Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

Opublikowane 24 listopada 2019
Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT
25 listopada br. Rada Przejrzystości omówi nowe terapie w raku piersi, przysadki oraz dostęp w ramach RTR.

Posiedzenie Rady Przejrzystości 47/2019 w dniu 25.11.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: letrozol, anastrozol, eksemestan, we wskazaniu: hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż wymienione w ChPL.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum, we wskazaniach:

  • terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
  • unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) – w przypadkach innych niż określone w ChPL;
  • profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży – w przypadkach innych niż określone w ChPL;
  • krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną oktreotyd we wskazaniu: przysadka (nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego) – w przypadku guzów typu tyreotropinoma (w przypadkach innych niż określone w ChPL) oraz kortykotropinoma (ICD-10: D44.3).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • AVASTIN (bewacyzumab) rak szyjki macicy w IV stadium (ICD-10: C53.8);
  • REVLIMID (lenalidomidum) we wskazaniu: wieloogniskowa choroba Castlemana - postać plazmatycznokomórkowa z zespołem POEMS - postać nawrotowa (ICD-10: D47.7);
  • MABTHERA (rituximab) we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu zimnego (ICD-10: D59.1).

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia produktu emicizumab do leczenia chorych na hemofilię A z inhibitorami czynnika VIII - w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023.

Przygotowanie opinii w zakresie skutków finansowych związanych z włączeniem do programu polityki zdrowotnej pn: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021”, produktów lecznicznych Pifeltro (doravirine) oraz Delstrigo (doravirine/lamivudine/ tenofovir disoproxil fumarate), które dotychczas nie były stosowane w leczeniu ARV w ramach realizacji programu.

Przygotowanie opinii w zakresie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym: B.32/B.32.a „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna” w zakresie wydłużenia czasu terapii podrzymującej adalimumabem do 24 miesięcy i tym samym zrównanie tego czasu z analogiczną terapią infliksymabem.

Źródło: Rada Przejrzystości

Fot.: Pixabay