Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

Opublikowane 15 listopada 2019
Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT
Znamy porządek poniedziałkowego posiedzenia Rady Przejrzystości.
Porządek obrad obejmuje:
Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
  1. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego”.
  2. „Fizjoterapia w domu pacjenta” (gm. Bierawa).
  3. „Kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki w latach 2020-2025”.
  4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN na lata 2020-2022” (m. Kędzierzyn-Koźle).
  5. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2020-2022” (m. Kędzierzyn-Koźle).
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:
  1. VERZENIOS (abemacyklib) w ramach programu lekowego: B.9. „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50), gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z fulwestrantem”.
  2. VERZENIOS (abemacyklib) w ramach programu lekowego: B.9. „Leczenie raka piersi (ICD-10, C50), gdzie lek ma być stosowany w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy”.
  3. BLINCYTO (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfo blastyczną (dzieci)”
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
  1. Mabthera (rituximab) we wskazaniu: toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów (ICD-10: M32.1).
  2. Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rozsiany rak nerki (ICD-10: C64) w I linii leczenia w przypadku przeciwskazań do stosowania inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych.
Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie wskazań dla procedur zawartych w wykazie świadczeń gwarantowanych (ICD-9): 84.502 – wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego; 84.503 – wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych, w zakresie leczenia szpitalnego w odniesieniu do obszaru ortopedii i traumatologii ruchu.

Źródło: AOTMiT
Fot: Pixabay