Nowy plan posiedzenia Rady Przerzystości

Opublikowane 29 października 2019
Nowy plan posiedzenia Rady Przerzystości
Szpiczak, cukrzyca, szczepienia ochronne. Wiemy już, o czym będzie dyskutować Rada Przerzystości AOTMiT 4 listopada.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
  • KYPROLIS (karfilzomib) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (ICD10 C 90.0) z zastosowaniem karfilzomibu”,
  • SIGNIFOR (pasyreotyd) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0)”.
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  • „Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom” (gmina Wisznia Mała),
  • Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Różan na lata 2020-2022”,
  • „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy ryzyka w wieku powyżej 60 roku życia na lata 2020-2021” (powiat radomski),
  • „Program profilaktyki zachorowań na grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023”,
  • „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane) na lata 2020-2022”,
  • „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Gniezna w latach 2020-2023”.
Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych: „B.29 - Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)” oraz „B.46 – Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
  • YONDELIS (trabectedin) we wskazaniu tłuszczomięsak śluzowaty jajnika lewego u pacjenta pediatrycznego,
  • KEYTRUDA (pembrolizumab) we wskazaniu rak gruczołowy o nieznanym punkcie wyjścia (ICD-10: C34.9).
Przygotowanie opinii, w oparciu o analizę problemu decyzyjnego dotyczącą modelu organizacji badań profilaktycznych u osób 40 plus i zgromadzony materiał analityczny, w zakresie podejścia analitycznego i kierunku działań przyjętych do opracowania „koncepcji organizacji badań profilaktycznych dla osób 40 plus”.
Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sulfasalazinum we wskazaniu: zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych.

Źródło: AOTMiT
Fot.: Pixabay