Artykuły powiązane z hasłem

#cukrzyca

95 wyników

Słodko-gorzkie postawy Polaków wobec zdrowia. Aż 1/3 z nich w ciągu ostatnich 3 lat nie sprawdziła poziomu cukru we krwi

Od kliku miesięcy zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jednak eksperci alarmują, że nie można zaniedbywać innych chorób i schorzeń, które mogą stanowić ryzyko dla naszego zdrowia. Jedną z nich jest cukrzyca, która przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) została nazwaną pierwszą niezakaźną epidemią. Zmaga się z nią około 422 mln osób na całym świecie, w tym blisko 3 mln w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden blisko 70 proc. ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że jest to poważna choroba cywilizacyjna, na którą boją się zachorować. Pomimo tych obaw, aż jedna trzecia w ciągu ostatnich 3 lat nie skontrolowała poziomu cukru we krwi.

Prof. Krzysztof Strojek: skuteczny monitoring i leczenie cukrzycy zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań kardiologicznych

O profilaktyce powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzcą rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem Strojkiem, konsultantem krajowym w dziedzinie diabetologii, kierownikiem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Semaglutyd dołączony do standardowego leczenia stosowanego u pacjentów z cukrzycą typu 2 może wydłużyć przeżycie wolne od zdarzeń sercowo-naczyniowych do 3 lat

W analizie post-hoc danych pochodzących z badań SUSTAIN 6 i PIONEER 6 wykazano, że pacjenci otrzymujący semaglutyd odnieśli korzyść z terapii w postaci 20% redukcji ryzyka wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego w ciągu dziesięciu lat.1

Cukrzyca i ciąża – jak pomagają nowoczesne technologie?

Dużo mówi się o cukrzycy jako epidemii XXI wieku. Szczególną grupą chorych są kobiety w ciąży - cukrzyca ma wpływ nie tylko na stan ich zdrowia, ale także na rozwijające się dziecko. W czasie ciąży w organizmie kobiety zachodzi wiele procesów, które powodują duże zmiany poziomu cukru, a tym samym związane są z wysokim ryzykiem zarówno hipo - jak i hiperglikemii. Z pomocą przychodzi tu postęp medycyny i nowoczesne technologie monitorowania poziomu glukozy.

Anna Śliwińska: odwoływanie zabiegów planowych oraz utrudniony dostęp do diagnostyki to codzienność pacjenta z cukrzycą w dobie pandemii

Problemów jest co najmniej kilka. Pierwszy z nich dotyczy przekładania zabiegów planowych, na które w normalnej sytuacji czeka się i tak bardzo długo.Utrudniony jest również dostęp do diagnostyki. Niektóre przychodnie deklarują wykonywanie jedynie badań ratujących życie, a wiadomo, że w chorobach przewlekłych kluczowa jest regularna kontrola. Odmawianie rutynowych badań diagnostycznych nie wpływa korzystnie na zdrowie pacjentów. -  o sytuacji pacjentów diabetologicznych w czasie pandemii mówi Anna Śliwińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Nawet z cukrzycą można zostać mistrzem świata

Team Novo Nordisk, zespół zawodowych kolarzy chorych na cukrzycę typu 1, był gwiazdą konferencji zorganizowanej przez ambasadę Królestwa Danii oraz inicjatorów ogólnopolskiej kampanii „Razem ścigamy się z cukrzycą” z okazji 77. finału Tour de Pologne.

Medyczna Racja Stanu opracowała Position Paper w zakresie Chorób Metabolicznych i Przeciwdziałania Otyłości w Polsce

Choroby metaboliczne stają się coraz większym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Są one poważnym zagrożeniem cywilizacyjnym zwłaszcza w państwach wysokorozwiniętych. Do głównych schorzeń metabolicznych zalicza się: cukrzycę typu 2, otyłość, zespół metaboliczny oraz dyslipidemie stanowiące olbrzymie wyzwanie z perspektywy zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i zasobów systemu ochrony zdrowia. Choroby metaboliczne z powodu liczby zgonów i powikłań oraz wzrostu zapadalności należą do priorytetów zdrowotnych w Polsce. Odpowiadają za rosnące koszty bezpośrednie medyczne oraz koszty pośrednie - wynikające z utraty produktywności.

Zanieczyszczenie leków przeciwcukrzycowych - problem nadal aktualny

Kilka dni temu do opinii publicznej dotarła informacja o wycofaniu leku zawierającego metforminę, którego producentem jest Polpharma SA. Powodem wstrzymania w obrocie leku było zidentyfikowanie ryzyka występowania NDMA (nitrozoamin) w produkcie.

Bez zdrowych obywateli nie ma zdrowego państwa

W dobie kryzysu zadbajmy szczególnie o ciągłość i optymalne leczenie schorzeń przewlekłych. Inwestycje w zdrowie pacjentów to lokaty o wysokiej stopie zwrotu. Możliwości uniknięcia ciężkich powikłań, takich jak amputacje, udary czy utrata wzroku, opłacają się pacjentowi, jego rodzinie, społeczeństwu i całemu państwu – uważa Anna Śliwińska, prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Prof. Agnieszka Pawlak: u 30–40% pacjentów z niewydolnością serca współwystępuje stan przedcukrzycowy lub cukrzyca

Zarówno w trakcie konsultacji ambulatoryjnych jak i pracy w klinice spotykam chorych z niewydolnością serca (NS) i wcześniej rozpoznaną cukrzycą typu 2. Niestety chorzy często nie mają świadomości istnienia u nich cukrzycy jak i NS. Gdyby wcześniej rozpoznano i skutecznie leczono cukrzycę w wielu przypadkach udałoby się zapobiec rozwojowi NS lub zaostrzeniu już istniejącej NS i hospitalizacji. U około 30–40% pacjentów z NS współwystępuje stan przedcukrzycowy lub cukrzyca. - informuje w rozmowie z redakcją MedicalPress prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Prof. D. Zozulińska-Ziółkiewicz: Pacjent z cukrzycą typu 2 to pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym rozwoju niewydolności serca

Niewydolność serca jest częstym powikłaniem cukrzycy. W Polsce żyje ok. 350 tysięcy osób, które mają współistniejące choroby niewydolności serca i cukrzycy. Dlatego tak ważna jest kompleksowa opieka nad tymi chorymi, kontrola stanu zdrowia, edukacja pacjenta i monitoring. O zaleceniach postępowania z pacjentem diabetologicznym w prewencji i leczeniu niewydolności serca rozmawiamy z prof. dr hab. n. med. Dorotą Zozulińską-Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Jak wzmocnić odporność dietą u osoby z cukrzycą

Leczenie cukrzycy powinno być kompleksowe i składać się zarówno z terapii farmakologicznej lub insulinoterapii oraz odpowiedniego postępowania dietetycznego. Dieta stosowana przez osoby z cukrzycą, a w szczególności ilość i jakość spożywanych węglowodanów, ma bezpośredni wpływ na utrzymanie prawidłowej glikemii.