Artykuły powiązane z hasłem

#Davita

7 wyników

Ambasador USA Mark Brzezinski z wizytą w DaVita Polska

DaVita Polska, ogólnopolska niepubliczna sieć stacji dializ, będąca częścią DaVita Inc., jednego z czołowych dostawców usług opieki nad pacjentami z chorobami nerek w Stanach Zjednoczonych i od ponad 20 lat lidera w zakresie jakości klinicznej i innowacji, miała zaszczyt gościć w jednym ze swoich ośrodków Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Marka Brzezinskiego. Ambasador spotkał się z zespołem medycznym i pacjentami oraz zobaczył, jak w praktyce wygląda leczenie pacjentów dializowanych wg autorskiego systemu jakości DaVita.

Potrzebujemy szybkiej ścieżki badań dla pacjentów oczekujących na przeszczepienie

W Polsce można byłoby wykonywać znacznie więcej przeszczepień nerki, jednak pacjenci czekają nawet 15 miesięcy na wykonanie badań przygotowujących do transplantacji. Potrzebujemy dla nich szybkiej ścieżki – mówi dr n. med. Marta Serwańska-Świętek, nefrolog, transplantolog kliniczny, zastępca dyrektora medycznego DaVita Polska.

Depresja – ukryta choroba pacjentów dializowanych

Według badań depresja dotyczy 23 proc. pacjentów dializowanych. Jej objawy niełatwo jest rozpoznać i różnicować z tymi występującymi podczas innych somatycznych chorób przewlekłych1. Pacjenci z chorobami nerek mają utrudniony dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Specjalistyczna opieka psychologiczna powinna być elementem nefrologicznej opieki koordynowanej.

Leczenie dializami w Polsce przeżywa obecnie kryzys spowodowany głównie niedostatecznym finansowaniem

Konieczna jest dalsza pilna indeksacja stawki za leczenie dializami oraz wprowadzenie mechanizmu, który będzie ją regularnie aktualizował w zależności od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej – apeluje ogólnopolska sieć stacji dializ DaVita. Nie może dochodzić w Polsce do sytuacji, że stawka za dializy – zabieg ratujący życie – nie zmienia się od 10 lat. To podnosi bezpośrednio ryzyko zamykania stacji dializ w mniejszych miejscowościach.

Czy stacje dializ działające ambulatoryjnie zostaną bez dostaw leków po 20 maja?

Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska – Nefron ostrzega, że nowe regulacje, w związku z opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2022 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, są przy obecnych ograniczeniach prawnych, niemożliwe do zrealizowania ramach procedury ambulatoryjnej opieki. Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, jeśli podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, to nie ma obowiązku i prawdopodobnie nie może posiadać w swoich strukturach apteki/działu farmacji szpitalnej. 

Pracownicy stacji dializ także zasługują na dodatki covidowe. Chodzi o poczucie sprawiedliwości wszystkich pracowników ochrony zdrowia

Uważamy, że zasady przyznawania dodatków COVID-19 nie są równe dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia i pomijają bardzo ważne ogniwo w opiece nad pacjentami zagrożonymi zakażeniem koronawirusem. Widzimy, że liczba osób wykluczonych ze świadczeń jest ogromna, nie ma tam sanitariuszy, pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, diagnostów laboratoryjnych i personelu stacji dializ. Placówki, które oficjalnie nie mają formalnie łóżek covidowych, są wykluczone z tego dodatku, mimo że personel pracuje z pacjentami chorymi na COVID-19 i ponosi podobne ryzyko zdrowotne w podobnych warunkach pracy. - podkreśla dr hab. n. med. Szymon Brzósko, nefrolog, dyrektor medyczny DaVita Polska.

Stacje dializ są gotowe koordynować proces leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

„W Polsce stacje dializ mogą z sukcesem – tak jak w innych krajach – koordynować proces leczenia pacjentów w zaawansowanych stadiach przewlekłej choroby nerek i dializowanych, by zabezpieczać ich złożone potrzeby. W tym modelu widzimy korzyści i dla pacjentów, i dla systemu” – apeluje dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska.