Uruchomiono pierwszy telemonitoring dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Opublikowane 21 lutego 2024
Uruchomiono pierwszy telemonitoring dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
Po raz pierwszy w Polsce. Uruchomiono telemonitoring dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Innowacyjny, zapewniający lepszą jakość opieki i wspierający kadrę medyczną. Taki jest pierwszy w Polsce system telemonitoringu pacjentów korzystających z domowej respiratoterapii.
Pionierski system został uruchomiony na początku lutego. Pierwsi pacjenci już zostali nim objęci, a docelowo włączone zostaną do niego wszystkie osoby wentylowane nieinwazyjnie cierpiące z powodu POChP i pozostające pod opieką domową Pallmed, świadczeniodawcy m.in. wentylacji mechanicznej w warunkach domowych. Rozwiązanie zapewnia pacjentom jeszcze wyższą jakość opieki i bezpieczeństwo, a kadrze medycznej kompleksowe wsparcie w prowadzeniu terapii. 

 Telemonitoring Pallmed zupełnie zmienia perspektywę opieki nad osobami wentylowanym nieinwazyjnie w domach. Regularny nadzór, okresowa analiza kluczowych parametrów wentylacji i wczesne reagowanie to korzyści zarówno dla pacjentów jak i opiekunów, pielęgniarek oraz lekarzy – mówi Michał Kowalski, dyrektor generalny Pallmed.

Jak działa telemonitoring?
System działa na zasadzie synergii rozwiązań cyfrowych i kompleksowego wsparcia zespołu analizującego parametry pacjentów. Kluczowe dane o wentylacji są przesyłane z respiratorów na platformę Vivicheck.
W systematycznych odstępach czasu zespół Centrum Telemonitoringu analizuje te dane i porównuje je z określonymi zakresami akceptowalności. W przypadku nieprawidłowości i odchyleń wyników od normy Centrum Telemonitoringu podejmuje odpowiednie działania według ustalonych scenariuszy. Są to m.in.: telefoniczne wsparcie pacjenta, zawiadomienie pielęgniarki prowadzącej bądź lekarza prowadzącego lub kontakt z firmą serwisującą sprzęt do respiratoterapii.

 Jesteśmy kolejnym krajem z Grupy Vivisol, w którym zapewniamy pacjentom najwyższą jakość opieki dzięki telemonitoringowi. Takie rozwiązania to przyszłość opieki domowej, mająca kluczowe znaczenie zwłaszcza w efektywnym leczeniu chorób przewlekłych – podkreśla Michał Kowalski.
Innowacja wspierająca pacjentów i lekarzy

Telemonitoring Pallmed wspiera wszystkie osoby zaangażowane w proces leczenia. Pacjenci, dzięki regularnemu nadzorowi, mają zagwarantowaną lepszą jakość opieki oraz pomoc w przypadku pojawienia się nieprawidłowych odczytów z respiratora, przecieków czy awarii sprzętu.
System ułatwia lekarzom opiekę nad pacjentem, dzięki m.in. wczesnemu informowaniu ich o pogorszeniu parametrów wentylacji, możliwości samodzielnego wglądu w dane o pacjencie gromadzone w platformie cyfrowej czy wizualizacji danych klinicznych. Wsparcie ze strony Centrum Telemonitoringu oznacza również, że lekarz zyskuje partnera w prowadzeniu terapii. W efekcie lekarz może podjąć szybciej kluczowe decyzje, a także ograniczyć liczbę nieuzasadnionych wizyt interwencyjnych. System gromadzi dane z różnych systemów respiratorowych, czego efektem jest możliwość monitorowania całych grup pacjentów.

Pacjenci wentylowani nieinwazyjnie pod telekontrolą
Pacjentów wymagających leczenia respiratorem w Polsce cały czas przybywa. Związane jest to przede wszystkim ze stale zwiększającą się liczbą osób cierpiących z powodu POChP. Dziś blisko 12 tysięcy osób już korzysta z respiratorów w swoich domach.
Pallmed, będący jednym z liderów zaawansowanej opieki domowej w Polsce, dziś opiekuje się ponad 3 tysiącami pacjentów, z czego ponad 2 tysiące to osoby leczone przy użyciu respiratora. Swoją działalność prowadzi w 15 województwach, a w 6 zapewnia pacjentom zarówno możliwość wentylacji mechanicznej, jak i żywienia klinicznego. Pacjenci mogą też skorzystać z opieki paliatywnej i hospicyjnej, zarówno stacjonarnie, jak i w domu, psychogeriatrycznej w poradni, na oddziale dziennym i w domu, a także w Zakładzie Opieki Leczniczej (ZOL).

Pallmed

Pallmed jest jednym z wiodących świadczeniodawców na polskim rynku medycznym, specjalizującym się w respiratoterapii domowej, żywieniu dojelitowym w warunkach domowych, a także w opiece paliatywnej. Dziś pod opieką Pallmed znajduje się ponad 3 tysiące pacjentów w 15 województwach w całej Polsce, z czego ponad 2 tysiące to osoby korzystające z leczenia respiratorem we własnych domach. W zakresie żywienia klinicznego Pallmed oferuje najszerszy wybór diet na polskim rynku. Pacjenci mogą korzystać z tego świadczenia w 6 województwach. Pallmed prowadzi również wyspecjalizowane placówki hospicyjne i paliatywne: Hospicjum Dom Sue Ryder i Centrum Neuropsychologii w Bydgoszczy oraz ZOL w Żninie. W województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim Pallmed zapewnia pacjentom dorosłym  oraz dzieciom opiekę hospicyjną w ich domach.

Pallmed jest także częścią Grupy Vivisol, dostawcy usług opieki domowej w Europie, któremu zaufało już ponad 650 tys. pacjentów w 18 krajach na świecie. Kadra medyczna Pallmed, przy współpracy z ekspertami Grupy, podnosi swoje kwalifikacje, wymienia doświadczenia i pracuje nad innowacjami w zakresie zaawansowanej opieki domowej. W lutym 2024 roku Pallmed jako pierwszy świadczeniodawca w Polsce wdrożył autorski system telemonitoringu dla pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie w domach. 

Źródło: Newseria