Przyjęto plan pracy Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego na 2021 rok

Opublikowane 29 kwietnia 2021
Przyjęto plan pracy Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego na 2021 rok
Podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego omówiła i przyjęła plan pracy Podkomisji na 2021 rok. Posiedzenie odbyło się 29 kwietnia o godz. 12.00 prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Tematy, którymi w tym roku zajmować się będzie Podkomisja:
 • Stan zdrowia psychicznego populacji w świetle badań EZOP II (Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w tym wnioski z porównania z poprzednią edycją badań
 • Informacja o działalności Rzeczników Praw Pacjenta szpitali psychiatrycznych
 • Aktywizacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Nowe zawody w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Liczba i dostępność psychiatrów, w tym psychiatrów dziecięcych. Plany Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształcenia lekarzy tej specjalizacji.
 • Przedstawienie planu działania na rzecz prewencji samobójstw w ramach Narodowego Planu Zdrowia na lata 2021-2025
 • Wpływ zmian i trybu pracy w związku z epidemią na kondycję psychiczną pracowników
 • Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Wdrożenie pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i przyszłość psychiatrii środowiskowej w Polsce
 • Wdrażanie pakietu rozwiązań dedykowanych dla dzieci i młodzieży. Opieka psychiatryczna w ośrodkach resocjalizacji dla młodzieży. Problemy zdrowia psychicznego dzieci z rodzin rozbitych, zmiany prawne w kodeksie opiekuńczym, problem alienacji, zespół PAS
 • Informacja Ministra Zdrowia nt. wpływu pandemii na psychiatrię. Doświadczenia z realizacji świadczeń w ramach teleporad
 • Informacja Ministra Zdrowia nt. zrealizowanych programów profilaktyki zdrowia psychicznego
 • Międzyresortowa współpraca w psychiatrii. Informacja nt. prowadzonych projektów międzyresortowych
 • Leczenie schizofrenii w Polsce
 • Psychiatryczna i psychologiczna opieka nad kobietą w ciąży. Depresja okołoporodowa i depresja po porodowa.
W skład Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego wchodzą: Paweł Rychlik (przewodniczący, PiS), Tadeusz Chrzan (PiS), Katarzyna Lubnauer (KO), Violetta Porowska (PiS), Marek Rutka (Lewica), Riad Haidar (KO), Elżbieta Płonka (PiS), Monika Rosa (KO), Patryk Wicher (PiS).
 
Podkomisja stała ds. zdrowia psychicznego w tej kadencji Sejmu powołana została do życia w grudniu 2020, jako odpowiedź na potrzebę priorytetowego traktowania ochrony zdrowia psychicznego w debacie parlamentarnej.

Źrodło: Sejm RP, materiały prasowe