Rynek sztucznej inteligencji w diagnostyce może rosnąć nawet o 33 proc. rocznie

Opublikowane 24 kwietnia 2023
Rynek sztucznej inteligencji w diagnostyce może rosnąć nawet o 33 proc. rocznie

Sektor opieki zdrowotnej jest pod coraz większą presją, aby przyspieszyć wdrażanie technologii medycznych, które mają zwiększyć skuteczność i jakość świadczenia usług, a jednocześnie wspomóc optymalizację kosztów. Do najważniejszych obszarów, których rozwój przyczyni się do większej cyfryzacji opieki zdrowotnej, eksperci Siemens Financial Services zaliczają między innymi wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce. Do 2030 roku globalna wartość takich rozwiązań ma wzrastać o jedną trzecią każdego roku (33 proc. CAGR), do niemal 13,3 miliarda dolarów. 

Pandemia Covid-19 pokazała jak wielkim obciążeniem dla świadczenia opieki zdrowotnej może być brak odpowiedniej technologii. Tam gdzie zaniedbano wdrażanie cyfrowych innowacji walka z koronawirusem była najtrudniejsza. Jednocześnie kraje, które postawiły na digitalizację znacznie lepiej radziły sobie w czasie pandemii. Dziś nikt nie ma wątpliwości co do tego, że konieczna jest jak najszybsza cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Accenture, aż 81 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami z sektora twierdzi, że tempo transformacji cyfrowej w ich organizacji przyspiesza. Z kolei 93 proc. podkreśla, że wprowadza innowacje w trybie pilnym.
 
Rosnące wykorzystanie cyfrowych technologii 
 
W raporcie „Financing digital transformation: healthcare” opracowanym przez Siemens Financial Services przedstawione zostały między innymi wyzwania związane z digitalizacją, przed którymi stoi obecnie sektor opieki zdrowotnej. W materiale oszacowano wielkość rynku i przewidywane tempo globalnego wzrostu dla kilku kluczowych technologii medycznych. Eksperci wskazują, że między 2022 a 2030 rokiem najbardziej zmieniać się będzie skala wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnostyce oraz telemedycyny. Średni roczny wzrost ich wartości wyniesie odpowiednio 32,5 i 22,9 proc.    
Ostatnie lata uwydatniły wartość jaką niesie wykorzystanie nowych technologii w sektorze opieki zdrowotnej. Transformacja cyfrowa może zwiększyć dostępność i efektywność świadczeń oraz w wielu przypadkach przynieść optymalizację kosztów. Tempo i kierunek zmian wartości rynku innowacyjnych technologii medycznych w poszczególnych krajach zależeć będzie jednak od wielu czynników. Na przykład w Polsce największe znaczenie będzie miał dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania tego typu inwestycji oraz – w długim terminie – uwzględnienie w polityce refundacyjnej innowacyjnych rozwiązań, m.in. opartych na AI czy robotyzacji. Transformacja cyfrowa nie może ograniczać się do wymiany oraz modernizacji wykorzystywanych obecnie, klasycznych technologii medycznych i infrastruktury klinicznej – konieczne są mechanizmy wspierające wdrażanie najbardziej innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań – mówi Marek Witulski, Dyrektor branż Diagnostic Imaging i Advanced Therapies w Siemens Healthineers w Polsce.
 
Finansowanie smart sposobem na cyfryzację opieki zdrowotnej
 
Przewidywany wzrost rynku i pilna potrzeba inwestycji w technologie medyczne sprawiają, że kluczową rolę w rozwoju i cyfryzacji systemów opieki zdrowotnej na całym świecie będzie odgrywać finansowanie zewnętrzne. Odpowiednie wykorzystanie wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów pozwala na wdrażanie nowych technologii cyfrowych bez nadmiernego obciążania budżetu. Dzięki temu możliwe jest realizowanie takich inwestycji nawet przy ograniczonych środkach własnych. 
Rozwiązania z zakresu finansowania smart, jak np. Smart Building As A Service, pozwalają na modernizację istniejących technologii i wdrażanie tych najnowszych w sposób dostosowany do możliwości i oczekiwań danej placówki. W takim modelu koszty inwestycji są spłacane z oszczędności jakie przynosi dane usprawnienie. Taka forma wsparcia oferowana przez wyspecjalizowane podmioty jest równie korzystna dla nabywców – placówek medycznych – jak i dostawców. Dla tych pierwszych stanowi przystępny i przyjazny dla budżetu sposób nabycia sprzętu i technologii, których potrzebują do poprawy efektywności klinicznej, optymalizacji kosztów i sprawnej administracji. Tym drugim z kolei pozwala wzmocnić konkurencyjność swojej oferty. Warto promować taką formę realizowania inwestycji, ponieważ to najbardziej optymalna droga do cyfrowej transformacji sektora opieki zdrowotnej – podkreśla Tomasz Szyszka, Kierownik Działu Sprzedaży Vendor Healthcare w Siemens Financial Services w Polsce.
 
Cały raport Siemens Financial Services „Financing digital transformation: healthcare” jest do pobrania pod adresem: https://www.siemens.com/global/en/products/financing/whitepapers/whitepaper-financing-digital-transformation-healthcare.html


źródło: Siemens Financial Services