Artykuły powiązane z hasłem

#LungCancerUnit

2 wyników

RAK PŁUCA TO SIĘ LECZY czyli jak nie zaprzepaścić postępu w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce

Rak płuca pozostaje od wielu lat jednym ze słabszych punktów opieki zdrowotnej w Europie, pomimo pojawienia się cennych innowacji w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu tej choroby. Przełom w leczeniu raka płuca jest możliwy dzięki poznaniu biologii tego nowotworu, zastosowaniu diagnostyki molekularnej oraz terapiom celowanym i immunoterapii. Problemem i palącym wyzwaniem pozostaje dostęp do tych innowacji w praktyce oraz przestrzeganie standardów klinicznych - wskazuje Fundacja TO SIĘ LECZY w najnowszym raporcie „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”[1], który powstał we współpracy z Polską Grupą Raka Płuca.

Pacjenci z rakiem płuca - niewidzialni dla systemu?

Jeszcze w lutym informowaliśmy o wydaniu nowego raportu "Sytuacja Pacjenta z nowotworem płuca - aktualne wyzwania" i rekomendacjach poprawy kompleksowej opieki nad chorymi wypracowanymi przez ekspertów i pacjentów. Od ponad miesiąca uwaga społeczna, jak i służby zdrowia jest zwrócona przede wszystkim na walkę z epidemią koronawirusa. Czy w tym szczególnym czasie pacjenci z rakiem płuca mogą liczyć na wsparcie i poprawę dostępu do diagnostyki i leczenia?