ALL.CAN - raport po trzech latach

Opublikowane 18 maja 2020
ALL.CAN - raport po trzech latach
Najnowszy raport międzynarodowej inicjatywy ALL.CAN przedstawia osiągnięcia i kamienie milowe w ciągu ostatniego roku i kładzie szczególny nacisk na wyników badań wśród pacjentów.
W ostatnim czasie All.Can International przekształcił się w niezależną organizację non-profit z siedzibą w Brukseli. Na jej czele stoi nowy CEO, Eduardo Pisani. To ważny krok w rozwoju i kontynuowania misji zapewnienia praktycznych rozwiązań w zakresie zrównoważonej opieki onkologicznej.

Wzrosła również aktywność All.Can na całym świecie - cztery nowe krajowe inicjatywy dołączYŁY do rodziny All.Can w 2019 roku. All.Can ma teraz siedzibę w 15 krajach, z udziałem prawie 300 interesariuszy na całym świecie - i wiele kolejnych inicjatyw krajowych jest już w trakcie tworzenia.
 
Opierając się na podstawach międzynarodowego badania pacjentów, wiele krajowych inicjatyw opracowało własne wnioski z wyników, koncentrując się na tematach o najwyższym znaczeniu w kontekście krajowym. Z ich pracy można się wiele nauczyć, a niniejszy raport ma na celu ułatwienie wymiany informacji i inspirowanie do dołączenia do rodziny All.Can.

W ślad za naszymi poprzednimi rocznymi sprawozdaniami, tegoroczny raport jest dowodem na to, że All.Can wciąż się rozwija jako ruch i sieć międzynarodowa, łącząca się szeroko zakrojone wysiłki, aby osiągnąć wizję świata, w którym pacjenci są zawsze w centrum zrównoważonej opieki przeciwnowotworowej.

Przeczytaj raport - ALL.CAN AT THREE YEARS


Źródło: all-can.org