt nie może wprowadzać innowacji w pojedynkę. Dzięki temu nowemu i wyjątkowemu programowi otwieramy innowatorom z Polski drzwi do zasobów, wiedzy i co najważniejsze, kontaktów w ramach naszej sieci z myślą o tworzeniu obiecujących rozwiązań, będących odpowiedzią na najważniejsze wyzwania związane z opieką zdrowotną" - powiedziała Sarah Haddadin, EIT Health InnoStars RIS Innovation Lead oraz kierowniczka programu. „Wykorzystując wiedzę najwyższej klasy specjalistów i instytucji, InnoStars Connect wykracza poza ramy tradycyjnie rozumianego programu — to platforma transformacji, która ma wynieść innowacje w opiece zdrowotnej na nowy poziom i wspierać ekosystem współpracy w celu osiągniecia trwałych korzyści” – dodaje.

Wyzwanie pierwsze - Chiesi Group
Chiesi Group to globalna grupa biofarmaceutyczna, ukierunkowana na badania. Jej misją jest poprawa jakości życia pacjentów, ich rodzin i społeczności dzięki innowacyjnym produktom i usługom. Firma, wraz z EIT Health InnoStars, poszukuje przełomowych rozwiązań dla produktów i usług, które wspierają zdrowie układu oddechowego, od noworodków po osoby dorosłe (AIR), leczenie pacjentów z rzadkimi i bardzo rzadkimi chorobami (RARE) oraz produkty i usługi, które wspierają specjalistyczną opiekę świadczoną przez profesjonalistów medycznych oraz ukierunkowaną na konsumentów opiekę we własnym zakresie (CARE) w odniesieniu do:

a) Innowacyjnego podejścia/rozwiązań terapeutycznych
- biomarkery (również cyfrowe do wczesnej diagnostyki i monitorowania),
- narzędzia medyczne i rozwiązania mogące usprawnić etapy leczenia pacjenta i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych,
- innowacyjne rozwiązania i zaawansowane urządzenia usprawniające dostarczanie leków drogą wziewną, dostarczanie złożonych makrocząsteczek, a także terapie komórkowe i genowe (CGT),
- zaawansowane rozwiązania biotechnologiczne do produkcji i dostarczania bardziej zrównoważonych środków terapeutycznych, a także do terapii dedykowanych chorobom rzadkim.

b) Innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w dziedzinie zdrowia
- poprawa opieki nad pacjentem i doświadczeń na różnych etapach leczenia,
- usprawnienie badań klinicznych (od identyfikacji pacjentów po zarządzanie i ewentualne działania następcze),
- opracowanie skoordynowanego gromadzenia, analizy i wykorzystania danych RW (Real World Data),
- poprawa efektów leczenia i rehabilitacji.

Cieszymy się, że możemy odkrywać wyjątkowych innowatorów wśród start-upów, MŚP, szpitali, uniwersytetów i instytucji badawczych we Włoszech, ale także w innych krajach. Naszym celem jest wykraczanie poza obecne granice, badanie nowych podejść i opracowywanie lepszych modeli. Łącząc naszą wiedzę specjalistyczną z InnoStars Connect, spodziewamy się pionierskich rozwiązań, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Wspólnie możemy stawić czoła wyzwaniom wynikającym z powiązania zdrowia planety i zdrowia ludzkiego, dbając o przyszłość w lepszym zdrowiu" – podkreśla Fabrizio Conicella, Head of Center of Open Innovation & Competence, Chiesi Group.

Wyzwanie drugie - SYNLAB Italia
SYNLAB Italia to wiodąca europejska firma diagnostyczna, oferująca nowe, „zintegrowane” podejście do innowacji medycznych, profilaktyki i opieki zdrowotnej we Włoszech – dostosowane do europejskich standardów jakości. SYNLAB Italia wraz z EIT Health InnoStars poszukuje Zaawansowanych Diagnostycznych Biomarkerów i Technologii:

- opracowanie najnowocześniejszych biomarkerów diagnostycznych i technologii w celu rozszerzenia usług SYNLAB Italia, w tym postępów w metodologii testowania.

„Dostrzegamy ogromny potencjał innowacyjnych biomarkerów diagnostycznych i technologii, które mogą zrewolucjonizować świadczenie opieki zdrowotnej. Poprzez InnoStars Connect pragniemy współpracować z innowatorami z całej Europy, aby znaleźć kreatywne rozwiązania w celu ulepszenia naszych usług i poprawy wyników leczenia pacjentów. Łącząc siły, innowatorzy mogą pomóc nam odkryć nowe sposoby dostarczania najbardziej nowoczesnych metod diagnostyki, która będzie kształtować przyszłość opieki zdrowotnej dla milionów obywateli Europy" – powiedział Maurizio Ferrari, CMO Chief Medical Officer w SYNLAB Italia.

