Artykuły powiązane z hasłem

#inwestycje

31 wyników

3 mld zł na modernizację placówek psychiatrycznych - wkrótce ruszy konkurs do dofinansowanie inwestycji

Minister Izabela Leszczyna ogłosiła konkurs na dofinansowanie inwestycji w podmiotach, które prowadzą opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży lub dla dorosłych. Pieniądze trafią do podmiotów leczniczych oferujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dotyczy to zarówno psychiatrii dzieci i młodzieży, jak i psychiatrii dorosłych.

Ponad 6,5 miliona zł inwestycji w pół roku od przejęcia zarządzania Szpitalem w Sztumie

Ponad 6 800 000 zł - na taką kwotę zostały przeprowadzone inwestycje przez Grupę American Heart of Poland w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Sztumie, od 1 czerwca do końca 2023 roku. Nowa pracownia tomografii komputerowej, inwestycje w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (platforma hemodynamiczna, kardiomonitory, defibrylatory, urządzenie do kompresji klatki piersiowej) – to tylko niektóre przykłady inwestycji zrealizowanych od 1 czerwca do końca 2023 roku.

Ponad 204 mln dofinansowania dolnośląskiej onkologii na rozwój diagnostyki molekularnej i chirurgii robotowej

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) rozszerzy ofertę  swoich usług medycznych, dzięki dofinansowaniu o wartości 204 634 153 zł na rozwój diagnostyki molekularnej i nowoczesnej chirurgii robotowej w regionie. Projekt „Budowa laboratorium diagnostyki molekularnej oraz doposażenie ośrodka” realizowany od 2024 do 2027 roku zakłada budowę nowego medycznego laboratorium diagnostycznego oraz zakup robota chirurgicznego.

Nowe stacjonarne pracownie mammograficzne w powiatach trzebnickim i strzelińskim

Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspólnie z marszałkowskim szpitalem - Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii realizuje projekt rozwijający opiekę onkologiczną nad kobietami w zakresie leczenia raka piersi. Celem projektu jest ułatwienie dostępności do badań profilaktycznych w powiatach, w których do tej pory nie było możliwości wykonywania badań w stacjonarnych pracowniach mammograficznych. Pracownie zostaną uruchomione w powiatach: trzebnickim, strzelińskim, lwóweckim oraz lubańskim. Inwestycja obejmowała dostosowanie pomieszczeń oraz zakup nowoczesnych mammografów cyfrowych za 4,7 mln złotych.  Środki pochodziły ze środków unijnych REACT-EU.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO przeciwni negatywnej opinii Ministra Zdrowia o celowości inwestycji w sprawie projektu rozwoju placówki

Ministerstwo Zdrowia wydało negatywną opinię w sprawie inwestycji WCO pt. „Rozbudowa Zakładu radioterapii oraz diagnostyki genetycznej, świadczeń rehabilitacji, psychologii i koordynacji pacjentów”. Projekt został zgłoszony do postępowania konkursowego na wybór propozycji strategicznych w zakresie dofinansowania z Funduszu Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja resortu była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego w WCO, które odbyło się 12 września 2023 r.

Polska inwestuje w medycynę cyfrową

Pół miliarda złotych trafi do 18 jednostek w całym kraju na rzecz cyfryzacji badań klinicznych umożliwiając w ten sposób maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów. To punkt zwrotny w dyskusji na temat bezpieczeństwa danych oraz właściwego wykorzystania informacji w ochronie zdrowia.

Za niskim wskaźnikiem dobrostanu zdrowotnego Polaków stoją m.in. zbyt małe inwestycje w innowacje medyczne

Polska zajęła ostatnie miejsce pod względem dobrostanu zdrowotnego na tle innych krajów europejskich objętych badaniem, uzyskując 0,77 punktu w skali 0-3, wynika z najnowszego raportu „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich”, przygotowanego na zlecenie Janssen Polska. Głównymi miernikami wykorzystanymi w raporcie były dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu opieki zdrowotnej oraz ogólny stan zdrowia Polaków.

Ruszyły konkursy z Narodowej Strategii Onkologicznej na doposażenie zakładów radioterapii i medycyny nuklearnej

24 lutego 2023 r. Minister Zdrowia ogłosił dwa pierwsze w tym roku  konkursy na wybór realizatorów zadań Narodowej Strategii Onkologicznej: „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów” i „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej – wymiana aparatów PET”.

CEBioForum2023 – spotkanie świata bio-innowacji już w kwietniu w Warszawie

CEBioForum to platforma spotkań przedstawicieli startup-ów i firm biotechnologicznych z inwestorami i przedstawicielami administracji publicznej, zwłaszcza agend rządowych związanych z sektorem biotechnologii, rozwoju nauki czy badań medycznych. Wydarzenie ma prestiżowy i ugruntowany charakter – w 2023 r. odbędzie się już 21. edycja targów. Po raz kolejny gospodarzem CEBioForum będzie Warszawa.

Izba POLMED: Konieczne rozwiązania systemowe gwarantujące nieprzerwany dostęp pacjentów do wyrobów medycznych

– Z raportu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”, jasno wynika, że średnie wydatki na osobę na grupy usług i dóbr związanych z wykorzystaniem wyrobów medycznych (usługi laboratoryjne i obrazowania, wydatki na inne medyczne dobra nietrwałe oraz urządzenia terapeutyczne i inne medyczne dobra trwałe), sytuują Polskę poniżej średniej dla badanej grupy 22 państw OECD. Niedostosowanie poziomu wycen do realiów gospodarczych jeszcze bardziej utrudni dostęp pacjentom do nowoczesnych wyrobów medycznych, dlatego postulujemy, by wzorem np. Czech, wprowadzić rozwiązania systemowe, umożliwiające rewaluację wyceny świadczeń – podkreśla Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED.

AstraZeneca przeznaczy milion dolarów na działania w obszarze profilaktyki zdrowotnej w Polsce

Prezes AstraZeneca Leif Johansson i wiceprezes wykonawczy ds. onkologii Dave Fredrickson spotkali się w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem RP Mateuszem Morawieckim. W trakcie rozmów z głową państwa, AstraZeneca zobowiązała się do inwestycji w wysokości miliona dolarów w 2023 roku na działania profilaktyczne w Polsce.

Kompleksowa modernizacja Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Dodatkowe sale dla pacjentów, nowoczesny sprzęt medyczny i zwiększona liczba łóżek – to niektóre z wprowadzonych modyfikacji mieleckiego Oddziału Kardiologii, dzięki którym wzrasta jakość leczenia oraz komfort pacjentów. Niezwykle istotnym etapem modernizacji były komfortowe sale dla chorych, którzy wymagają stałego nadzoru i monitorowania parametrów życiowych. Dzięki temu Oddział zyskał większe możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentami w najcięższym stanie. Leczenie na Oddziale Kardiologicznym w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu realizowane jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.