83 Wiosenna Konferencja online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Opublikowane 23 czerwca 2020
83 Wiosenna Konferencja online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
W najbliższych dniach 25-26 czerwca odbędzie się 83 Wiosenna Konferencja online Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji plenarnych dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z: częstoskurczami nadkomorowymi, przewlekłymi zespołami wieńcowymi, z ostrym zatorem płuc oraz z zaburzeniami lipidowymi oraz z cukrzycą oraz stanami przedcukrzycowymi.


Konferencja adresowana jest do szerokiego grona kardiologów, internistów i lekarzy praktyków. Tematem przewodnim będą najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W trakcie czterech sesji plenarnych dowiemy się jak współcześnie postępować z pacjentami z: częstoskurczami nadkomorowymi, przewlekłymi zespołami wieńcowymi, z ostrym zatorem płuc oraz z zaburzeniami lipidowymi oraz z cukrzycą oraz stanami przedcukrzycowymi.

Ponadto omawiane będą przez wybitnych ekspertów tematy szczególnie ważne i aktualne dla lekarzy klinicystów, takie jak: postępowanie z pacjentami z migotaniem przedsionków, leczenie wad zastawki aortalnej w świetle najnowszych doniesień, wykorzystanie echokardiografii do kwalifikacji chorych do przezskórnych zabiegów strukturalnych oraz praktyczne porady dla trudnych sytuacji klinicznych. Dodatkowo zaplanowano warsztaty dotyczące interpretacji zapisów EKG oraz ECHO z interaktywnym udziałem publiczności.  
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja: 
https://wiosennakp.ptkardio.pl/rejestracja

Na konferencję zapraszaja w imieniu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

Organizatorzy konferencji: prof. Robert J. Gil, dr hab. med. Agnieszka Pawlak, dr hab. med. Tomasz Pawłowski, dr hab. med. Jacek Bil, dr med. Aneta Gziut
Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”: prof. Anetta Undas
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Adam Witkowski

MedicalPress objął patronat medialny nad wydarzeniem.