Pacjenci mają „Serce dla Onkologii”

Opublikowane 03 października 2019
Pacjenci mają „Serce dla Onkologii”
Po Kongresie ESMO w Barcelonie zrodziła się inicjatywa powołania nowej Sekcji w ramach Polskiej Unii Organizacji Pacjentów – „Serce dla Onkologii”. Oficjalnie została ogłoszona 3 października podczas konferencji prasowej "poESMO" w Warszawie.
Sekcja wspierana przez organizacje onkologiczne ma na celu działania na rzecz systemowej poprawy jakości i organizacji opieki onkologicznej w Polsce, a także współpracę międzynarodową. Przewodniczącym tej sekcji został Szymon Chrostowski – Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, od kilkunastu już lat zaangażowany w systemowe działania nakierowane na poprawę opieki onkologicznej i promocję zdrowia.
"Cieszymy się, że możemy dziś ogłosić powstanie tej ważnej inicjatywy. Chcemy działać na rzecz poprawy systemowej opieki nad pacjentami z różnymi schorzeniami onkologicznymi w nadchodzącej kadencji. Nowotwory są, obok schorzeń układu sercowo-naczyniowego, wciąż głównym zabójcą Polaków. Tak jest w większości krajów świata, niemniej Polska ma na polu walki z nowotworami jeszcze wyjątkowo dużo do zrobienia" - mówił podczas inauguracji Szymon Chrostowski.