Powstała nowa inicjatywa środowisk pacjentów - Koalicja dla Cukrzycy

Opublikowane 19 sierpnia 2019
Powstała nowa inicjatywa środowisk pacjentów - Koalicja dla Cukrzycy
Prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do roku 2030 zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy nawet o 100% - to zatem prawdziwa epidemia XXI w. Najczęstszymi powikłaniami cukrzycy są problemy sercowo-naczyniowe. Pacjenci z takimi powikłaniami stanowią około 80% wszystkich chorych z cukrzycą. Koalicja Serce dla cukrzycy rozpoczęła więc działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi.
Głównym powodem tego stanu rzeczy jest zbyt mała wiedza pacjentów na temat cukrzycy i jej powikłań oraz brak dostępu do kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentami diabetologicznymi. Dlatego wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy.
 
Powołana została również Grupa Sterująca mającą na celu wspólne wypracowanie rekomendacji w zakresie właściwej opieki zapobiegającej i łagodzącej powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy. Zalecenia w tym zakresie zaprezentowane zostały na łamach raportu „Rekomendacje w zakresie skutecznego zapobiegania i leczenia powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy”.
 
Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych, w tym uwzględnienia perspektywy pacjenta. Koalicja jako merytoryczny partner administracji chce stanowić ciało doradcze w tym zakresie - mówi Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. 

Nadrzędnym celem działań Koalicji Serce dla Cukrzycy jest poprawa jakości i długości życia pacjentów diabetologicznych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Wspólnie realizowane są działania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania cukrzycy oraz powikłań sercowo-naczyniowych – promocja profilaktyki pierwotnej i wtórnej, integracja pacjentów na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, edukacja w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy wsparcia psychologicznego oraz współpraca z ekspertami, partnerami społecznymi i decydentami.
Autor: