Podsumowujemy XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Opublikowane 05 listopada 2020
Podsumowujemy XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Zakończył się XXIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Z wielu powodów był to przełomowy Kongres – po raz pierwszy został przeprowadzony całkowicie w przestrzeni wirtualnej, trwał aż 43 dni, zgromadził rekordową liczbę uczestników, wychodząc szeroko poza środowisko kardiologiczne.
Bez wątpienia nowoczesna formuła tegorocznego Kongresu PTK stanowi rewolucję w organizacji spotkań naukowych. Dostępność i łatwość w zdobyciu najbardziej aktualnej, rzetelnej wiedzy przekazanej przez najwybitniejszych specjalistów to ogromny sukces wirtualnego Kongresu. Oglądalność transmisji była imponująca, co daje nadzieję, że ziści się motto tegorocznego spotkania – poprawi się jakość i długość życia pacjentów.

Słuchacze mieli możliwość oglądania wykładów na komputerach i urządzeniach mobilnych w dowolnym miejscu na świecie. Główna część Kongresu odbyła się w dniach 16–19 września, transmisja prowadzona była przez 8 godzin dziennie. Uczestnicy mieli do wyboru 5 kanałów, na których transmitowano sesje naukowe i dydaktyczne. Następnie, przez kolejnych 5 tygodni, transmitowano sesje przygotowane przez 19 sekcji i asocjacji PTK. Sesje w formie webinarium były poświęcone specjalistycznym problemom, np. kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii czy kardiologii sportowej. Cieszymy się, że największe wydarzenie naukowe w polskim internecie udało się przeprowadzić bez technicznych problemów! I to mimo nasilającej się pandemii, która była przyczyną zmiany formy organizacyjnej Kongresu na sześć dni przed jego rozpoczęciem.

– Pamiętając o lekarzach, którzy być może z powodu dyżuru czy innych obowiązków będą mieli utrudniony dostęp do transmisji na żywo, zdecydowaliśmy, że sesje będą nagrywane, a dominująca większość z nich będzie dostępna na stronie internetowej także po zakończeniu Kongresu. Wszystko po to, żeby w jak największym zakresie zapewnić dostęp do najwyższej jakości wiedzy medycznej nie tylko kardiologom, ale także hipertensjologom, internistom i lekarzom rodzinnym. Mamy nadzieję, że w ten sposób dotrzemy do jeszcze większej grupy lekarzy – mówił prof. Piotr Jankowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu PTK.

Podczas Kongresu przedstawiono najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków, ostrych zespołów wieńcowych, postępowania we wrodzonych wadach serca u dorosłych oraz kardiologii sportowej i aktywności fizycznej u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Tradycyjnie odbyła się sesja specjalna przygotowana przez Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii i Przewodniczącego Komitetu Naukowego Kongresów, zatytułowana „Kardiologia i PTK w dobie pandemii COVID-19”. Zagadnienia pandemii COVID-19 w kontekście diagnostyki i terapii kardiologicznej przewijały również w innych sesjach i wystąpieniach kongresowych.

 
Kongres w liczbach
  • Zaproponowana formuła Kongresu zaowocowała wizytą ok. 19 600 unikalnych użytkownikówna stronie Kongresu w dniach 16 września – 28 października.
  • Aż 25 sponsorówwsparło organizację wirtualnego Kongresu PTK, umożliwiając bezpłatny dostęp do najbardziej aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu kardiologii nie tylko lekarzom tej specjalności, ale także reprezentantom całego środowiska lekarskiego z Polski i zagranicy.
  • Internetowa wersja Kongresu dała możliwość oglądania sesji niezależnie od miejsca przebywania. Pierwszy raz można było pogodzić zobowiązania zawodowe i prywatne z udziałem w Kongresie. Barierę przełamano również dla Polonii medycznej, czego dowodem jest ponad 5% wejść na stronę Kongres spoza Polski. Uczestnikami Kongresu byli lekarze z 44 krajów z całego świata!
  • Pomimo dynamicznych zmian w formule organizacyjnej udało się zachować kształt tradycyjnego Kongresu w blisko 90%. W programie znalazło się 114 sesji dydaktycznych, specjalnych, satelitarnych oraz sekcji i asocjacji PTK, które były prowadzone z udziałem 321 wybitnych wykładowców i przewodniczących sesji.
  • W dniach 16–19 września aż 94 sesje transmitowano na żywo na 5 równoległych kanałach.
  • Pierwszy raz zaprezentowano streszczenia zgłoszone do konkursu o Nagrodę Komitetu Naukowego Kongresu PTK w multimedialnej formie. Na stronie Kongresu można było zapoznać się ze 160 doniesieniami oryginalnymiz zakresu nauk klinicznych, nauk podstawowych, prezentowano także przypadki kliniczne i prace studenckie.
  • Kongres relacjonowało 20 redakcjiczasopism i portali medycznych.
  • „Gazeta Kongresowa” otrzymała nowoczesną formę multimedialnego serwisu informacyjnego „Wiadomości kongresowych”, na którym pojawiło się aż 81 artykułów, w tym portrety wybitnych kardiologów, wideo-rozmowy ze studia kongresowego i teksty problemowe dotyczące kardiologii.
  • Przygotowaniem tak gigantycznego przedsięwzięcia zajął się ponad 150-osobowy zespół Medycyny Praktycznej.
Źródło: PTK