Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

Opublikowane 24 października 2019
Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT
SM, rak piersi, dystrofia mięśniowa i inne - wiemy, czym zajmie się Rada Przejrzystości AOTMiT podczas ostatniego posiedzenia w październiku.
28 października br. ostatnie posiedzenie Rady Przejrzystości w październiku. Rada zgodnie z opublikowanym planem ma rozpatrzyć:
  1. VERZENIOS (abemaciclibum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „9. Leczenie raka piersi (ICD-10, C50), gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy” Problem decyzyjny:przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku

  2. VERZENIOS (abemaciclibum) – WARUNKOWO Wskazanie: w ramach programu lekowego: „B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10, C50), gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem” Problem decyzyjny:przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku
  1. CALCORT (deflazacort) – WARUNKOWO Wskazanie: dystrofia mięśniowa typu Beckera, miastenia, neuropatia nerwów obwodowych, zapalenie błony naczyniowej oczu. Problem decyzyjny:przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego
  1. Opinia dotycząca zasadności wprowadzenia zmian w programach lekowych: B.29 -Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) oraz B.46 – Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) – WARUNKOWO Problem decyzyjny: przygotowanie opiniiw sprawie proponowanych zmian w programie lekowym

  2. Opinia w zakresie skutków finansowych związanych z włączeniem do programu polityki zdrowotnej pt: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021, produktów lecznicznych Pifeltro (doravirine) oraz Delstrigo (doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil fumarate), które dotychczas nie były stosowane w leczeniu ARV w ramach realizacji programuProblem decyzyjny: przygotowanie opiniiw sprawie proponowanych zmian w programie lekowym
Źródło: AOTMiT
Fot: Pixabay