Profesor Grodzki Marszałkiem Senatu

Opublikowane 12 listopada 2019
Profesor Grodzki Marszałkiem Senatu
We wtorek 12 listopada br. odbyło się także pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji. Nowym Marszałkiem Senatu został "zdrowotny" senator, prof. Tomasz Grodzki, torakochirirg, zaangażowany także w walkę o poprawę sytuacji pacjentów z mukowiscydozą. Przewagą 3 głosów zwyciężył dotychczasowego Marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego. Przybliżamy sylwetkę nowego Marszałka.
Działalność naukowa i zawodowa
1991 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej i obronił doktorat.
1995 r. został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, podniesionego do rangi Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
1998–2016 pełnił obowiązki dyrektora szpitala w Szczecinie Zdunowie, a także przewodniczącego Kolegium Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich. W tym czasie w szpitalu został wykonany szereg inwestycji w zakresie termomodernizacji szpitala, m.in. dobudowa nowego skrzydła, które było finansowane z funduszy UE.
2002 r. był jednym z dwóch głównych organizatorów I założycielskiego zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów w Szczecinie.
2002–2004 piastował zaszczytną funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Torakochirurgów - European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).
2003 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.
2003–2015 był prezesem Klub Torakochirurgów Polskich.
2004 r. jako pierwszy Polak został przyjęty do American Association for Thoracic Surgery, najbardziej prestiżowego towarzystwa chirurgii klatki piersiowej na świecie.
2007 r. uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej.
2011 r. z rąk Prezydenta Komorowskiego otrzymał tytuł naukowy profesora.
2011 r. zespół Kliniki przeprowadził pierwsze udane przeszczepienie płuc w Szczecinie. Do chwili obecnej wykonał już ponad 70 transplantacji płuc.
2014 r. został powołany na Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej.
2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.
 
Działalność społeczna i samorządowa
2003 r. otrzymał tytuł honorowy Ambasadora Szczecina.
2006–2015 był radnym Rady Miasta Szczecina, inicjatorem i architektem wdrożenia w Szczecinie pionierskiego programu wczesnego wykrywania raka płuc przy pomocy tomografii komputerowej klatki piersiowej, dzięki któremu przebadano już ponad 15.000 szczecinian szczególnie zagrożonych chorobą nowotworową płuc. Był to pierwszy tego rodzaju program w Polsce. Jest także założycielem i społecznym członkiem Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie, która wspiera rozwój przeszczepiania narządów w województwie.
2013 r. został wybrany Menedżerem Rynku Zdrowia w kategorii placówki publiczne za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie, jako drugiego takiego ośrodka w kraju, a także za przeprowadzenie z powodzeniem pierwszej w Szczecinie operacji transplantacji dwóch płuc u pacjenta chorego na mukowiscydozę. 2015 r. zdobył mandat Senatora RP IX kadencji w okręgu nr 97 Szczecin – Police, otrzymując 69 887 głosów. 2019 r. zdobył mandat Senatora RP X kadencji w okręgu nr 97 Szczecin – Police zdobywając 149 245 głosów.
 
Prywatnie
Prywatnie jest od ponad 30 lat mężem Joanny – okulistki. Ma dwie córki: Katarzynę, która jest prawniczką i Annę, rezydentkę radiologii oraz wnuczki Zofię i Elżbietę. Jest zapalonym narciarzem i tenisistą, miłośnikiem trekkingu wysokogórskiego.
 
Marszałek Senatu reprezentuje Senat, stoi na straży jego praw i godności. Ustala plan pracy Senatu, zwołuje jego posiedzenia i ustala projekt porządku dziennego obrad, zasięgając opinii Konwentu Seniorów. Przewodniczy obradom Senatu, udziela głosu senatorom i przeprowadza głosowanie nad uchwałą.
Marszałek kieruje pracami Prezydium Senatu, przewodniczy też obradom Konwentu Seniorów. Sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich. Ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu, w tym także środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad Polonią oraz Polakami za granicą oraz nadzoruje jego wykonanie. Sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu. Pełni również państwowe funkcje reprezentacyjne.

Źródło: Senat