Sensory w łóżkach pozwalają zdalnie monitorować funkcje życiowe pacjentów

Opublikowane 30 lipca 2020
Sensory w łóżkach pozwalają zdalnie monitorować funkcje życiowe pacjentów
Szpital Covenant HealthCare w amerykańskim stanie Michigan stosuje sensory zamontowane w łóżkach pacjentów. System, który przeszedł chrzest bojowy w czasie szczytu pandemii COVID-19, sprawdził się tak dobrze, że menadżerowie szpitala planują zaimplementować system w innych obszarach opieki nad chorymi.
System został wprowadzony na długo przed pandemią COVID-19 na oddziale pulmonologicznym. W każdym z 24 łóżek oddziału zainstalowana jest wyposażona w sensory mata położona pod materacem. Sensory monitorują częstość oddechów oraz częstość rytmu serca, aktywując alarm, jeśli któryś z parametrów przekroczy zadany wcześniej zakres normy.

Pacjenci monitorowani przy użyciu tego systemu zmagali się z szeroką gamą chorób pulmonologicznych, od astmy, przez POChP, to zapalenia płuc. Zdalne monitowanie pacjentów pozwala otoczyć odpowiednią opieką chorych bez konieczności ciągłego odwiedzania poszczególnych sal. W przypadku rozbudowanego systemu, możliwe jest nadzorowanie wielu sal przez mniejszą liczbę personelu, lub monitorowanie pacjentów z wielu oddziałów w jednym „centrum pielęgniarskiego”. Dodatkową korzyścią monitorowania pacjentów jest możliwość szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia nieprawidłowych parametrów.

W czasie pandemii COVID-19 oddział został przekształcony w oddział „covidowy” i szybko pracował na pełnym obłożeniu łóżek. Także w tej sytuacji system zdalnego monitorowania pacjentów wykazał swoją wartość. Zdalne monitorowanie akcji serca i częstości oddechów pozwala na ciągłą kontrolę stanu zakażonego pacjenta bez konieczności zakładania środków ochrony osobistej i dzięki temu redukuje narażenie na kontakt z wirusem. Co więcej, sensory pozwoliły na zidentyfikowanie pacjentów, których stan zdrowia się pogarszał, dzięki czemu co najmniej sześciu pacjentów z tego oddziału zostało szybko przeniesionych na oddział intensywnej terapii. Pozwoliło to wcześniej wdrożyć odpowiednio zintensyfikowane leczenie.

Mimo że system do tej pory był używany jedynie na oddziale pulmonologicznym, zarówno personel używający go na co dzień, jak i zarządcy szpitala, widzą możliwość wdrożenia systemu w innych oddziałach. Możliwość monitorowania pacjenta bez konieczności przyczepiania żadnych przewodów lub czujników może zwiększać zarówno jakość opieki  nad chorym, jak i komfort jego hospitalizacji. Pozwala to także na zachowanie większej prywatności pacjenta, bez konieczności częstych wizyt personelu w jego sali.

Ponadto, jest spore pole do rozwoju tej technologii. System mógłby być połączony z elektroniczną dokumentacją pacjenta, dzięki czemu możliwe byłyby na przykład analizy wpływu leków lub innych terapii na parametry życiowe pacjenta. Mogłaby też istnieć aplikacja na urządzenia mobilne, dzięki czemu personel mógłby dostawać alerty niezależnie od miejsca przebywania.

System monitorowania poprzez sensory wbudowane w łóżko to obiecujące narzędzie, które może stanowić znaczące odciążenie i wsparcie pracy lekarzy i pielęgniarek, mając wpływ nie tylko na kliniczny aspekt hospitalizacji, ale także komfort pacjenta.


Artykuł partnerski TGR i MedicalPress:
Przegląd Telelmedyczny - Telemedyczna Grupa Robocza