Artykuły powiązane z hasłem

#AleksandraWilk

13 wyników

Światowy Dzień Raka Płuca z dobrymi wiadomościami dla pacjentów z mutacją w genie EGFR

Jeszcze do niedawna trwałe wyleczenie raka płuca było prawie niemożliwe. Dziś dzięki terapii uzupełniającej w postaci leku celowanego, wprowadzonej na wczesnym etapie zaawansowania choroby po radykalnej resekcji guza u pacjentów z mutacją w genie EGFR, możemy mówić już nie tylko o dążeniu do poprawy wskaźnika przeżyć 5-letnich, ale nawet o znamiennym zwiększeniu możliwości wyleczenia. - To przełom jakiego jeszcze nie było – zwraca uwagę Aleksandra Wilk koordynatorka Sekcji Raka Płuca Fundacji „To Się Leczy”.

Rak płuca nie poczeka - wyzwaniem przyspieszenie diagnostyki i leczenia chorych

Dostęp do badań diagnostycznych, zarówno w 2020 jak i 2021 roku był niewystarczający – twierdzi ok. 75% respondentów biorących udział w ankiecie, na podstawie której powstał raport „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”. Dokument został przygotowany przez Sekcję Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY w partnerstwie Polskiej Grupy Raka Płuca.

Raka płuca dziś można leczyć nie miesiące, lecz lata

Faktem jest, że im wcześniej wykryta choroba, tym lepsze rokowanie. Ale nawet w zaawansowanych stadiach współczesna medycyna nie jest całkiem bezradna. Prof. Dariusz Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, zwraca uwagę na duże możliwości diagnostyki molekularnej i immunoterapii. Dzięki nim kilka lat temu onkolodzy zaczęli mówić o raku płuca jako o chorobie przewlekłej,  podobnej do cukrzycy. To zupełnie inna perspektywa.

RAK PŁUCA TO SIĘ LECZY czyli jak nie zaprzepaścić postępu w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce

Rak płuca pozostaje od wielu lat jednym ze słabszych punktów opieki zdrowotnej w Europie, pomimo pojawienia się cennych innowacji w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu tej choroby. Przełom w leczeniu raka płuca jest możliwy dzięki poznaniu biologii tego nowotworu, zastosowaniu diagnostyki molekularnej oraz terapiom celowanym i immunoterapii. Problemem i palącym wyzwaniem pozostaje dostęp do tych innowacji w praktyce oraz przestrzeganie standardów klinicznych - wskazuje Fundacja TO SIĘ LECZY w najnowszym raporcie „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”[1], który powstał we współpracy z Polską Grupą Raka Płuca.

Aleksandra Wilk: Zbyt wielu pacjentów z rakiem płuca nie korzysta z innowacyjnego, refundowanego leczenia przez braki w diagnostyce

Aby mieć wdrożone skuteczne leczenie, trzeba mieć najpierw postawione właściwe, dokładne rozpoznanie, a z tym mamy nadal w Polsce problem - zarówno jeśli chodzi o dostęp do badań molekularnych, jak i zbyt długi czas oczekiwania na badania oraz wyniki. Pacjenci, którzy do nas trafiają szukając pomocy, są diagnozowani nawet do 4 miesięcy. Niestety bardzo często diagnostyki nie przyspiesza też posiadanie karty DILO. Zdarzają się takie przypadki, że pacjent nie doczekuje pogłębionej diagnostyki i rozpoczęcia właściwego leczenia. To pokazuje jak agresywny bywa ten nowotwór, i że diagnostyka powinna być maksymalnie przyspieszona i jednoczasowa. - podkreśla Aleksandra Wilk, koordynatorką Sekcji Raka Płuca Fundacji To Się Leczy, założycielką grupy wsparcia dla pacjentów Rak Płuca.To Się Leczy.

Innowacyjna radioterapia onkologiczna powinna być integralną częścią leczenia nowotworów

Radioterapia pozostaje jedną z 3 głównych metod leczenia nowotworów zarówno w Polsce jak i na świecie i cały czas się rozwija, dając możliwość coraz bardziej skutecznego i precyzyjnego leczenia z oszczędzeniem zdrowych tkanek i narządów. Eksperci podkreślają, że innowacyjne technologie powinny coraz częściej być wykorzystywane w terapii onkologicznej, zwracając uwagę na korzyści dla samego pacjenta, ale też systemu opieki zdrowotnej. Obecnie wyzwaniem pozostaje ograniczony dostęp do tych metod leczenia, wybiórcze finansowanie i brak aktualizacji wycen świadczeń z ich zastosowaniem.

