86 Wiosenna Konferencja PTK & XV Konferencja „Kardiologii Polskiej” już 17-18 marca

Opublikowane 10 marca 2023
86 Wiosenna Konferencja PTK & XV Konferencja „Kardiologii Polskiej” już 17-18 marca
W dniach 17-18 marca 2023 roku odbędzie się 86. Wiosenna Konferencja PTK oraz Jubileuszowa XV Konferencja „Kardiologii Polskiej”. Podczas wydarzenia zostaną omówione m.in. wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC – European Society of Cardiology). Konferencja będzie miała charakter stacjonarny.
Wiosenna Konferencja PTK to coroczne spotkanie środowiska kardiologicznego, które koncentruje się na aktualnych problemach związanych z leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. Tegoroczny program obejmuje ok. 40 sesji, z udziałem ok. 180 wykładowców i moderatorów. Program tegorocznej konferencji będzie się skupiał na omówieniu najnowszych wytycznych ESC z 2022 r. Nowością będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak je skutecznie wdrożyć do codziennej praktyki klinicznej w Polsce. Tematyka pozostałych sesji jest bardzo zróżnicowana i obejmie praktycznie wszystkie podspecjalności kardiologii, o co zadbał Komitet Naukowy Kongresów PTK. Kilka ważnych i ciekawych zagadnień praktycznych zostanie zaprezentowanych w atrakcyjnej konwencji warsztatowej.

- Warsztaty cieszą się bardzo dużą popularnością, dlatego i tym razem nie mogło ich zabraknąć. Od rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w diagnostyce kardiologicznej, poprzez optymalizację stylu życia w chorobach sercowo-naczyniowych, aż po warsztaty prowadzone przez prawnika i dotyczące omówienia tematyki odpowiedzialności karnej za działanie w zespole medycznym. Bardzo dużo praktycznej i przydatnej wiedzy – podkreśla prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 86. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego & XV Konferencji „Kardiologii Polskiej”.
 
Konferencja to również okazja do podzielenia się sukcesami Kardiologii Polskiej. Kardiologia Polska to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które jest wydawane od ponad 60 lat. W tegorocznym programie konferencji przewidziano sesję poświęconą Kardiologii Polskiej. – W tym roku podjęliśmy decyzję, aby sesja dotycząca Kardiologii Polskiej skupiła się na podsumowaniu roku 2022, gdzie będą omawiane najlepsze artykuły i najlepsi badacze - poinformowała prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, redaktor naczelna „Kardiologia Polska”.
 
 - Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z decydentami w 2022 r. udało się doprowadzić do refundacji nowych, ważnych technologii w leczeniu polskich pacjentów. Co ważne odpowiadają one na zalecenia i wytyczne ESC. Zliberalizowano również kryteria włączania chorych do programu dedykowanego pacjentom z hipercholesterolemią rodzinną oraz pacjentom wysokiego ryzyka po zawale serca, co było przez nasze środowisko postulowane od dawna – podkreśla prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podczas nadchodzącej konferencji wielu wybitnych specjalistów dostarczy jej uczestnikom niezbędnej wiedzy przydatnej do ich codziennej praktyki. Będzie to również okazja do podsumowania zeszłorocznych osiągnięć w kardiologii - dodaje prof. Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 
W tym roku kontynuowana jest również współpraca ze studenckimi kołami naukowymi, w programie zaplanowano sesję dotyczącą wytycznych w przypadkach klinicznych. Organizatorami są „SKN Cardios” przy Klinice Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego – informuje dr n. med. Piotr Feusette, współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego – i zwraca uwagę, że Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych kardiologią - kardiologów i kardiochirurgów, internistów, lekarzy rodzinnych, rezydentów medycyny, oraz studentów medycyny – dla tych ostatnich udział w konferencji jest bezpłatny.

86 Wiosenna Konferencja PTK & XV Konferencja „Kardiologii Polskiej” została objęta patronatami honorowymi: Prezydenta Miasta Opola, Marszałka Województwa Opolskiego, Prezesa Agencji Badań Medycznych, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Patronami medialnymi wydarzenia są: portal dlaSzpitali.pl, MedicalPress.pl, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Świat Medycyny i Farmacji oraz miesięcznik Terapia.

Zachęcamy do rejestracji:
https://wiosennakp.ptkardio.pl
 
źródło: PTK