Nowe dyrektor w Narodowym Instytucie Kardiologii i Narodowym Instytucie Onkologii

Opublikowane 16 stycznia 2024
Nowe dyrektor w Narodowym Instytucie Kardiologii i Narodowym Instytucie Onkologii
Minister Izabela Leszczyna powołała prof. Janinę Stępińską na stanowisko dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii oraz dr Beatę Jagielską na funkcję dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii.
„Narodowy Instytut Kardiologii ma wypracowaną już pozycję, ale przed nami dalsze wyzwania. Moim celem nadrzędnym jest służenie pacjentom. Dlatego stawiam na jakość w leczeniu, nauce i edukacji.  Stawiam na młodą kadrę medyczną. Mamy świetnie przygotowaną grupę młodych kardiologów. Bardzo liczę na współpracę z nimi" – powiedziała prof. dr hab. med. Janina Stępińska podczas wręczenia nominacji.

Janina Stępińska jest profesorem kardiologii, związana z Instytutem Kardiologii do 2021 r. W Narodowym Instytucie Kardiologii stworzyła Klinikę Intensywnej Terapii Kardiologicznej, którą kierowała do 2019 r. W latach 2003-2010 prowadziła również Klinikę Wad Nabytych Serca. Od 2022 r. zajęła się komunikacją medyczną w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP.

Była prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2011-2013, w 2022 r. otrzymała najwyższe wyróżnienie: Członkostwo Honorowe PTK.

Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji, między innymi w NEJM, European Heart Journal, Chest.
Dr n. med. Beata Jagielska odbierając nominację wskazała, że jej nadrzędnym celem jest poprawa efektywności profilaktyki, wyników leczenia oraz zwiększenie dostępności do świadczeń onkologicznych. „Dużym wyzwaniem są działania na rzecz „spłacania” długu zdrowotnego w onkologii wywołanego przez COVID-19. Kluczowe aspekty to także działania w zakresie rozwoju onkologii” - dodała.

Beata Jagielska od 2021 r. była prezesem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. W 2012 r. objęła kierownictwo nad Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardioonkologii, a następnie pełniła funkcję kierownika tej kliniki do czerwca 2021 r. Była zastępcą dyrektora ds. Lecznictwa, a następnie Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Centrum Onkologii w Warszawie. W 2013 r. powołana na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej dla obszaru województwa mazowieckiego. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Od wielu lat związana z Narodowym Instytutem Onkologii.

Źródlo informacji: Ministerstwo Zdrowia