Artykuły powiązane z hasłem

#nowotworyginekologiczne

9 wyników

Regularne wizyty u ginekologa uchronią przed rozwojem raka szyjki macicy i endometrium

Rak szyjki macicy z punktu widzenia zdrowia populacyjnego, właściwie mógłby być już tematem przeszłym. Mamy dzisiaj doskonałe narzędzia, jeżeli chodzi o profilaktykę zarówno pierwotną, jak i wtórną. Tyle tylko, że no niestety mamy też dosyć dużą grupę osób z grup wysokiego ryzyka, którzy nie inwestują świadomie w zdrowie, czekają na to, co się będzie działo w momencie, kiedy pojawi się choroba. – powiedział prof. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej podczas debaty Polskiego Towarzystwa Onkologicznego „Nowotwory ginekologiczne - rak szyjki macicy i endometrium - rosnące wyzwanie”.

Debata "Nowotwory ginekologiczne - rak szyjki macicy i endometrium - rosnące wyzwanie" 2 kwietnia 2024 r.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne zaprasza na kolejną debatę ekspercką z cyklu "Onkologia - Wspólna Sprawa" poświęconą nowotworom ginekologicznym - rakowi szyjki macicy i endometrium, która odbędzie się już 2 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00. 

Rak trzonu macicy - co powinnaś wiedzieć

Jak rozpoznać, jak diagnozować oraz jak leczyć raka trzonu macicy? Kto znajduje się w grupie ryzyka? Co zrobić, gdy już dowiemy się o chorobie? O tym i innych kwestiach związanych z rakiem endometrium rozmawiały podopieczne Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej z ekspertkami klinicznymi podczas spotkania i webinaru dla pacjentek z rakiem trzonu macicy.

Polki częściej niż inne Europejki umierają na nowotwory ginekologiczne

Tylko w 2023 r. ponad 73 tys. Polek dowie się, że ma raka, a mniej więcej 15 proc. diagnoz wskazywać będzie na nowotwory ginekologiczne. Żaden z nich, odpowiednio wcześnie wykryty i skutecznie leczony, nie musi oznaczać wyroku śmierci. Nowoczesnej diagnostyce i profilaktyce poświęcony jest cykl debat pt. „Wrzesień - miesiąc świadomości nowotworów ginekologicznych”.

Rak endometrium: Powinniśmy dbać o to, żeby pacjentki w Polsce były leczone według zaleceń i standardów

Dlaczego Polki wciąż przedwcześnie umierają z powodu raka endometrium? Co sprawa, że w Polsce wciąż stanowi on tak istotne wyzwanie? Jakich zmian oczekują i spodziewają się eksperci kliniczni w najbliższym czasie, by sytuacja polskich pacjentek mogła w końcu ulec poprawie? O tym rozmawiali uczestnicy panelu „Nowotwory ginekologiczne – dlaczego Polski wciąż przedwcześnie umierają?” podczas konferencji Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy 2023.

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej: nadal potrzebujemy przyspieszenia w zapewnianiu dostępu do nowoczesnych technologii lekowych

Od 1 maja obowiązuje nowe obwieszczenie refundacyjne. Na listę leków refundowanych Minister Zdrowia wpisał kolejne cząsteczki stosowane w onkologii. To kontynuacja pozytywnego trendu, zmniejszającego lukę w dostępie do nowoczesnego i skutecznego leczenia dla polskich pacjentów cierpiących na nowotwory. Pomimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich latach, nadal potrzebujemy przyspieszenia w zapewnianiu dostępu do nowoczesnych technologii lekowych w poszczególnych obszarach terapeutycznych.

Dostarlimab szansą na zmianę sposobu leczenia raka endometrium

Spółka GSK Commercial Sp. z o.o. poinformowała o ogłoszeniu wyników analizy śródokresowej z 1. części badania fazy III RUBY z udziałem dorosłych pacjentek z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium. W badaniu zaobserwowano istotną statystycznie i znaczącą klinicznie poprawę czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) u pacjentek leczonych dostarlimabem w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do grupy otrzymującej placebo i chemioterapię. Ryzyko progresji choroby lub zgonu było o 72% mniejsze w populacji dMMR/MSI-H oraz o 36% w całej populacji pacjentek.

Nowotwory ginekologiczne - jak przezwyciężyć rosnącą śmiertelność?

Co zrobić aby Polki nie umierały z powodu nowotworów ginekologicznych? Jak poprawić opiekę w tym obszarze? Jakie wyzwania stoją przed ginekologią onkologiczną w Polsce? O tym rozmawiali uczestnicy panelu „Nowotwory ginekologiczne – jak przezwyciężyć rosnącą śmiertelność” podczas Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023.

Wczesna diagnoza warunkiem skutecznego leczenia nowotworów ginekologicznych

Wczesna diagnostyka nowotworowa oraz dostęp do skutecznych metod profilaktyki i leczenia - to szansa na życie dla wielu kobiet. Tymczasem Polki od lat niezbyt chętnie odwiedzają ginekologa, a dodatkowo pandemia sprawiła, że drastycznie spadła liczba planowych wizyt w gabinetach ginekologicznych. Przyczyniło się to do wzrostu liczby nowotworów żeńskich narządów płciowych wykrywanych w późnych stadiach choroby, co pogarsza rokowania pacjentek.