Niska świadomość społeczna zagrożenia rakiem płuca - wskazują wyniki badania w ramach kampanii edukacyjnej „Rak płuca – kojarzysz?”

Świadomość wokół raka płuca stanowiącego najczęstszą przyczynę śmierci wśród nowotworów nadal jest zbyt niska, również jeśli chodzi o osoby palące wyroby tytoniowe regularnie – wskazują wyniki badania opinii społecznej przeprowadzonego w ramach nowej kampanii edukacyjnej „Rak płuca – kojarzysz?”. Polacy nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia wynikającej z palenia papierosów. Nie wiedzą także jakie badanie profilaktyczne należy wykonać w celu wykrycia ewentualnego nowotworu, czy też jak właściwie wygląda leczenie raka płuca.

Aleksandra Wilk: Realne wsparcie i pomoc pacjentom z rakiem płuca to moja misja życiowa

Rak płuca dotyka coraz większą liczbę Polek i Polaków, każdego dnia na ten nowotwór zachorowuje ok. 60 osób. Diagnoza nadal budzi strach i obawę odnośnie rokowań i możliwości leczenia. Choć ostatnie lata przyniosły niewątpliwy przełom w precyzyjnej diagnostyce i terapii tego nowotworu, nadal wiele osób jest rozpoznawanych zbyt późno lub nie ma wykonywanych wszystkich potrzebnych badań, które pozwalają na zastosowanie już refundowanego, innowacyjnego leczenia. O osobistych doświadczeniach, aktualnej sytuacji pacjentów oraz roli i możliwościach wsparcia chorych na raka płuca w przejściu przez ścieżkę diagnostyki i leczenia rozmawiamy z Aleksandrą Wilk, wolontariuszką, koordynatorką Sekcji Raka Płuca, Fundacji To Się Leczy.

Rak. To Się Leczy! - także w pandemii

4 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem, to okazja do dyskusji o przyszłości polskiej onkologii oraz roli samokontroli i profilaktyki, także w czasach pandemii. Dlatego z inicjatywy Fundacji „To Się Leczy” oraz Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” odbyła się konferencja „Rak to się leczy! Onkologia po pandemii - dokąd zmierzamy?”, która skupiła najważniejsze osoby i instytucje działające w obszarze ochrony zdrowia i onkologii.

Rok 2020 pod znakiem niespełnionych rozwiązań w raku płuca

Za nami miesiące trudnej walki z pandemią koronawirusa, która zaskoczyła wszystkich swoim rozmiarem i wpływem na większość sfer naszego życia, w tym także na opiekę medyczną i podejście nas samych do profilaktyki, badań i konsultacji. Choć pandemia nadal trwa i stanowi duże wyzwanie, to nie możemy zapominać o potrzebach chorych na nowotwory, w tym największej grupie pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuca. Rok 2020, który miał upływać pod znakiem skutecznej walki z nowotworem płuca, m.in. dzięki wprowadzeniu programu wczesnego wykrywania raka, poprawy dostępu do innowacyjnego leczenia płuca czy zapowiedzi wdrożenia Lung Cancer Units, nie sprostał tych oczekiwań.

Rak płuca: oczekiwania vs rzeczywistość - podsumowanie roku 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Rak płuca: oczekiwania vs rzeczywistość - podsumowanie roku 2020" zorganizowanej z inicjatywy Polskiej Grupy Raka Płuca, która odbędzie się 10 grudnia b.r. o godz. 10:00. Transmisja live dostępna na naszym portalu.

Miej serce dla płuca! - apelują pacjenci i klinicyści

Rak płuca to najczęstszy nowotwór zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Każdego dnia na raka płuca umierają w Polsce aż 63 osoby dziennie, 1900 osób miesięcznie, co daje 23 tysiące rocznie. Rok 2020 miał być w Polsce szczególnie dedykowany walce z tym nowotworem, niestety okazał się nim być głównie w teorii, a nie w praktyce – dodatkowo w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, chorzy doświadczają coraz większych opóźnień w dostępie do diagnostyki, hospitalizacji i leczenia. Choć przełomowe terapie onkologiczne są zarejestrowane, to wiele z nich nadal nie jest refundowanych w Polsce, a więc realnie nie są dostępne. Pomimo zapowiedzi resortu zdrowia ostatnie dwie listy refundacyjne nie przyniosły pacjentom z rakiem płuca dobrych wieści. Czy tym razem doczekają się szansy na dalsze życie?