Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Opublikowane 16 czerwca 2021
Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
Podczas głosowania w dniu 15 czerwca sejmowa większość nie poparła zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. 
Minister zdrowia Adam Niedzielski przekonywał - Współczynniki pracy rosną, nie kończymy rozmów o płacach, a senackie propozycje to obietnice bez pokrycia.

Nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzech zapewnia, iż od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny jak również działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. W ramach nowelizacji podwyższono współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych ujętych w załączniku. 

- Rozpoczęliśmy dialog. Głosy, które tu się pojawiają, że nie rozmawiamy i nie prowadzimy dialogu, są głosami nieprawdziwymi. Od lutego regularnie, na forum, które jest do tego uprawnione, czyli na zespole trójstronnym rozmawialiśmy o tym, jak kształtować wynagrodzenia – zaznaczył Niedzielski. - Oczywiście to nie były proste rozmowy, to nie były rozmowy, które kończyły się wspólnymi wnioskami, ale zdecydowaliśmy się na podzielenie tych ruchów płacowych na dwa kroki" – dodał.

Pierwszy krok ma objąć przyspieszenie i zwiększenie minimalnych wynagrodzeń w 2021 r. - Ale to absolutnie nie kończy rozmów. W międzyczasie zaprezentowana została koncepcja nowego Polskiego Ładu, w którym padła deklaracja 7 proc. PKB z przeznaczeniem na system opieki zdrowotnej. To jest realna deklaracja. – podkreślał minister zdrowia. Rozmowy o płacach, jak zapewnił, będą kontynuowane.

Źrodło: Sejm RP
Foto: pch.vector