Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych trafił do konsultacji publicznych

Opublikowane 19 sierpnia 2021
Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych trafił do konsultacji publicznych
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych. Celem pilotażu ma być zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.
Projektodawca proponuje zweryfikowanie adekwatności i efektywności przeglądów lekowych jako elementu opieki farmaceutycznej w celu zweryfikowania potencjału tych przeglądów dla m.in. identyfikowania i ograniczania zjawiska wielolekowości w polskiej populacji.

Projekt rozporządzenia opiera się na rozwiązaniach stosowanych w zachodniej Europie, głównie w Wielkiej Brytanii i opiera się przede wszystkim na modelu zakładającym szerokie pole współpracy pacjenta objętego programem przeglądów lekowych ze sprawującym nad nim w tym zakresie opiekę farmaceutą. Model ten zakłada również skupienie przeglądów lekowych na osobach z wielochorobowością i wynikającą z tego stanu wielolekowością, gdyż głównie w odniesieniu do takich osób przeglądy lekowe posiadają potencjał wsparcia leczenia i poprawy komfortu życia poprzez wprowadzenie elementu kontroli nad farmakoterapią prowadzącej do jej zbalansowania i racjonalizacji.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 14 dni od jego opublikowania w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub adres e-mail: dep-pl@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji