Artykuły powiązane z hasłem

#innowacyjnaradioterapia

11 wyników

Współczesna radioterapia jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów

Współczesna radioterapia jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów, charakteryzuje się precyzją w wyznaczaniu obszarów do napromieniania (targetów) co zapewnia wysoką skuteczność leczenia, ochronę zdrowych tkanek (narządów krytycznych), stosowanie wyższych dawek frakcyjnych i skrócenie czasu terapii. - podkreśla lek. med. Jacek Kulik, Kierownik Zakładu Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Rak prostaty - rola i znaczenie radioterapii w kompleksowym leczeniu onkologicznym - zaproszenie na konferencję 28.11.22

Zapraszamy do udziału w konferencji online z okazji Miesiąca Świadomości Męskich Nowotworów #Movember poświęconej leczeniu nowotworu prostaty i postępowi w zakresie radioterapii onkologicznej, która odbędzie się 28 listopada b.r. W konferencji wezmą udział eksperci z polski i zagranicy oraz przedstawiciele organizacji pacjentów.

Światowy Dzień Walki z Rakiem Płuca - radioterapia integralną częścią kompleksowego leczenia onkologicznego

1 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem Płuca, który pozostaje najczęściej rozpoznawanym nowotworem na świecie i w Polsce. Niestety jest także pierwszą przyczyną zgonów w Polsce z powodu chorób onkologicznych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Nie znaczy to jednak, że medycyna nie dysponuje obecnie orężem coraz bardziej skutecznego leczenia nowotworów płuc. Postęp, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich 10 lat, zarówno w diagnostyce jak i leczeniu raka płuca jest ogromny, można wręcz mówić o rewolucji w leczeniu, co przekłada się na coraz lepsze rokowania pacjentów. Kluczową rolę odgrywa wczesna diagnostyka i dostęp do innowacyjnych metod leczenia.

Innowacyjna radioterapia – wiedza na temat aktualnych metod leczenia onkologicznego jest prawem pacjenta

Radioterapia, obok chirurgii daje szanse na całkowite wyleczenie nowotworów, takich jak wczesny rak prostaty, rak piersi, rak płuca, nowotwory wątroby i trzustki, czy nowotwory głowy i szyi. Eksperci szacują, że w najbliższych latach ponad 100 tys. pacjentów będzie potrzebowało radioterapii. Prognozy te potwierdza Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO), które przewiduje, że zapotrzebowanie na radioterapię wzrośnie o 16% już do 2025 roku. Oznacza to konieczność zapewnienia pacjentom równego dostępu do metod leczenia zgodnych z aktualną wiedzą. Nadal obserwuje się jednak znaczne różnice w dostępie i wykorzystaniu zasobów w zakresie radioterapii w całej Europie - co najmniej jedna czwarta pacjentów nie otrzymuje radioterapii pomimo wskazania[1]

Wkrótce startuje pierwszy portal edukacyjny poświęcony innowacyjnej radioterapii

Radioterapia XXI wieku jest coraz bardziej precyzyjna, mniej inwazyjna, skuteczna i bezpieczna. Znacznie poszerzyło się jej zastosowanie. W onkologii poza leczeniem nowotworów jest wykorzystywana w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu paliatywnym. Nowoczesna radioterapia stosuje takie technologie jak: CyberKnife, Gamma Knife, tomoterapia, protonoterpia, sycyntygrafia, a także metody leczenia skojarzonego z wykorzystaniem radioterapii oraz radiofarmaceutyki. Zalety nowoczesnej radioterapii dostrzegają też pacjenci, dla których najważniejszym problemem jest jednak dostęp do rzetelnej wiedzy o nowoczesnych technologiach, a także informacja o tym, gdzie takie leczenie jest prowadzone i czy jest on powszechnie dostępne, refundowane. Tę wiedzę i informację ma dostarczyć strona innowacyjnaradioterpia.pl która powstaje z inicjatywy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i współpracujących z nią organizacji – podkreśla Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Innowacyjna radioterapia onkologiczna powinna być integralną częścią leczenia nowotworów

Radioterapia pozostaje jedną z 3 głównych metod leczenia nowotworów zarówno w Polsce jak i na świecie i cały czas się rozwija, dając możliwość coraz bardziej skutecznego i precyzyjnego leczenia z oszczędzeniem zdrowych tkanek i narządów. Eksperci podkreślają, że innowacyjne technologie powinny coraz częściej być wykorzystywane w terapii onkologicznej, zwracając uwagę na korzyści dla samego pacjenta, ale też systemu opieki zdrowotnej. Obecnie wyzwaniem pozostaje ograniczony dostęp do tych metod leczenia, wybiórcze finansowanie i brak aktualizacji wycen świadczeń z ich zastosowaniem.

Czy polska radioterapia stanie się bardziej innowacyjna?

Prawda jest taka, że pod kątem dostępu do standardowej radioterapii zbliżamy się do średniej europejskiej, ale nadal wyzwaniem są białe plamy w innowacyjnej radioterapii. Pamiętajmy że technologie medyczne, oceniamy jako całość, to zarówno sprzęt, ale i infrastruktura, zasoby ludzkie, doświadczenie. Zależy nam na tym, aby system widział pacjenta, a nie same procedury, a te drugie, by premiowały koordynację, jakość, kompleksowość, wyniki leczenia oraz zmniejszenie powikłań. - podkreśla Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Innowacyjna radioterapia nożem cybernetycznym niesie ogromny zysk dla chorych na nowotwory

O wielowymiarowych korzyściach klinicznych innowacyjnej radioterapii z zastosowaniem noża cybernetycznego (CyberKnife) rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Piotrem Mileckim, Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radioterapii onkologicznej województwa wielkopolskiego, ordynatorem Oddziału Radioterapii Onkologicznej, kierownikiem Zakładu Radioterapii I w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Innowacje technologiczne i terapeutyczne w radioterapii zapewniają lepszą i spersonalizowaną terapię pacjentów

O trendach w rozwoju światowej radioterapii, innowacyjnych technologiach i korzyściach klinicznych z ich zastosowania w leczeniu nowotoworów rozmawiamy z Matthias'em Franz'em, prezesem i dyrektorem generalnym Accuray na Europę, Indie, Bliski Wschód i Afrykę. Zapraszamy do przeczytana wywiadu.

Jakie korzyści dla pacjenta onkologicznego niesie innowacyjna radioterapia

Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią mówi o korzyściach jakie niesie dla pacjentów onkologicznych leczenie z zastosowaniem innowacyjnych technologii radioterapii jak np. CyberKnife, protonoterapia czy tomoterapia. Czy Polscy pacjenci mają dostep do skutecznego leczenia? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Innowacyjna radioterapia onkologiczna - bariery i perspektywy rozwoju w Polsce oczami pacjentów

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Szymonem Chrostowskim, Prezesem Fundacji Wygrajmy Zdrowie, w którym rozmawiamy o sytuacji w zakresie radioterapii onkologicznej w Polsce, barierach w dostępie do innowacyjnej radioterapii i radio-chirurgii oraz oczekiwaniach środowiska pacjentów.