Jak wypełnić lukę między naukowcami a przedsiębiorcami - kluczowe pytanie 11. edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia

Opublikowane 10 czerwca 2021
Jak wypełnić lukę między naukowcami a przedsiębiorcami - kluczowe pytanie 11. edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia
Polska ma duży potencjał w produkcji farmaceutyków i badań klinicznych faz późnych. Naukowcy dokonują obiecujących odkryć, ale wprowadzenie ich na rynek okazuje się problematyczne. Co Polska mogłaby zrobić, aby wypełnić lukę między środowiskiem akademickim a sektorem prywatnym? Jak Polska może wzmocnić swój ekosystem badawczo-rozwojowy (B+R) i start-upowy w dziedzinie farmacji i nauk przyrodniczych? Między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci podczas 11. Polsko-Szwajcarskiego Forum dla Zdrowia, które odbędzie się 22 czerwca 2021r.
11 edycja Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu dla Zdrowia to platforma do dyskusji dla środowiska medycznego, naukowców, przedsiębiorców i ekspertów branżowych. To miejsce by porozmawiać o tym, czego eksperci z Polski i Szwajcarii mogą się od siebie uczyć, w jaki sposób stworzyć środowisko sprzyjające pomyślnym pracom badawczo-rozwojowym i inwestycjom w sektorze farmaceutycznym i nauk przyrodniczych. Dzięki współpracy, naukowcy i przedsiębiorcy obu krajów, mogą z korzystać ze swoich doświadczeń i kwalifikacji oraz wykorzystywać międzynarodowe zaplecze do budowy nowych inicjatyw.
 
Prelegentami czerwcowego Forum będą przedstawiciele zarówno polskich, jak i szwajcarskich instytucji i firm:
- Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego,
- Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii w Polsce,
- Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz,
- Bart Dzikowski, Dyrektor Zarządzający Novartis Venture Fund,
- Neil Goldsmith, Director Strategy BaseLaunch
- Liliane Brunner Halbach, Ekspertka w dziedzinach global pharma i life-sciences,
- Jacek Jemielity, Prezes ExpoRNA Therapeutics,
- Jan Krzewiński, Prezes Zarządu Polpharma Biologics Gdańsk,
- Jordi Montserrat, Współzałożyciel i Managing Partner w Venturelab,
- Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych,
- Michał Stępień, Prezes Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Country Head UBS Poland,
- Michał Walczak, Współzałożyciel i Dyrektor Naukowy Captor Therapeutics,
- dr hab. med Michał Wszoła, chirurg transplantolog, Prezes i Założyciel Polbionica,
- Irma Verberič, General Manager Roche.
 
Szybkość, z jaką naukowcy, rządy i firmy farmaceutyczne wspólnie opracowują i wdrażają diagnostykę, terapię i szczepionki dla nowego wirusa SARS-CoV-2, jest historycznie niezrównana. Jest to możliwe, ponieważ zagrożenie dla zdrowia publicznego i światowej gospodarki, jakie stwarza ten konkretny wirus, jest bezprecedensowa: to poczucie pilności pomogło zebrać niespotykane dotąd zasoby. Kiedy pandemia ustąpi, a świat wreszcie wyjdzie z trybu kryzysowego, istnieć będzie wiele schorzeń i chorób, na które nie ma dostępnego skutecznego i wydajnego leczenia. Nie istnieje wręcz żadna terapia. Optymizmem napawa jednak fakt, że badania medyczne szybko się rozwijają, na przykład w dziedzinie biotechnologii. Trudno przecenić korzyści gospodarcze i społeczne, które przynieść może postęp w tej dziedzinie. Dlatego tak istotne jest umiejętne wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego oraz tworzenie warunków rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi a biznesem.
 
Pablo Padrutt, Szef Sekcji Ekonomicznej, Finansowej i Naukowej Ambasady Szwajcarii w Polsce, zapraszając na Forum, mówi: „Nie ma nowoczesnej opieki zdrowotnej bez diagnostyki, szczepionek
i zabiegów. Kiedy naukowiec odkryje coś, co może pomóc pacjentom, co dzieje się dalej? Co jest potrzebne, aby przełożyć odkrycie naukowe na skuteczny produkt? W wielu krajach przepaść między naukowcami
a przedsiębiorcami nadal pozostaje bardzo duża. Jako najbardziej innowacyjny kraj na świecie, Szwajcaria może podzielić się wieloma ciekawymi doświadczeniami i wiedzą, jak wspierać badania i rozwój w zakresie nowych metod leczenia i skutecznie niwelować tę lukę.”
 
Roche i Novartis w Polsce
Firmy szwajcarskie, w szczególności Novartis i Roche, od dawna obecne w Polsce, wniosły do naszego kraju cenną wiedzę i zaawansowane metody leczenia. Zarówno Novartis, jak i Roche są częścią odnoszącego duże sukcesy, innowacyjnego klastra farmaceutycznego i nauk przyrodniczych w Szwajcarii, który skupia naukowców i przedsiębiorców. To modelowe przykłady symbiozy tych dwóch środowisk. W Warszawie ma swoją siedzibę Regionalne Centrum Badań Klinicznych Roche dla Europy Środkowo-Wschodniej zajmujące się badaniami klinicznymi w 11 krajach. Polska odgrywa w ten sposób znacząca rolę w globalnej strategii rozwoju produktów Roche. Firma daje pacjentom dostęp do badań klinicznych w pierwszym w Polsce Oddziale Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii-Instytucie. To nowoczesny środek onkologiczny, który umożliwia naukowcom czynny udział w pracach nad rozwojem nowych leków na tak wczesnym etapie.
 
