Kryzys demograficzny wyzwaniem dla ustawodawców – trwają prace nad powołaniem Centrum Zdrowia 75+

Opublikowane 14 września 2019
Kryzys demograficzny wyzwaniem dla ustawodawców – trwają prace nad powołaniem Centrum Zdrowia 75+

Na forum Narodowej Rady Rozwoju przedstawiono koncepcję Centrum Zdrowia 75+. Centrum ma wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi w starszym wieku, których odsetek w polskim społeczeństwie będzie dynamicznie wzrastał na przestrzeni kolejnych kilku lat: już w 20150 roku osoby w wieku 75+ będą stanowić aż 16% naszego społeczeństwa.

W konferencji „Centrum zdrowia 75 plus. Zdążyć przed demograficznym tsunami" wziął udział Prezydent Andrzej Duda, podkreślając wagę wynikającego z Konstytucji obowiązku Państwa do zapewnienia szczególnej opieki osobom w podeszłym wieku. Zwracając się do szerokiego grona ekspertek i ekspertów, przedstawicielek i przedstawicieli zawodów medycznych, pacjentek i pacjentów i wszystkich zgromadzonych zwrócił uwagę na zatrważające prognozy, zgodnie z którymi już w 20150 roku osoby w wieku 75+ będą stanowić 16% naszego społeczeństwa.
 
Próbujemy uruchomić cały szereg różnych instytucji, które są właśnie w dużym stopniu dedykowane dla osób w podeszłym wieku. To jest ustawa o centrum usług społecznych, które chcemy aby były tworzone przez samorządy gminne i miejskie, to jest także narodowa strategii onkologiczna, bo doskonale wiemy, ze choroby onkologiczne w przeważnej części dotykają osób w podeszłym wieku, więc te elementy się zbiegają. Chodzi o to, żeby przygotować taki program, który będzie pozwalał na jak najlepszą, jak najsprawniejszą koordynację różnych działań, które są podejmowane wobec osób, które są w wieku 75+– o strategii państwa wobec kryzysu demograficznego opowiadał Prezydent Andrzej Duda.
 
W wygłoszonych przez ekspertki i ekspertów prezentacjach wyraźnie wybrzmiewał alarmistyczny ton, związany z nieprzygotowaniem polskiego systemu do opieki nad osobami z powojennego wyżu demograficznego. W Polsce wciąż brakuje holistycznego podejścia do opieki nad osobami starszymi. Tymczasem, jak mówiła prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w ciągu 12 miesięcy od interwencji geriatrycznej (nastawionej na leczenie starszych pacjentek i pacjentów z wielochorobowością) ryzyko śmierci spada o 22%, ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala o 12%, o 47% zwiększa się prawdopodobieństwo dalszego mieszkania w swoim domu, a o 72% zwiększa się szansa poprawy stanu funkcjonalnego.

Centrum Zdrowia 75+, którego koncepcję przedstawił minister Marek Balicki, ma opierać się na dwóch filarach – sieci oddziałów geriatrycznych i sieci Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową oraz koordynację opieki.

W Centrum Zdrowia 75+ przewidujemy zespół konsultantów medycznych: geriatrę, specjalistę rehabilitacji, psychiatrę, dalej geriatryczny zespół opieki domowej, Dzienny Dom Opieki Medycznej (dla pacjentów wychodzących ze szpitala) telemedyczną opieką domową, zespół koordynatorów opieki i edukatorów zdrowotnych – opisywał szczegóły organizacyjne Centrum minister Balicki.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Zastępcę Szefa Kancelarii KPRP Pawła Muchę, projektu ustawy w sprawie Centrum Zdrowia 75+ można spodziewać się na początku przyszłego roku.