Kto i w jaki sposób może aplikować?
Udział w programie InnoStars Connect mogą wziąć start-upy, MŚP, szpitale, uniwersytety i instytucje badawcze z całej Europy z kwalifikujących się krajów, posiadające innowacyjne rozwiązania odpowiadające powyższym wyzwaniom. Kwalifikujący się wnioskodawcy powinni posiadać rozwiązanie o poziomie dojrzałości między TRL 5 (technologia zweryfikowana w odpowiednim środowisku) a TRL 7 (demonstracja prototypu systemu w środowisku operacyjnym) i być gotowi do współpracy w modelu otwartych innowacji. Poszczególne organizacje, które nie są obecnie partnerami EIT Health, muszą zostać partnerami EIT Health InnoStars. Przystępując do programu, uzyskają dostęp do rozległej sieci i zasobów, przy możliwościach transformacyjnej współpracy z wiodącymi innowatorami w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Więcej informacji dla organizacji zainteresowanych aplikowaniem oraz możliwość złożenia wniosku na stronie [InnoStars Connect | EIT Health].
 
O Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii (EIT)
EIT to największy w Europie ekosystem innowacji, skupiający blisko 2400 partnerów z czołowych organizacji biznesowych, badawczych i edukacyjnych z całej Europy w ponad 50 centrach innowacji. EIT wzmacnia zdolność Europy do innowacji poprzez dostarczanie rozwiązań dla pilnych globalnych wyzwań oraz poprzez pielęgnowanie talentów przedsiębiorczych w celu stworzenia zrównoważonego wzrostu i wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie. EIT jest organem UE i integralną częścią programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa". Instytut wspiera dynamiczne ogólnoeuropejskie partnerstwa, wspólnoty wiedzy i innowacji EIT, składające się z wiodących firm, laboratoriów badawczych i uniwersytetów, z których każde zajmuje się rozwiązywaniem pilnych globalnych wyzwań, od zmian klimatu, przez zdrowie, po energię odnawialną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://eit.europa.eu/ .
 
EIT Health to sieć wiodących innowatorów w dziedzinie zdrowia, zrzeszająca około 120 partnerów
i wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej. Współpracujemy ponad granicami, aby dostarczać nowe rozwiązania umożliwiające obywatelom Europy dłuższe i zdrowsze życie.
W czasach, gdy Europejczycy stawiają czoła wyzwaniom związanym z rosnącą liczbą chorób przewlekłych i ich wielorakością oraz wykorzystują możliwości technologii, aby wyjść poza konwencjonalne podejście do leczenia, profilaktyki i zdrowego stylu życia, potrzebujemy liderów myśli, innowatorów i skutecznych sposobów wprowadzania na rynek innowacji w zakresie opieki zdrowotnej.

Nasze zaangażowanie w rozwój opieki zdrowotnej jest widoczne w proaktywnej roli w mentoringu, finansowaniu i ułatwianiu badań. Uznawany za kluczowego gracza w dziedzinie innowacji w opiece zdrowotnej, dorobek EIT Health obejmuje: katalizowanie ponad 2500 start-upów i scale-upów, pomoc wspieranym przez EIT Health start-upom w przyciągnięciu 1,9 miliarda euro inwestycji, wprowadzenie na rynek 113 rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej oraz przeszkolenie 49 000 studentów i specjalistów.

EIT Health wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Łączymy kluczowe podmioty opieki zdrowotnej z całej Europy, reprezentujące - wszystkie strony tzw. "trójkąta wiedzy", aby zapewnić powstawanie innowacji na styku nauki, edukacji i biznesu, z korzyścią do obywateli.

EIT Health InnoStars to jeden z ośmiu obszarów, gdzie obecne jest EIT Health. Obejmuje ono połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię oraz dodatkowe państwa włączone w program EIT Health Regional Innovation Scheme (RIS): Kraje Bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję
i Rumunię. To kraje, w których według European Innovation Scoreboard (EIS) tempo innowacji jest średnie i wymaga stymulacji. EIT Health InnoStars koncentruje się na promocji przedsiębiorczości, innowacjach
i edukacji w dziedzinie ochrony zdrowia, zdrowego życia oraz aktywizacji osób starszych. W Polsce EIT Health InnoStars współpracuje z partnerami: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Śląską oraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz - PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii.

 
Informacje o programie EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS)
Program EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS) został stworzony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), aby wypełnić lukę między regionami, które są liderami innowacji, a regionami, które się rozwijają. Jego celem jest inkubacja regionów w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, odkrywanie ich unikalnych atutów innowacyjnych i angażowanie lokalnych innowatorów do udziału w programach ogólnoeuropejskich. W dziedzinie opieki zdrowotnej program rozwija się od 2016 r. i jest koordynowany przez EIT Health InnoStars. Obejmuje on 11 centrów EIT Health zlokalizowanych w 11 krajach w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowej.
EIT Health: Razem dla zdrowego życia w Europie
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eithealth.eu.