Artykuły powiązane z hasłem

#Novartis

17 wyników

Dzień Świadomości Zaawansowanego Raka Piersi - jak zmieniło się leczenie tego nowotworu

Stały postęp, jaki dokonuje się w onkologii, daje nadzieję chorym kobietom na całym świecie w walce z zaawansowanym rakiem piersi. To, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się podejście do jego leczenia, daje nadzieję - dziś już wiemy, że istnieje wiele typów tego nowotworu, a odpowiedni, dostosowany do indywidualnych potrzeb plan leczenia, może polepszyć stan i komfort życia pacjentek.

Rybocyklib z najdłuższą medianą przeżycia całkowitego kiedykolwiek zaobserwowaną w zaawansowanym HR+/HER2-ujemnym raku piersi

Rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem pozwolił osiągnąć medianę OS wynoszącą ponad 5 lat (63,9 miesiąca), korzyść w zakresie przeżycia wyniosła ponad 12 miesiący w porównaniu z placebo w skojarzeniu z letrozolem (HR=0.76; p=0.004)2. Rybocyklib jest jedynym inhibitorem CDK4/6, dla którego potwierdzono korzyści w zakresie OS we wszystkich trzech badaniach fazy III MONALEESA w skojarzeniu z różnymi terapiami hormonalnymi, niezależnie od statusu menopauzy czy linii leczenia2-4.

Nowe dane zaprezentowane podczas kongresu EAN wykazały skuteczność terapii genowej u dzieci przedobjawowych i z objawami SMA

Dane zaprezentowane podczas sesji satelitarnej kongresu Europejskiej Akademii Neurologii (EAN, European Academy of Neurology), pochodzące z ukończonego badania III fazy SPR1NT, w którym uczestniczyli pacjenci z dwiema kopiami genu SMN2, wykazały osiągnięcie odpowiednich dla wieku najważniejszych etapów rozwoju u chorych bezobjawowych cierpiących na SMA bez konieczności stosowania jakiegokolwiek wsparcia oddechowego i żywieniowego oraz bez wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem.

Zaawansowany rak piersi: wiedza na wyciągnięcie ręki

Diagnoza nowotworu przerzutowego często budzi lęk i obawę o przyszłość1. Znacznie utrudnia próbę odnalezienia się pacjentki w nowej, trudnej sytuacji. Dostęp do wiedzy na temat raka piersi, którego zaawansowana postać również poddaje się leczeniu i coraz częściej przybiera postać choroby przewlekłej, może okazać się przydatny w oswojeniu choroby. Z myślą o pacjentkach i ich bliskich z inicjatywy firmy Novartis powstał serwis „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!”.

Pierwsza terapia genowa w leczeniu SMA od roku dostępna w Europie

Minął rok od rejestracji w Europie terapii genowej onasemnogen abeparwowek stosowanej w leczeniu chorych na SMA 5q z mutacją w obu allelach w genie SMN1 i w diagnostyce klinicznej postaci SMA typu 1; lub u chorych na SMA 5q z mutacją w obu allelach w genie SMN1 i nie więcej niż trzema kopiami genu SMN2. Do dziś w Polsce terapię genową podano u siedemnastu pacjentów z SMA, w dwóch wysokospecjalistycznych ośrodkach, w Lublinie i Warszawie.

Ofatumumab - wyniki badań potwierdzają zmniejszenie postępu niepełnosprawności pacjentów z SM

Ofatumumab wykazał zmniejszenie postępu niepełnosprawności, niezależnej od aktywności związanej z rzutem choroby, u nowo zdiagnozowanych pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane.

Ofatumumab, lek dla pacjentów chorych na rzutową postać stwardnienia rozsianego - zarejestrowany w Europie

Na stwardnienie rozsiane (SM) w Europie choruje ponad 1 milion pacjentów. Ofatumumab to odpowiedź na dotąd niezaspokojoną potrzebę wysoko skutecznej terapii o bardzo dobrym profilu bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego podawania w domu. Lek został zarejestrowany w oparciu o wyniki dwóch badań fazy III ASCLEPIOS, w których osiągnięto pierwszorzędowe punkty końcowe. Wykazano w nich, że ofatumumab zapewnia zmniejszenie liczby rzutów choroby w ciągu roku o ponad 50% w porównaniu z teryflunomidem, lekiem stosowanym w I linii leczenia SM, i ponad 30% względne zmniejszenie 3-miesięcznej potwierdzonej progresji niepełnosprawności (CDP)2.

Profilaktyki nigdy dość - czyli jak śpiewająco zachęcić do samobadania piersi?

W ramach tegorocznej kampanii „BreastFit. Kobiecy Biust. Męska sprawa” powstał wyjątkowy teledysk. Jego bohaterkami zostały kobiety dotknięte rakiem piersi, które wystąpiły u boku braci Rafała i Jacka Bryndalów.

Rusza kampania „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!”

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród kobiet na całym świecie[1]. Z obserwacji wynika, że u ok. 20%-30% chorych z wczesną jego postacią nastąpi progresja do postaci zaawansowanej[2]. Diagnoza choroby przerzutowej budzi lęk i rezygnację, nowotwór rozsiany wciąż jest dla wielu tematem tabu. Celem kampanii „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!” jest wsparcie potrzeb pacjentek oraz zwiększenie dostępu do informacji o chorobie w stadium zaawansowanym.

Rybocyklib uzyskał najwyższą ocenę w skali wielkości korzyści klinicznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe dane zaprezentowane na Wirtualnym Kongresie ESMO 2020 uzupełniają zbiór dowodów naukowych, z których wynika, że rybocyklib, inhibitor CDK 4/6, poprawia wyniki całkowitego przeżycia w dwóch badaniach III fazy we wszystkich podgrupach pacjentek, wykazując jednocześnie korzyści w zakresie poprawy jakości życia.

Badania: wykazano skuteczność leczenia uzupełniającego u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF

Zaktualizowane dane z badania III fazy COMBI-AD zostały opublikowane w The New England Journal of Medicine. COMBI-AD to pierwsze badanie, w którym wykazano 5-letnie przeżycie wolne od nawrotów przy stosowaniu terapii celowanej jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium III z mutacją BRAF.

Polki badają się zbyt rzadko - pamiętajmy o profilaktyce raka piersi

Jak pokazują badania opinii, ponad połowa ankietowanych mężczyzn (56%) będących w związkach deklaruje, że zachęcali swoje partnerki/żony do samobadania piersi. Z kolei co piąta kobieta nie wie, jak je przeprowadzić. O profilaktyce raka piersi powinny pamiętać nie tylko Polki, ale także najbliżsi im mężczyźni. O tym m.in. dyskutowali paneliści podczas debaty połączonej z premierą wyjątkowego kalendarza „Power of Community 2021” wydanego w ramach  5. edycji kampanii „BreastFit. Kobiecy Biust. Męska sprawa”.