Eksperci: Znieczulenie regionalne to nowy etap w rozwoju techniki implantacji podskórnego kardiowertera-defibrylatora

Opublikowane 21 maja 2021
Eksperci: Znieczulenie regionalne to nowy etap w rozwoju techniki implantacji podskórnego kardiowertera-defibrylatora
Zastosowanie znieczulenia regionalnego wraz analgosedacją zamiast znieczulenia ogólnego z intubacją podczas wszczepienia całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD) będzie tematem przewodnim interdyscyplinarnego spotkania anestezjologów i kardiologów elektrofizjologów. W środę 26 maja 2021 roku specjaliści podyskutują online o nowej strategii anestezjologicznej, która w opinii ekspertów może poprawić bezpieczeństwo zabiegu, ograniczyć ryzyko powikłań i skrócić czas hospitalizacji pacjenta z układem S-ICD.
System S-ICD to implantowany podskórnie kardiowerter-defibrylator. Urządzenie może być zastosowane u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu serca po przebytym epizodzie zatrzymania krążenia oraz u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną kurczliwością lewej komory czy innymi patologiami, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu sercowego. S-ICD jako układ podskórny jest alternatywą dla przezżylnych kardiowerterów-defibrylatorów.
 
Dzięki umiejscowieniu elektrody układu podskórnie, a nie wszczepionej do serca, S-ICD eliminuje ryzyko komplikacji związanych z elektrodą endokawitarną. System jest wszczepiany pacjentom, którzy mają wskazanie do implantacji jednojamowego kardiowertera-defibrylatora (ICD) i nie wymagają stymulacji. S-ICD to jedyny ratunek dla pacjentów pozbawionych dostępu żylnego i bezpieczna alternatywa dla tych chorych, u których istnieje wysokie ryzyko infekcji związanej z procedurą implantacji układu - to na przykład pacjenci dializowani, z wszczepionymi portami do chemioterapii czy chorzy na cukrzycę – wyjaśnia prof. Marcin Grabowski, kierownik Oddziału Elektrokardiologii Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM.
 
W trakcie spotkania naukowego anestezjolodzy i kardiolodzy elektrofizjolodzy, którzy biorą udział w procedurze implantacji układów S-ICD, podyskutują o nowej strategii anestezjologicznej w obszarze wszczepienia podskórnego kardiowertera-defibrylatora. Zdaniem ekspertów dotychczasowa wiedza i doświadczenia – także polskich ośrodków – wskazują, że zastosowanie znieczulenia regionalnego wraz analgosedacją zamiast stosowanego standardowo znieczulenia ogólnego podczas wszczepienia S-ICD może przynieść pewne istotne korzyści dla wybranych grup pacjentów.
 
Blokady międzypowięziowe tułowia są coraz częściej wykorzystywanym elementem multimodalnej analgezji okołoopercyjnej. W niektórych sytuacjach klinicznych, jak w przypadku zabiegu implementacji S-ICD, mogą być wykorzystane jako podstawowy element znieczulenia. Wiemy, że nowa strategia znieczulenia regionalnego pacjentów z S-ICD przyczynia się do ograniczenia ryzyka powikłań znieczulenia ogólnego, takich jak: nudności i wymioty pooperacyjne, hipotensja śródoperacyjna czy ból gardła po instrumentalnym zabezpieczaniu dróg oddechowych. Zastosowane znieczulenie poprawia kontrolę bólu pooperacyjnego, ponieważ przeciwbólowe działanie blokad powięziowych utrzymuje się nawet do 12 godzin. Wydaje się, że prezentowaną metodę warto rozważyć szczególnie w grupie pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. W gronie anestezjologów i kardiologów elektrofizjologów będziemy dyskutować o możliwościach szerszego zastosowania tej strategii postępowania. Serdecznie zapraszamy na spotkanie – mówi lek. Bartosz Sadownik, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM.
 
Spotkanie naukowe odbędzie się w środę 26 maja o godz. 18.00. Rejestracja na wydarzenie jest dostępna pod adresem: Local Anesthesia - Rejestracja.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają 1 punkt edukacyjny przyznany przez II Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM.
 
W oczekiwaniu na spotkanie naukowe Organizatorzy zapraszają uczestników do zapoznania się z nagraniem zabiegu implantacji układu S-ICD z zastosowaniem znieczulenia regionalnego dostępnym pod adresem: nagranie zabiegu implantacji S-ICD ze znieczuleniem regionalnym.

Źrodło: materiały prasowe