Novartis koordynował certyfikację trzech ośrodków w Polsce leczących przy wykorzystaniu komórek CAR-T. Metoda CAR-T wykorzystuje własny układ odpornościowy pacjenta i zaawansowaną inżynierię genetyczną, by walczyć z nowotworami dzięki zmodyfikowanym genetycznie limfocytom T. Dla dorosłych pacjentów są to Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Oddział
w Gliwicach). Przylądek Nadziei we Wrocławiu to w tym momencie jedyny ośrodek pediatryczny w Polsce, gdzie można leczyć CAR-T. Komórki CAR-T otrzymała już czwórka polskich dzieci. Eksperci szacują, że dzięki CAR-T około 50 proc. pacjentów, chorych na białaczkę i ok. 40 proc. pacjentów z chłoniakami (DLBCL i ALL), ma szansę na osiągnięcie trwałych remisji.

Novartis prowadzi w Polsce większość uruchomionych globalnie badań klinicznych, a ich liczba
w każdym roku wzrasta. Intensywność prac badawczo-rozwojowych w Polsce utrzymuje się na poziomie znacząco wyższym niż średnia UE, wynoszącej 3 proc. Zaangażowanie firmy we wspieranie rozwoju sektora biotechnologicznego pokazuje, że Polska jest dla Novartis kluczowym rynkiem
w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Obie firmy od wielu lat angażują się we wspieranie dialogu pomiędzy sektorem prywatnym i rządowym. Już na podstawie historii samego Forum Dialogu można zobaczyć, jak duża jest potrzeba nawiązania takiego porozumienia. Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej podsumowuje 11 lat wspólnych przedsięwzięć: „Od 2011 roku Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu dla Zdrowia objęło bardzo szeroki zakres tematów, począwszy od medycyny prewencyjnej i promocji zdrowia, poprzez wdrażanie strategii onkologicznych, aż po opiekę zdrowotną opartą na danych i zarządzanie pandemią. W sumie ponad 100 decydentów i ekspertów z Polski i Szwajcarii spotkało się na Forum, aby zastanowić się nad aktualnymi trendami i wyzwaniami w opiece zdrowotnej. Ponad 1000 uczestników doświadczyło wielu wzajemnych inspiracji i uczenia się z perspektywy różnych interesariuszy z naszych dwóch krajów.”
 
Innowacje jako priorytet w Krajowym Planie Odbudowy
11 edycja Forum Dialogu dla Zdrowia wraz z tematami, które poruszą prelegenci z Polski i Szwajcarii, wpisuje się w projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W zawartych w nim założeniach najważniejszym wyzwaniem jest właściwe wspieranie innowacji na etapie prowadzenia prac badawczych oraz konsekwentnej komercjalizacji powstających rozwiązań medycznych i technologicznych.
 
W Krajowym Planie Odbudowy przeczytamy „W niektórych państwach wysoki potencjał środowiska biotechnologicznego stał się jednym z kluczowych narzędzi skutecznej reakcji na pandemię COVID-19. Mimo ogromnego potencjału całego sektora, wspieranego przez liczne instytucje naukowo-badawcze, wydatki całego sektora biotechnologicznego w 2017 r. na działania B+R związane z biotechnologią były daleko za wiodącymi rynkami europejskimi. W zeszłorocznym rankingu Industrial Research and Development Scoreboard nie znalazło się żadne polskie przedsiębiorstwo nz sektora biotechnologii i farmacji. Z dostępnych raportów tego sektora w Polsce wynika, że brak jest dostępności środków na innowacje we wczesnych fazach rozwoju oraz, że ponad 50% inwestycji zostało dokonanych przez firmy produkujące sprzęt medyczny, a tylko niewielki odsetek w innowacyjne leki, co wskazuje na niską skłonność do ryzyka ze strony firm komercyjnych i inwestorów prywatnych. Innowacje farmaceutyczne powinny być jednym z priorytetów w tworzonej strategii rozwoju sektora biomedycznego”.
 
Korzyści ze współpracy ośrodków badawczych i rozwojowych ze światem biznesu wydają się oczywiste. Wymierne rezultaty tej kooperacji, takie jak wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dostęp do najnowszej wiedzy czy wyższa jakość produktu nie mogą pozostać niezauważone. Wymiana doświadczeń i możliwość rozwoju naukowców, którzy mogą korzystać w praktyce ze swoich wynalazków, jest również niezwykle istotna.
 
Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu to coroczna inicjatywa, której celem jest dyskusja o kształcie i kierunku reform w polskim systemie ochrony zdrowia oraz wypracowanie modelu relacji między interesariuszami opartego na otwartym dialogu, czerpiącego z doświadczeń szwajcarskich. Wydarzenie organizowane przez Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą umożliwia wymianę poglądów oraz wspólną dyskusję osób zaangażowanych w system opieki zdrowotnej w Polsce nad rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb polskiego społeczeństwa. Wydarzenie dedykowane jest środowisku medycznemu, ekspertom medycznym, naukowcom, przedsiębiorcom, organizacjom pacjenckim, stowarzyszeniom i fundacjom prozdrowotnym.

Partnerami wydarzenia są firmy Roche oraz Novartis.

Więcej informacji o Forum na: https://forumdialogu.swisschamber.pl/

Źrodło: materiały prasowe