Artykuły powiązane z hasłem

#podatekcukrowy

4 wyników

Poszerzenie dostępu do nowoczesnych metod kontroli glikemii to zwiększenie bezpieczeństwa chorych na cukrzycę

Na cukrzycę zapada coraz więcej Polaków. Obecnie żyje z nią już ponad 3 mln osób. Niestety, pomimo dotychczasowych działań edukacyjnych i profilaktycznych liczba ta sukcesywnie rośnie. Przewiduje się, że do 2030 roku, ponad 10 proc. polskiej populacji będzie chorowało na cukrzycę. Podstawą optymalizacji opieki nad osobami z cukrzycą, a co za tym idzie redukcji kosztów, powinno być prawidłowe monitorowanie glikemii, które stanowi niezbędny element właściwego leczenia choroby. Pozwala ono zapobiegać znacznej liczbie ostrych powikłań cukrzycy, a tym samym obniżać koszty leczenia doraźnego, w tym hospitalizacji, racjonalizować wydatki publiczne i jednocześnie poprawiać jakość życia pacjentów – podkreślają autorzy raportu „Nowoczesna opieka nad chorymi na cukrzycę”[1].

Wpływy z opłaty cukrowej powinny dofinansować profilaktykę, edukację oraz refundację nowoczesnych technologii medycznych u pacjentów z cukrzycą

Zastosowanie nowoczesnych systemów ciągłego monitorowania glikemii znacząco poprawia skuteczność, jakość i  bezpieczeństwo opieki nad chorym na cukrzycę. Ponadto, mogą być one finansowane przez NFZ  również z  wykorzystaniem dodatkowych środków z  opłaty cukrowej, wprowadzonej od początku 2021 roku. Jest to zgodne z  celami nowej opłaty i  zapisami ustawy, dzięki której NFZ uzyska nowe środki w wysokości szacowanej na 2,7 mld zł rocznie, oceniają autorzy najnowszego raportu „System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i kierunki zmian”.

Jak środki z opłaty cukrowej mogą usprawnić system opieki diabetologicznej

Cukrzyca jest jedną z chorób, które najbardziej obciążają system ochrony zdrowia, tymczasem w 2021 r. z tytułu opłaty cukrowej do NFZ powinno trafić nawet 3 mld PLN. Zdaniem ekspertów środki te powinny zostać spożytkowane na zapewnienie pacjentom szerszego dostępu do innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu cukrzycy, specjalistyczne centra opieki diabetologicznej, szerszy dostęp do diagnostyki, systemów monitorujących, jak również edukację i promocję aktywnego stylu życia.

Ustawa wprowadzająca tzw. "sugar tax" z podpisem Prezydenta RP

To już pewne, ustawa ws. promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów z podpisem Prezydenta RP. Od 2021 r. obowiązywał będzie podatek od napojów słodzonych oraz napojów alkoholowych do 300 ml. (tzw. sugar tax).